ടോംഗ

ടോംഗ എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

Region:ഓഷ്യാനിയ
Capital:Nuku'alofa
Population:104,000
Area (sq km):747
FIPS Country Code:TN
ISO Country Code:TO
GRN Office:

Map of ടോംഗ

Map of ടോംഗ

ടോംഗ-ൽ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷകളും ഉപഭാഷകളും

  • Other Language Options
    റെക്കോർഡിംഗുകൾ ലഭ്യമാണ്
    ഭാഷാ പേരുകൾ
    തദ്ദേശീയ ഭാഷകൾ

3 ഭാഷാ പേരുകൾ കണ്ടെത്തി

English: USA [United States of America] [eng]

Niue - ISO Language [niu]

Tongan - ISO Language [ton]

ടോംഗ എന്നതിലെ ആളുകളുടെ ഗ്രൂപ്പുകൾ

Anglo-Australian; British; Deaf; Eurasian; Han Chinese, Mandarin; Niuafoou; Niuatoputapu; Tongan;