ഗാംബിയ

ഗാംബിയ എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

Region:ആഫ്രിക്ക
Capital:BANJUL
Population:1,751,000
Area (sq km):10,689
FIPS Country Code:GA
ISO Country Code:GM
GRN Office:Gospel Recordings Gambia

Map of ഗാംബിയ

Map of ഗാംബിയ

ഗാംബിയ-ൽ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷകളും ഉപഭാഷകളും

  • Other Language Options
    റെക്കോർഡിംഗുകൾ ലഭ്യമാണ്
    ഭാഷാ പേരുകൾ
    തദ്ദേശീയ ഭാഷകൾ

6 ഭാഷാ പേരുകൾ കണ്ടെത്തി

Criolo: Cabo Verde [Gambia, The] [kea]

English: Africa [Sierra Leone] [eng]

Jola-Fonyi [Gambia, The] - ISO Language [dyo]

Pulaar: Toucouleur [Senegal] [fuc]

Pular [Guinea] - ISO Language [fuf]

Wolof, Gambian [Gambia, The] - ISO Language [wof]

ഗാംബിയ എന്നതിലെ ആളുകളുടെ ഗ്രൂപ്പുകൾ

Arab, Lebanese; Balanta, Kentohe; Bambara; Banyun; Bassari; British; Crioulo, Upper Guinea; Deaf; French; Fulakunda; Fulup, Jola-Bayote; Greek; Hausa; Igbo; Jahanka; Jola-Fonyi; Jola-Karon; Kasanga; Khasonke; Krio; Mandingo, Mandinka; Mandyak; Maninka, Eastern; Maninka, Western; Mankanya; Maswanka, Kunante; Moor; Serere-Sine; Soninke; Susu; Tukulor; Wolof; Yoruba;

ഗാംബിയ എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ

Gospel Recordings Gambia - General information, articles, news and contact details about GRN Gambia.