หนังสือรูปภาพ ดู ฟัง แล้วรับชีวิต เล่มที่ 8 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ [Смотри, слушай, живи (LLL - Look, Listen & Live) 8 Действие ДУХА СВЯТОГО] - Thai: Central

Is this recording useful?

Книга 8 аудио-видео серий библейских повествований о раннем этапе становления церкви и апостоле Павле. Предназначение: проповедь христианства, распространение веры, методических христианских учений.

Номер программы: 80508
Название языка: Thai: Central

Продолжительность программы: 34:21

ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ (กิจการ 1:1-11) [Music-Intro-картинка 1]

2:18

1. ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ (กิจการ 1:1-11) [Music-Intro-картинка 1]

รูปภาพที่ 2 พระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเหมือนอย่างเปลวไฟ (กิจการ 2:1-12) [Картинка 2]

0:54

2. รูปภาพที่ 2 พระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเหมือนอย่างเปลวไฟ (กิจการ 2:1-12) [Картинка 2]

รูปภาพที่ 3 เปโตรเทศนาให้ประชาชนฟัง (กิจการ 2:14-41) [Картинка 3]

1:28

3. รูปภาพที่ 3 เปโตรเทศนาให้ประชาชนฟัง (กิจการ 2:14-41) [Картинка 3]

รูปภาพที่ 4 ครอบครัวของพระเจ้า (กิจการ 2:42-47) [Картинка 4]

1:18

4. รูปภาพที่ 4 ครอบครัวของพระเจ้า (กิจการ 2:42-47) [Картинка 4]

รูปภาพที่ 5 ขอทานง่อยหายโรค (กิจการ 3:1-16) [Картинка 5]

1:12

5. รูปภาพที่ 5 ขอทานง่อยหายโรค (กิจการ 3:1-16) [Картинка 5]

รูปภาพที่ 6 เปโตรและหญิงมุสา (กิจการ 5:1-11) [Картинка 6]

1:30

6. รูปภาพที่ 6 เปโตรและหญิงมุสา (กิจการ 5:1-11) [Картинка 6]

รูปภาพที่ 7 สเทเฟนถูกฆ่า (กิจการ 6:1-8:3) [Картинка 7]

1:15

7. รูปภาพที่ 7 สเทเฟนถูกฆ่า (กิจการ 6:1-8:3) [Картинка 7]

รูปภาพที่ 8 ขุนนางชาวเอทิโอเปีย (กิจการ 8:4-8, 26-40) [Картинка 8]

1:35

8. รูปภาพที่ 8 ขุนนางชาวเอทิโอเปีย (กิจการ 8:4-8, 26-40) [Картинка 8]

รูปภาพที่ 9 นิมิตของเปโตรเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ (กิจการ 10:9-16) [Картинка 9]

1:01

9. รูปภาพที่ 9 นิมิตของเปโตรเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ (กิจการ 10:9-16) [Картинка 9]

รูปภาพที่ 10 เปโตรกับชาวโรมัน (กิจการ 10:1-8, 17-48) [Картинка 10]

1:39

10. รูปภาพที่ 10 เปโตรกับชาวโรมัน (กิจการ 10:1-8, 17-48) [Картинка 10]

รูปภาพที่ 11 เปโตรถูกจำคุก (กิจการ 12:1-11) [Картинка 11]

0:58

11. รูปภาพที่ 11 เปโตรถูกจำคุก (กิจการ 12:1-11) [Картинка 11]

รูปภาพที่ 12 เปโตรและเพื่อน ๆ ของเขา (กิจการ 12:12-19) [Картинка 12]

1:16

12. รูปภาพที่ 12 เปโตรและเพื่อน ๆ ของเขา (กิจการ 12:12-19) [Картинка 12]

รูปภาพที่ 13 แสงสว่างและเสียงจากสวรรค์ (กิจการ 9:1-9) [Картинка 13]

1:24

13. รูปภาพที่ 13 แสงสว่างและเสียงจากสวรรค์ (กิจการ 9:1-9) [Картинка 13]

รูปภาพที่ 14 เซาโลผู้ตาบอดกับอานาเนีย (กิจการ 9:10-20) [Картинка 14]

1:08

14. รูปภาพที่ 14 เซาโลผู้ตาบอดกับอานาเนีย (กิจการ 9:10-20) [Картинка 14]

