ਸਊਦੀ ਅਰਬ

ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

Region:ਏਸ਼ੀਆ
Capital:Riyadh (Ar-Riyad)
Population:26,246,000
Area (sq km):2,240,000
FIPS Country Code:SA
ISO Country Code:SA
GRN Office:GRN Offices in Asia

Map of ਸਊਦੀ ਅਰਬ

Map of ਸਊਦੀ ਅਰਬ

ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

  • Other Language Options
    ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
    ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ
    ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

4 ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਲੇ

Arabic: Classical [Comoros] [arb]

Arabic, Gulf: Eastern Saudi Arabia [afb]

Arabic, Hijazi [Saudi Arabia] - ISO Language [acw]

Arabic, Standard [Saudi Arabia] - ISO Language [arb]

ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਮੂਹ

Americans, U.S. ▪ Arab, Arabic Gulf Spoken ▪ Arab, Egyptian ▪ Arab, Lebanese ▪ Arab, Omani ▪ Arab, Palestinian ▪ Arab, Saudi - Hijazi ▪ Arab, Saudi - Najdi ▪ Arab, Sudanese ▪ Arab, Syrian ▪ Arab, Tihami ▪ Arab, Yemeni ▪ Baloch, Southern ▪ Bedouin ▪ Bengali ▪ British ▪ Cham, Western ▪ Deaf ▪ Filipino, Tagalog ▪ French ▪ Greek ▪ Han Chinese, Mandarin ▪ Hindi ▪ Hui, Muslim Chinese ▪ Indonesian ▪ Italian ▪ Javanese ▪ Kabardian ▪ Korean ▪ Mahra ▪ Malay ▪ Persian ▪ Punjabi ▪ Rohingya ▪ Shahari, Geblet ▪ Somali ▪ Swahili ▪ Tamil Hindu ▪ Turk ▪ Urdu ▪ Uyghur