चांगली बातमी - Khmer

Is this recording useful?

दृकश्राव्य 40 चित्रातून बायबल पाठ. निर्मिती पासून ख्रिस्त पर्यंत बायबल विहंगावलोकन,आणि ख्रिश्चन जीवनावर शिकवण. सुवार्ता प्रसार, चर्च स्थापना आणि पद्धतशीर ख्रिश्चन शिकवणीकरिता.

Program Number: 64394
भाषेचे नाव: Khmer

Program Length: 1:01:40

សេចក្តីណែនាំ [परिचय]

1:01

1. សេចក្តីណែនាំ [परिचय]

រូបភាពទី១ កាលដើមដំបូងឡើយ [चित्र 1: In the Beginning]

0:51

2. រូបភាពទី១ កាលដើមដំបូងឡើយ [चित्र 1: In the Beginning]

រូបភាពទី២ ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ [चित्र 2: The Word of God]

0:44

3. រូបភាពទី២ ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ [चित्र 2: The Word of God]

រូបភាពទី៣ ការបង្កើត [चित्र 3: Creation]

1:05

4. រូបភាពទី៣ ការបង្កើត [चित्र 3: Creation]

រូបភាពទី៤ អ័ដាមនិងអេវ៉ា [चित्र 4: Adam and Eve]

2:10

5. រូបភាពទី៤ អ័ដាមនិងអេវ៉ា [चित्र 4: Adam and Eve]

រូបភាពទី៥ កាអិននិងអេបិល [चित्र 5: Cain and Abel]

1:11

6. រូបភាពទី៥ កាអិននិងអេបិល [चित्र 5: Cain and Abel]

រូបភាពទី៦ ទូកលោកណូអេ [चित्र 6: Noah's Ark]

1:48

7. រូបភាពទី៦ ទូកលោកណូអេ [चित्र 6: Noah's Ark]

រូបភាពទី៧ ទឹកជំនន់ [चित्र 7: The Flood]

1:36

8. រូបភាពទី៧ ទឹកជំនន់ [चित्र 7: The Flood]

រូបភាពទី៨ អ័ប្រាហាំសារ៉ានិងអ៊ីសាក់ [चित्र 8: Abraham, Sarah and Isaac]

2:13

9. រូបភាពទី៨ អ័ប្រាហាំសារ៉ានិងអ៊ីសាក់ [चित्र 8: Abraham, Sarah and Isaac]

រូបភាពទី៩ ម៉ូសេនិងច្បាប់របស់ព្រះ [चित्र 9: Moses and the Law of God]

1:11

10. រូបភាពទី៩ ម៉ូសេនិងច្បាប់របស់ព្រះ [चित्र 9: Moses and the Law of God]

រូបភាពទី១០ បញ្ជាទាំងដប់ប្រការ [चित्र 10: The Ten Commandments]

1:09

11. រូបភាពទី១០ បញ្ជាទាំងដប់ប្រការ [चित्र 10: The Ten Commandments]

រូបភាពទី១១ ការបូជាសម្រាប់អំពើបាប [चित्र 11: Sacrifice for Sin]

1:16

12. រូបភាពទី១១ ការបូជាសម្រាប់អំពើបាប [चित्र 11: Sacrifice for Sin]

រូបភាពទី១២ ការសន្យាពីព្រះសង្រ្គោះ [चित्र 12: A Saviour Promised]

2:01

13. រូបភាពទី១២ ការសន្យាពីព្រះសង្រ្គោះ [चित्र 12: A Saviour Promised]

រូបភាពទី១៣ កំណើតព្រះយេស៊ូវ [चित्र 13: The Birth of Jesus]

1:33

14. រូបភាពទី១៣ កំណើតព្រះយេស៊ូវ [चित्र 13: The Birth of Jesus]

រូបភាពទី១៤ ព្រះយេស៊ូបង្រៀននៅព្រះវិហារ [चित्र 14: Jesus the Teacher]

1:06

15. រូបភាពទី១៤ ព្រះយេស៊ូបង្រៀននៅព្រះវិហារ [चित्र 14: Jesus the Teacher]

រូបភាពទី១៥ ការអស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវ [चित्र 15: Miracles of Jesus]

1:17

16. រូបភាពទី១៥ ការអស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវ [चित्र 15: Miracles of Jesus]

រូបភាពទី១៦ ការឈឺចាប់របស់ព្រះយេស៊ូវ [चित्र 16: Jesus Suffers]

1:39

17. រូបភាពទី១៦ ការឈឺចាប់របស់ព្រះយេស៊ូវ [चित्र 16: Jesus Suffers]

រូបភាពទី១៧ ព្រះយេស៊ូវជាប់​លើ​ឈើ​ឆ្កាង [चित्र 17: Jesus is Crucified]

1:32

18. រូបភាពទី១៧ ព្រះយេស៊ូវជាប់​លើ​ឈើ​ឆ្កាង [चित्र 17: Jesus is Crucified]

រូបភាពទី១៨ ព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញ [चित्र 18: The Resurrection]

1:47

19. រូបភាពទី១៨ ព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញ [चित्र 18: The Resurrection]

រូបភាពទី១៩ ថូម៉ាសជឿ [चित्र 19: Thomas Believes]

1:21

20. រូបភាពទី១៩ ថូម៉ាសជឿ [चित्र 19: Thomas Believes]

រូបភាពទី២០ ការឡើងទៅរបស់ព្រះយេស៊ូវ [चित्र 20: The Ascension]

1:47

21. រូបភាពទី២០ ការឡើងទៅរបស់ព្រះយេស៊ូវ [चित्र 20: The Ascension]

