นังซือกะดัฮทะโม่ทูลกอรั่บชีวิต เล่มทีฮึจาม งานฮ็องพระวิญญานบริสุด [Смотри, слушай, живи (LLL - Look, Listen & Live) 8 Действие ДУХА СВЯТОГО] - Nyah Kur

Is this recording useful?

Книга 8 аудио-видео серий библейских повествований о раннем этапе становления церкви и апостоле Павле. Предназначение: проповедь христианства, распространение веры, методических христианских учений.

Номер программы: 65655
Название языка: Nyah Kur

Продолжительность программы: 32:21

ปะคุฮฮลา ♦ รู่บพาบทีมวย / พระเยซูตึนฮึตูลฮึกาซ [Leaf Music ▪ Картинка 1]

2:26

1. ปะคุฮฮลา ♦ รู่บพาบทีมวย / พระเยซูตึนฮึตูลฮึกาซ [Leaf Music ▪ Картинка 1]

รู่บพาบทีบาร / พระวิญญานบริสุทธิ์จิฮโล่งญังปะกายกะมัด [Картинка 2]

0:50

2. รู่บพาบทีบาร / พระวิญญานบริสุทธิ์จิฮโล่งญังปะกายกะมัด [Картинка 2]

รู่บพาบทีปิ / เปโตรปะโตวกุลพะนิ่ฮทะโม่ะ [Картинка 3]

1:19

3. รู่บพาบทีปิ / เปโตรปะโตวกุลพะนิ่ฮทะโม่ะ [Картинка 3]

รู่บพาบทีปัน / ครอบครัวฮองพระเจ้า [Картинка 4]

1:05

4. รู่บพาบทีปัน / ครอบครัวฮองพระเจ้า [Картинка 4]

รู่บพาบทีชูน / พะนิ่ฮโท่งทานแท็่ฮเปลียชิบนังโรค [Картинка 5]

1:08

5. รู่บพาบทีชูน / พะนิ่ฮโท่งทานแท็่ฮเปลียชิบนังโรค [Картинка 5]

รู่บพาบทีเตรา / อานาเนียญัฮสัปฟีรา [Картинка 6]

1:22

6. รู่บพาบทีเตรา / อานาเนียญัฮสัปฟีรา [Картинка 6]

รู่บพาบทีฮึป็อฮ / สเตเฟนทั่ฮญินกะแจ็ด [Картинка 7]

1:16

7. รู่บพาบทีฮึป็อฮ / สเตเฟนทั่ฮญินกะแจ็ด [Картинка 7]

รู่บพาบทีฮึจาม / ตุยตรูยฮนังประเทศเอทิโอเปียเชื่อพระเยซู [Картинка 8]

1:30

8. รู่บพาบทีฮึจาม / ตุยตรูยฮนังประเทศเอทิโอเปียเชื่อพระเยซู [Картинка 8]

รู่บพาบทีฮึจีด / เปโตรปอ?คะมัยนิมิด [Картинка 9]

1:10

9. รู่บพาบทีฮึจีด / เปโตรปอ?คะมัยนิมิด [Картинка 9]

รู่บพาบที่จัซ / เปโตรญั่ฮพะนิ่ฮตีกุฮแท็่ฮชาวยิว [Картинка 10]

1:34

10. รู่บพาบที่จัซ / เปโตรญั่ฮพะนิ่ฮตีกุฮแท็่ฮชาวยิว [Картинка 10]

รู่บพาบทีจัซมวย / เปโตรเดียนคุ่ก [Картинка 11]

0:55

11. รู่บพาบทีจัซมวย / เปโตรเดียนคุ่ก [Картинка 11]

รู่บพาบทีจัซบาร / เปโตรญั่ฮเบิอ็นคู่ [Картинка 12]

1:20

12. รู่บพาบทีจัซบาร / เปโตรญั่ฮเบิอ็นคู่ [Картинка 12]

รู่บพาบทีจัซปิ / แซงญั่ฮปะชางนังซาวัน [Картинка 13]

