Kroatië

Informatie over Kroatië

Region: Europa
Capital: Zagreb
Population: 4,009,000
Area (sq km): 56,438
FIPS Country Code: HR
ISO Country Code: HR
GRN Office: GRN Offices in Europe

Map of Kroatië

Map of Kroatië

Talen en dialecten die gesproken worden in Kroatië

  • Other Language Options
    Opnamen beschikbaar
    Taalnamen
    Inheemse Talen

Meerdere taalnamen gevonden 6

Czech [Czech Republic] - ISO Language [ces]

Hongaars [Hungary] - ISO Language [hun]

Kroatisch [Croatia] - ISO Language [hrv]

Ruthenian [Croatia] - ISO Language [rue]

Servisch [Serbia] - ISO Language [srp]

Slovak [Slovakia] - ISO Language [slk]

Groepen in Kroatië

Albanian, general ▪ Americans, U.S. ▪ Austrian, Bavarian ▪ Bosniak ▪ Bulgarian ▪ Chinese, general ▪ Croat ▪ Czech ▪ Deaf ▪ Dutch ▪ French ▪ German ▪ German Swiss ▪ Greek ▪ Hungarian ▪ Istriot ▪ Istro-Romanian ▪ Italian ▪ Jew, English Speaking ▪ Macedonian ▪ Montenegrin ▪ Polish ▪ Romanian ▪ Romani, Sinte ▪ Russian ▪ Rusyn ▪ Serb ▪ Slovak ▪ Slovene ▪ Turk ▪ Ukrainian ▪ Venetian ▪ Yugoslav former, general