រូបភាពទី២១ ឈើឆ្កាងនៅទទេ [चित्र 21: The Empty Cross]

1:15

22. រូបភាពទី២១ ឈើឆ្កាងនៅទទេ [चित्र 21: The Empty Cross]

រូបភាពទី២២ មានផ្លូវពីរ [चित्र 22: The Two Roads]

2:38

23. រូបភាពទី២២ មានផ្លូវពីរ [चित्र 22: The Two Roads]

រូបភាពទី២៣ កូនព្រះ [चित्र 23: God's Children]

1:10

24. រូបភាពទី២៣ កូនព្រះ [चित्र 23: God's Children]

រូបភាពទី២៤ មនុស្សត្រូវតែកើតជាថ្មី [चित्र 24: Born Again]

1:43

25. រូបភាពទី២៤ មនុស្សត្រូវតែកើតជាថ្មី [चित्र 24: Born Again]

រូបភាពទី២៥ ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ [चित्र 25: The Holy Spirit Comes]

2:06

26. រូបភាពទី២៥ ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ [चित्र 25: The Holy Spirit Comes]

រូបភាពទី២៦ ដើរនៅក្នុងពន្លឺ [चित्र 26: Walking in the Light]

1:30

27. រូបភាពទី២៦ ដើរនៅក្នុងពន្លឺ [चित्र 26: Walking in the Light]

រូបភាពទី២៧ មនុស្សថ្មី [चित्र 27: A New Person]

1:13

28. រូបភាពទី២៧ មនុស្សថ្មី [चित्र 27: A New Person]

រូបភាពទី២៨ គ្រួសារគ្រីស្ទបរិស័ទ្ទ [चित्र 28: The Christian Family]

1:03

29. រូបភាពទី២៨ គ្រួសារគ្រីស្ទបរិស័ទ្ទ [चित्र 28: The Christian Family]

រូបភាពទី២៩ ស្រលាញ់ខ្មាំងសត្រូវ [चित्र 29: Love Your Enemies]

1:32

30. រូបភាពទី២៩ ស្រលាញ់ខ្មាំងសត្រូវ [चित्र 29: Love Your Enemies]

រូបភាពទី៣០ ព្រះយេស៊ូវមានអំណាច [चित्र 30: Jesus is the Powerful One]

1:28

31. រូបភាពទី៣០ ព្រះយេស៊ូវមានអំណាច [चित्र 30: Jesus is the Powerful One]

រូបភាពទី៣១ បណ្តេញវិញ្ញាណអាក្រក់ [चित्र 31: Casting out Evil Spirits]

1:42

32. រូបភាពទី៣១ បណ្តេញវិញ្ញាណអាក្រក់ [चित्र 31: Casting out Evil Spirits]

រូបភាពទី៣២ ការល្បួង [चित्र 32: Temptation]

1:18

33. រូបភាពទី៣២ ការល្បួង [चित्र 32: Temptation]

រូបភាពទី៣៣ បើយើងធ្វើបាប [चित्र 33: If We Sin]

2:00

34. រូបភាពទី៣៣ បើយើងធ្វើបាប [चित्र 33: If We Sin]

រូបភាពទី៣៤ ជំងឺ [चित्र 34: Sickness]

0:56

35. រូបភាពទី៣៤ ជំងឺ [चित्र 34: Sickness]

រូបភាពទី៣៥ សេចក្តីស្លាប់ [चित्र 35: Death]

1:39

36. រូបភាពទី៣៥ សេចក្តីស្លាប់ [चित्र 35: Death]

រូបភាពទី៣៦ រូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទ [चित्र 36: The Body of Christ]

1:45

37. រូបភាពទី៣៦ រូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទ [चित्र 36: The Body of Christ]

រូបភាពទី៣៧ ជួបជុំគ្នាដើម្បីថ្វាយបង្គំ [चित्र 37: Meeting for Worship]

1:44

38. រូបភាពទី៣៧ ជួបជុំគ្នាដើម្បីថ្វាយបង្គំ [चित्र 37: Meeting for Worship]

រូបភាពទី៣៨ ព្រះយេស៊ូនឹងយាងត្រឡប់មកវិញ [चित्र 38: Jesus Will Return]

1:30

39. រូបភាពទី៣៨ ព្រះយេស៊ូនឹងយាងត្រឡប់មកវិញ [चित्र 38: Jesus Will Return]

រូបភាពទី៣៩ បង្កើតផលផ្លែ [चित्र 39: Bearing Fruit]

1:36

40. រូបភាពទី៣៩ បង្កើតផលផ្លែ [चित्र 39: Bearing Fruit]

រូបភាពទី៤០ ការចែកចាយដំណឹងល្អ [चित्र 40: Witnessing]

1:15

41. រូបភាពទី៤០ ការចែកចាយដំណឹងល្អ [चित्र 40: Witnessing]

Downloads and Ordering

These recordings are designed for evangelism and basic Bible teaching to bring the gospel message to people who are not literate or are from oral cultures, particularly unreached people groups.

Copyright © 2013 GRN/Rhema for the Nations. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Contact Us for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. Contact the Feedback Line.

About our audio recordings

GRN has audio Bible stories, Bible lessons, Bible study tools, gospel songs, mp3 Christian music and evangelistic messages translated in over 6,000 languages and dialects, most available online for free download. Popular with Christian missions organisations and Christian churches, the free mp3s and scripts are suitable for evangelistic purposes and church planting as well as for use within the Christian church environment. Spoken or sung by heart language speakers, the Bible stories, songs and music are intended to communicate the gospel of Jesus Christ in culturally relevant ways, and especially in oral societies.

Related information