1:42

13. รู่บพาบทีจัซปิ / แซงญั่ฮปะชางนังซาวัน [Картинка 13]

รู่บพาบทีจัซปัน / เซาโลมั่ดตะบอดญั่ฮอานาเนีย [Картинка 14]

1:25

14. รู่บพาบทีจัซปัน / เซาโลมั่ดตะบอดญั่ฮอานาเนีย [Картинка 14]

รู่บพาบทีจัซชูน / คริสตจักรอธิฐานกุลเซาโลญั่ฮบารนาบัส [Картинка 15]

1:10

15. รู่บพาบทีจัซชูน / คริสตจักรอธิฐานกุลเซาโลญั่ฮบารนาบัส [Картинка 15]

รู่บพาบทีจัซเตรา / เปาโลกะชอเรืองพระเยซู [Картинка 16]

1:46

16. รู่บพาบทีจัซเตรา / เปาโลกะชอเรืองพระเยซู [Картинка 16]

รู่บพาบทีจัซฮึป็อฮ / เปาโลปอ? [Картинка 17]

1:05

17. รู่บพาบทีจัซฮึป็อฮ / เปาโลปอ? [Картинка 17]

รู่บพาบทีจัซฮึจาม / เปาโลญั่ฮสิลาส [Картинка 18]

1:22

18. รู่บพาบทีจัซฮึจาม / เปาโลญั่ฮสิลาส [Картинка 18]

รู่บพาบทีจัซฮึจีด / เปาโลอัรกรุงเอเธนส์ [Картинка 19]

1:18

19. รู่บพาบทีจัซฮึจีด / เปาโลอัรกรุงเอเธนส์ [Картинка 19]

รู่บพาบทีบารชวย / เปาโลตึนซาน [Картинка 20]

1:16

20. รู่บพาบทีบารชวย / เปาโลตึนซาน [Картинка 20]

รู่บพาบทีบารชวยมวย / ทะฮานชวยเปาโลกุลเพิอ็นนังพ่วกยิว [Картинка 21]

1:03

21. รู่บพาบทีบารชวยมวย / ทะฮานชวยเปาโลกุลเพิอ็นนังพ่วกยิว [Картинка 21]

รู่บพาบทีบารชวยบาร / เปาโลพู่ดตะนากษัตริย์ [Картинка 22]

1:10

22. รู่บพาบทีบารชวยบาร / เปาโลพู่ดตะนากษัตริย์ [Картинка 22]

รู่บพาพทีบารชวยปิ / เรือปากกอจ็อมดาก [Картинка 23]

0:56

23. รู่บพาพทีบารชวยปิ / เรือปากกอจ็อมดาก [Картинка 23]

รู่บพาบทีบารชวยปัน / เปาโลเดียนคุ่กเนอกรุงโรม ♦ ปะคุฮฮลา [Картинка 24 ▪ Leaf Music]

2:01

24. รู่บพาบทีบารชวยปัน / เปาโลเดียนคุ่กเนอกรุงโรม ♦ ปะคุฮฮลา [Картинка 24 ▪ Leaf Music]

Downloads and Ordering

Эти записи предназначены для евангелизма и базового Библейского обучения, с целью донести евангельское послание людям с низким уровнем образования или не имеющим письменного языка, в особенности группам людей, которым Евангелие не проповедовалось.

Copyright © 2017 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Свяжитесь с нами for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. Contact the Feedback Line.

Об аудиозаписях

GRN располагает записями Библейских историй в формате mp3, евангельскими песнопениями и другой христианской музыкой, а также евангельскими посланиями более, чем на 6.000 языках и диалектах, большинство которых доступны онлайн для бесплатного скачивания. Пользующиеся популярностью у христианских миссионерских организаций и христианских церквей, эти записи и материалы в формате mp3 могут быть использованы для проведения евангелизаций, в работе по насаждению церквей и, в целом, во внутрицерковной деятельности. Все они озвучены носителями языка, что является весьма важным для передачи Благой Вести Господа Иисуса Христа в соответствии с культурой носителей языка, особенно в условиях отсутствия письменной речи.

Схожая информация