ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ

ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

Region: ਏਸ਼ੀਆ
Capital: Astana
Population: 19,607,000
Area (sq km): 2,717,300
FIPS Country Code: KZ
ISO Country Code: KZ
GRN Office: GRN Offices in Asia

Map of ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ

Map of ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ

ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

  • Other Language Options
    ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
    ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ
    ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

3 ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਲੇ

रूसी [Russia] - ISO Language [rus]

Kazak [Kazakhstan] - ISO Language [kaz]

Russian: Central Asia [rus]

ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਮੂਹ

Abkhaz ▪ Adyghe ▪ Aghul ▪ Altai ▪ Arab ▪ Armenian ▪ Assyrian ▪ Avar ▪ Azerbaijani, North ▪ Balkar ▪ Bashkir ▪ Belorusian ▪ Bulgarian ▪ Buriat, Russian ▪ Chechen ▪ Chuvash ▪ Czech ▪ Darginian ▪ Deaf ▪ Dungan, Hui-Zu ▪ Gagauzi Turk ▪ Georgian ▪ German ▪ Greek ▪ Han Chinese, Mandarin ▪ Ingush ▪ Jew, Eastern Yiddish-Speaking ▪ Kalmyk-Oirat ▪ Karachai ▪ Karakalpak ▪ Karelian ▪ Kazakh ▪ Komi-Permyat ▪ Komi-Zyrian ▪ Korean ▪ Kumyk ▪ Kurd, Kurmanji ▪ Kyrgyz ▪ Lak ▪ Lezgian ▪ Lithuanian ▪ Mari, Low ▪ Mennonites ▪ Moldavian ▪ Mongolian, Peripheral ▪ Mordvinian ▪ Nogai ▪ Ossete ▪ Pashtun, Southern ▪ Persian ▪ Polish ▪ Romani, Sinte ▪ Russian ▪ Rutul ▪ Tabassarian ▪ Tajik ▪ Talysh, Talish ▪ Tatar ▪ Tatar, Crimean ▪ Tatar, Khakass, Yenisei ▪ Tatar, Shorian ▪ Turk ▪ Turkmen ▪ Turk, Meskhetian ▪ Udin ▪ Udmurt ▪ Ukrainian ▪ Uyghur ▪ Uzbek, Northern