รูปภาพที่ 15 คริสตจักรอธิษฐานเผื่อเซาโลและบารนาบัส (กิจการ 13:1-3) [Картинка 15]

0:58

15. รูปภาพที่ 15 คริสตจักรอธิษฐานเผื่อเซาโลและบารนาบัส (กิจการ 13:1-3) [Картинка 15]

รูปภาพที่ 16 เปาโลประกาศเรื่องพระเยซู (กิจการ 13:4-52) [Картинка 16]

1:33

16. รูปภาพที่ 16 เปาโลประกาศเรื่องพระเยซู (กิจการ 13:4-52) [Картинка 16]

รูปภาพที่ 17 นิมิตของเปาโลเกี่ยวกับชายผู้หนึ่ง (กิจการ 16:6-10) [Картинка 17]

1:06

17. รูปภาพที่ 17 นิมิตของเปาโลเกี่ยวกับชายผู้หนึ่ง (กิจการ 16:6-10) [Картинка 17]

รูปภาพที่ 18 เปาโลและสิลาสกับเหตุการณ์แผ่นดินไหว (กิจการ 16:16-35) [Картинка 18]

1:31

18. รูปภาพที่ 18 เปาโลและสิลาสกับเหตุการณ์แผ่นดินไหว (กิจการ 16:16-35) [Картинка 18]

รูปภาพที่ 19 เปาโลและแท่นบูชาแด่พระเจ้าที่ไม่รู้จัก (กิจการ 17:16-34) [Картинка 19]

1:24

19. รูปภาพที่ 19 เปาโลและแท่นบูชาแด่พระเจ้าที่ไม่รู้จัก (กิจการ 17:16-34) [Картинка 19]

รูปภาพที่ 20 เปาโลถูกนำตัวไปขึ้นศาล (กิจการ 18:1-17) [Картинка 20]

1:25

20. รูปภาพที่ 20 เปาโลถูกนำตัวไปขึ้นศาล (กิจการ 18:1-17) [Картинка 20]

รูปภาพที่ 21 ทหารช่วยเปาโลให้รอดจากพวกยิว (กิจการ 21:1-22:24) [Картинка 21]

1:14

21. รูปภาพที่ 21 ทหารช่วยเปาโลให้รอดจากพวกยิว (กิจการ 21:1-22:24) [Картинка 21]

รูปภาพที่ 22 เปาโลเทศนาต่อหน้ากษัตริย์ (กิจการ 25:1-26:32) [Картинка 22]

1:05

22. รูปภาพที่ 22 เปาโลเทศนาต่อหน้ากษัตริย์ (กิจการ 25:1-26:32) [Картинка 22]

รูปภาพที่ 23 เรืออับปาง (กิจการ 27:1-44) [Картинка 23]

1:00

23. รูปภาพที่ 23 เรืออับปาง (กิจการ 27:1-44) [Картинка 23]

รูปภาพที่ 24 เปาโลถูกจองจำอยู่ในกรุงโรม (กิจการ 28:16-31) [Картинка 24]

1:41

24. รูปภาพที่ 24 เปาโลถูกจองจำอยู่ในกรุงโรม (กิจการ 28:16-31) [Картинка 24]

ดนตรี [Music]

2:16

25. ดนตรี [Music]

Downloads and Ordering

Эти записи предназначены для евангелизма и базового Библейского обучения, с целью донести евангельское послание людям с низким уровнем образования или не имеющим письменного языка, в особенности группам людей, которым Евангелие не проповедовалось.

Copyright © 1998 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Свяжитесь с нами for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. Contact the Feedback Line.

Об аудиозаписях

GRN располагает записями Библейских историй в формате mp3, евангельскими песнопениями и другой христианской музыкой, а также евангельскими посланиями более, чем на 6.000 языках и диалектах, большинство которых доступны онлайн для бесплатного скачивания. Пользующиеся популярностью у христианских миссионерских организаций и христианских церквей, эти записи и материалы в формате mp3 могут быть использованы для проведения евангелизаций, в работе по насаждению церквей и, в целом, во внутрицерковной деятельности. Все они озвучены носителями языка, что является весьма важным для передачи Благой Вести Господа Иисуса Христа в соответствии с культурой носителей языка, особенно в условиях отсутствия письменной речи.

Схожая информация