ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

Region: ਓਸ਼ੇਨੀਆ
Capital: Wellington
Population: 4,383,600
Area (sq km): 267,515
FIPS Country Code: NZ
ISO Country Code: NZ
GRN Office: Global Recordings Network Australia

Map of ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ

Map of ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

  • Other Language Options
    ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
    ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ
    ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

6 ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਲੇ

Chinese, Yue [China, Guangdong] - ISO Language [yue]

English: Australia [eng]

English: British [United Kingdom, Greater London] [eng]

Maori [New Zealand] - ISO Language [mri]

New Zealand Sign Language - ISO Language [nzs]

Niue - ISO Language [niu]

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਮੂਹ

Americans, U.S. ▪ Anglo-Australian ▪ Anglo-Canadian ▪ Anglo-New Zealander ▪ Anglo-South African ▪ Arab, Lebanese ▪ Austrian, Bavarian ▪ Black African, general ▪ British ▪ British, Scottish ▪ Cook Islands Maori, Rarotongan ▪ Croat ▪ Danish ▪ Deaf ▪ Dutch ▪ European, general ▪ Fijian ▪ Filipino, Tagalog ▪ French ▪ German ▪ German Swiss ▪ Greek ▪ Gypsy, Anglo-Romani ▪ Han Chinese, Cantonese ▪ Han Chinese, Mandarin ▪ Han Chinese, Wu ▪ Indonesian ▪ Irish ▪ Isan, Northeastern Thai ▪ Italian ▪ Japanese ▪ Jew, English Speaking ▪ Khmer, Central ▪ Korean ▪ Malay ▪ Maori ▪ Niuean ▪ Pacific Islanders, general ▪ Persian ▪ Pitcairner, Norfolk ▪ Polish ▪ Pukapuka ▪ Rakahanga-Manihiki ▪ Russian ▪ Samoan ▪ Serb ▪ Slovene ▪ Somali ▪ South Asian, general ▪ Spaniard ▪ Tahitian ▪ Tokelauan ▪ Tongan ▪ Turk ▪ Tuvaluan ▪ Vietnamese ▪ Welsh

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ

Language Recordings New Zealand - Contact details for Language Recordings' office in New Zealand.