கோஸ்ட்ட ரிக்கா

கோஸ்ட்ட ரிக்கா பற்றிய தகவல்கள்

Region:தி அமெரிக்காஸ்
Capital:San José
Population:4,640,000
Area (sq km):51,100
FIPS Country Code:CS
ISO Country Code:CR
GRN Office:

Map of கோஸ்ட்ட ரிக்கா

Map of கோஸ்ட்ட ரிக்கா

கோஸ்ட்ட ரிக்கா இல் பேசப்படும் மொழிகளும் கிளைமொழிகளும்

  • Other Language Options
    கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
    மொழியின் பெயர்கள்
    பழமையான உள்ளூர் மொழிகள்

5 மொழியின் பெயர்கள் காணப்படுகின்றன


மொழியின் பெயர்கள் கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
Bribri [Costa Rica] - ISO Language [bzd]
Chinese, Yue [China] - ISO Language [yue]
Chirripo [Costa Rica] - ISO Language [cjp]
Guatuso [Costa Rica] - ISO Language [gut]
Spanish: Latin America [Colombia] [spa]

மக்கள் குழுக்களில் கோஸ்ட்ட ரிக்கா

Americans, U.S.; Amerindian, Detribalized; Arab; Basque; Bribri; British; Brunka, Boruca; Chinese, general; Chirripo; Costa Rican; Deaf; European, general; French; Guatuso; Jamaicans; Jew, Spanish Speaking; Latin American, general; Mennonites; Native Criollo, Mestizo; Ngabe, Guaymi; Teribe;