எக்வெடோர்

எக்வெடோர் பற்றிய தகவல்கள்

Region:தி அமெரிக்காஸ்
Capital:Quito
Population:14,228,000
Area (sq km):269,178
FIPS Country Code:EC
ISO Country Code:EC
GRN Office:

Map of எக்வெடோர்

Map of எக்வெடோர்

எக்வெடோர் இல் பேசப்படும் மொழிகளும் கிளைமொழிகளும்

  • Other Language Options
    கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
    மொழியின் பெயர்கள்
    பழமையான உள்ளூர் மொழிகள்

17 மொழியின் பெயர்கள் காணப்படுகின்றன


மொழியின் பெயர்கள் கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
Chachi [Ecuador] - ISO Language [cbi]
Chiwaro [Ecuador, Morona-Santiago, Macuma] - ISO Language [jiv]
Colorado [Ecuador, Pichincha] - ISO Language [cof]
Northern Pastaza Quichua [Ecuador, Pastaza] - ISO Language [qvz]
Quichua, Canar Highland [Ecuador] - ISO Language [qxr]
Quichua Cayambe [Ecuador] [qud]
Quichua Chimborazo [Ecuador] - ISO Language [qug]
Quichua de Salasaca [Ecuador] - ISO Language [qxl]
Quichua, Highland, Calderon [Ecuador] - ISO Language [qud]
Quichua, Napo [Ecuador, Pastaza, Mera, Shell] - ISO Language [qvo]
Quichua, Otovalo [Ecuador, Imbabura, Otovalo] - ISO Language [qvi]
Quichua: Santa Rosino [Ecuador] [qvo]
Quichua, Saraguro [Ecuador] - ISO Language [qvj]
Quichua, Tena Lowland [Ecuador] - ISO Language [quw]
Spanish: Latin America [Colombia] [spa]
Wao [Ecuador, Pastaza, Mera, Shell] - ISO Language [auc]
Zaparo [Ecuador] - ISO Language [zro]

மக்கள் குழுக்களில் எக்வெடோர்

Achuar Jivaro; Afro-Ecuadorian; Americans, U.S.; Arab; British; Chachi; Cofan; Deaf; Ecuadorian, Mestizo; Ecuadorian, White; Embera-Saija; German; Han Chinese, Mandarin; Jew, Spanish Speaking; Media Lengua; Norwegian; Quaiquer; Quichua, Calderon Highland; Quichua, Canari Highland; Quichua, Chimborazo Highland; Quichua, Lowland Napo; Quichua, Otavalo Highland; Quichua, Salasaca Highland; Quichua, Saraguro Highland; Quichua, Tena Lowland; Quichua, Tigre, Bobonaza; Secoya; Shuar; Siona; Tsachila; Waorani, Huaorani; Zambo, Mulatto;