TLC Lesson 13 - The Living Christ and the Word of God - Part 1

TLC Lesson 13 - The Living Christ and the Word of God - Part 1

Samenvatting: Lessons from 'The Living Christ' #13 - Pictures 1, 2, 3, 4, 5, 9, 33, 42, 43.

Scriptnummer: 453

Taal: English

Thema: Character of God (Word of God (the Bible))

Gehoor: General

Stijl: Monolog

Genre: Bible Stories & Teac

Doel: Teaching

Bijbelse verwijzing: Minimal

Toestand: Approved

De scripts dienen als basis voor de vertaling en het maken van opnames in een andere taal. Ze moeten aangepast worden aan de verschillende talen en culturen, om ze zo begrijpelijk en relevant mogelijk te maken. Sommige termen en begrippen moeten verder uitgelegd worden of zelfs weggelaten worden binnen bepaalde culturen.

Tekst van het script

Introduction

Introduction

The words of a man reveal what he is thinking. So the Word of God tells us what God is like. Let us see what the Bible teaches us about the Word of God so that we may learn about Him. Listen to the recording and look at some of the pictures from 'The Living Christ'. You will need pictures numbered 1, 2, 3, 4, 5, 9, 33, 42, 43 for part A of this lesson.

Picture 1. Christ in the Beginning

Picture 1. Christ in the Beginning

John 1:1-5

This is a picture of (the Prophet called) Jesus. In the Gospel of John, Chapter 1 we read that Jesus Christ is called 'the Word of God'. Why is Jesus called that? Because God the Father can speak to us through Jesus. Jesus knows God the Father. God the Father wants us to know Him too, and so Jesus came to reveal God to us. Jesus speaks the words of God to us. God communicated with man for many hundreds of years before Jesus came.

Picture 2. God Created all Things

Picture 2. God Created all Things

Genesis 2:4-22

God spoke and the earth, the sky, the sun, moon and stars, the trees and all the animals were created. Then He spoke again: "Let us make man in our own image." God wanted to have fellowship with someone like Himself. So God created man. You can see in the picture the first man called Adam with some of the animals which God created by His Word.

Picture 3. Satan Tempts Adam and Eve

Picture 3. Satan Tempts Adam and Eve

Genesis 3:1-7

God created a wife for Adam. He talked freely with them both. They were like good friends. They had joy and peace. They had all the food they needed. However there was one special fruit tree. God said that they must not eat from it. One day Satan came to Adam and Eve in the form of a beautiful serpent. He spoke to them. He persuaded them to eat from the forbidden tree. Adam and Eve decided to obey Satan instead of God. They disobeyed the word of God and so they sinned against God.

Picture 4. Adam and Eve Cast Out

Picture 4. Adam and Eve Cast Out

Genesis 3:8-24

God spoke again. This time He spoke judgment upon Adam and Eve. He punished them because they had disobeyed Him. He sent them out of His presence. They were separated from God. God is perfect and holy. He cannot have fellowship with sinful men and women. But God gave a promise to Adam and Eve. He said that He would send One to restore fellowship between God and mankind.

Picture 5. God's Promise to Abraham

Picture 5. God's Promise to Abraham

Genesis 15:1-6, 22:15-18

Adam and Eve died. Many years passed. The One whom God had promised did not come. Then the Word of God came to another man. His name was Abraham. You can see him in this picture. He is looking at the stars. God told Abraham that he would have as many descendants as the stars in the sky. He told him also that through his descendants all nations of the earth would be blessed. His descendants became the people of Israel.

Picture 9. The Birth of Jesus

Picture 9. The Birth of Jesus

Luke 2:1-7

Many more years passed. Then finally, God sent the One whom He had promised. He was born in a stable in Israel. The name of His mother was Mary. She was a direct descendant from Abraham. The name of the baby was Jesus which means 'Saviour'. He was the One to bring blessing to all nations. He grew to be a great man, and He pleased God in all that He did.

Picture 33. Jesus Teaches the People

Picture 33. Jesus Teaches the People

Matthew 5:1-12

Jesus travelled around the country-side in Israel. You can see Him teaching the people in this picture. People loved to hear His words. Crowds of people came long distances to listen to Him. Jesus often taught by means of stories. The stories showed what God is like.

Picture 42. The Parable of the Sower

Picture 42. The Parable of the Sower

Mark 4:1-9

One day Jesus gave this teaching: He taught about the things you can see in this picture. He said that a farmer went out to sow seed. Some seed fell on the path and the birds ate it. Some fell on rocky ground and it dried up quickly in the hot sun. Some seed was choked by thorn bushes and could not grow properly. Other seed fell on good ground and gave a good harvest.

Picture 43. The Parable of the Seed

Picture 43. The Parable of the Seed

Mark 4:10-20

The story of the seed has a hidden meaning. Jesus said the seed is like the Word of God. The ground is the people who hear the Word of God. Some people hear God's Word, but Satan takes it away like the birds in the story. Other people hear God's Word but they do not obey it. The things of this world destroy God's Word like the seed in the dry and thorny ground. However, some people hear the Word of God and obey it. They do good in this life and they gain everlasting life after death. Jesus told this parable so that people would think about His teaching. He brought the Word of God to us. Some of us will not receive it. But some will believe that it is the Word of God and those who believe will gain everlasting life. Will you be like that good ground and receive the true Word of God?

(Continued in Part 2.)

Verwante informatie

Vrij te downloaden - Download Bijbelverhalen in audio formaat en Bijbellessen in duizenden talen, afbeeldingen, scripts en andere verwante materialen die geschikt zijn voor evangelisatie en gemeenteopbouw.

Audio visuele materialen: Het leven van Christus - Deze audiovisuele produktie maakt gebruik van 120 afbeeldingen om een verdiepte uitleg te geven van het leven en de bediening van Christus. Dit is een meer recente produktie en daardoor beschikbaar in een beperkt aantal talen.

Hoe audio-visuele materialen van GRN te gebruiken? - 1: Het evangelie op een eenvoudige manier delen met de ander - In dit artikel kunt u lezen op welke verschillende manieren u de audio-visuele materialen van GRN kunt gebruiken binnen uw bediening.

Hoe audio-visuele materialen van GRN te gebruiken? - 2: Verdieping - In dit artikel kunt u lezen hoe mensen leren uit verhalen en waarom er niet veel commentaar aan de verhalen wordt toegevoegd.

De GRN-audiobibliotheek - Evangelisatiemateriaal en basisbijbelonderricht, aangepast aan de behoeften en de cultuur van het volk, in verschillende stijlen en formaten.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?