Script Library - Afrikaans

Script Library - Afrikaans

ਇਹ ਪੰਨਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ.

Global Recordings Network has recorded gospel messages and basic Bible teaching in more than 6400 language varieties. The recordings have been made from scripts selected from this list and other sources.

ਲਿਪੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵੱਖਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਸਮਝਣਯੋਗ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Scripts in Afrikaans

Die blye boodskap

(Good News) - Short Bible stories from Genesis through the ascension. How to become a follower of Jesus. 40 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Die Lewende Christus

(The Living Christ) - A Survey of the Life of Christ for Evangelism and Basic Bible Teaching. Comes with a 120 picture set.

LOER, LUISTER EN LEWE Boek 1: Aan die begin met God

(Look, Listen & Live 1: Beginning with GOD) - Adam, Noah, Job, Abraham. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

LOER, LUISTER EN LEWE Boek 2: Magtige manne van God

(Look, Listen & Live 2: Mighty Men of GOD) - Jacob, Joseph, Moses. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

LOER, LUISTER EN LEWE Boek 3: Oorwinning deur God

(Look, Listen & Live 3: Victory through GOD) - Joshua, Deborah, Gideon, Samson. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

LOER, LUISTER EN LEWE Boek 4: Dienaars van God

(Look, Listen & Live 4: Servants of GOD) - Ruth, Samuel, David, Elijah. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

LOER, LUISTER EN LEWE Boek 5: Beproewings ter wille van God

(Look, Listen & Live 5: On Trial for GOD) - Elisha, Daniel, Jonah, Nehemiah, Esther. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

LOER, LUISTER EN LEWE Boek 6: Jesus, die leermeester

(Look, Listen & Live 6: JESUS - Teacher & Healer) - From Matthew and Mark. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

LOER, LUISTER EN LEWE Boek 7: Jesus, die verlosser

(Look, Listen & Live 7: JESUS - Lord & Saviour) - From Luke and John. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

LOER, LUISTER EN LEWE Boek 8: Werke van die Heilige Gees

(Look, Listen & Live 8: Acts of the HOLY SPIRIT) - The Young Church and Paul. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Tumi Tiertjie se Tiergeselsies (Geselsies 1-38)

(Tumi the Talking Tiger) - Counseling for traumatized children. Designed for use with Tumi Tiger soft toy and Megavoice MP3 player (in Tumi's pouch). Narrator: Claude Vosloo - Home of Creativity
The script is © 2014 Claude Vosloo - Home of Creativity (Pledge: We turn your dreams into text that changes lives.)
For information regarding the Concept of Tumi's chats - please see Section 39 after the chat transcripts below.

ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

Resources for evangelism and Bible teaching - Global Recordings Network produces audio materials in thousands of languages for evangelism and basic Bible teaching, along with picture books and audio players.

Written Resources - Free downloads of scripts and other story-based written materials for ESL, Sunday school and basic Bible teaching.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons