ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ

ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

Region: ਏਸ਼ੀਆ
Capital: Bishkek
Population: 6,735,000
Area (sq km): 198,500
FIPS Country Code: KG
ISO Country Code: KG
GRN Office: GRN Offices in Asia

Map of ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ

Map of ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ

ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

  • Other Language Options
    ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
    ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ
    ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

3 ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਲੇ

रूसी [Russia] - ISO Language [rus]

Dungan [Kyrgyzstan] - ISO Language [dng]

Kyrgyz [Kyrgyzstan] - ISO Language [kir]

ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਮੂਹ

Armenian ▪ Avar ▪ Azerbaijani, North ▪ Balkar ▪ Bashkir ▪ Belorusian ▪ Bulgarian ▪ Chechen ▪ Chuvash ▪ Darginian ▪ Deaf ▪ Dungan, Hui-Zu ▪ Georgian ▪ German ▪ Greek ▪ Gypsy, Domari ▪ Ingush ▪ Jew, Eastern Yiddish-Speaking ▪ Kalmyk-Oirat ▪ Karachai ▪ Karakalpak ▪ Kazakh ▪ Korean ▪ Kurd, Kurmanji ▪ Kyrgyz ▪ Lak ▪ Lezgian ▪ Lithuanian ▪ Mongol, Khalka ▪ Mordvinian ▪ Ossete ▪ Polish ▪ Russian ▪ Tajik ▪ Tatar ▪ Tatar, Crimean ▪ Turk ▪ Turkmen ▪ Turk, Meskhetian ▪ Udmurt ▪ Ukrainian ▪ Uyghur ▪ Uzbek, Northern