ਬਰੂਨੇਈ

ਬਰੂਨੇਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

Region: ਏਸ਼ੀਆ
Capital: Bandar Seri Begawan
Population: 453,000
Area (sq km): 5,765
FIPS Country Code: BX
ISO Country Code: BN
GRN Office: GRN Offices in Asia

Map of ਬਰੂਨੇਈ

Map of ਬਰੂਨੇਈ

ਬਰੂਨੇਈ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

  • Other Language Options
    ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
    ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ
    ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

6 ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਲੇ

Chinese, Yue [China, Guangdong] - ISO Language [yue]

English: USA [United States of America] [eng]

Iban [Brunei] - ISO Language [iba]

Lundaye [Brunei] - ISO Language [lnd]

Malay, Standard [Malaysia] - ISO Language [zsm]

Penan [Brunei] - ISO Language [pne]

ਬਰੂਨੇਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਮੂਹ

Bajau, West Coast ▪ Belait, Kiput ▪ British ▪ Brunei Malay, Kedayan ▪ Dayak, Maanyak, Ma'anyan ▪ Deaf ▪ Dusun, Kadazan ▪ Filipino, Tagalog ▪ Han Chinese, Cantonese ▪ Han Chinese, Hakka ▪ Han Chinese, Mandarin ▪ Han Chinese, Min Bei ▪ Han Chinese, Min Dong ▪ Han Chinese, Min Nan ▪ Kayan, Busang ▪ Korean ▪ Lundayeh, Lun Bawang ▪ Melanau ▪ Nepalese ▪ Punan-Nibong ▪ Sea Dayak, Iban ▪ Sinhalese ▪ South Asian, general ▪ Tutong, Bisayan ▪ Tutung