കുക്ക് ദ്വീപുകൾ

കുക്ക് ദ്വീപുകൾ എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

Region:ഓഷ്യാനിയ
Capital:AVARUA
Population:10,900
Area (sq km):236
FIPS Country Code:CW
ISO Country Code:CK
GRN Office:

Map of കുക്ക് ദ്വീപുകൾ

Map of കുക്ക് ദ്വീപുകൾ

കുക്ക് ദ്വീപുകൾ-ൽ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷകളും ഉപഭാഷകളും

  • Other Language Options
    റെക്കോർഡിംഗുകൾ ലഭ്യമാണ്
    ഭാഷാ പേരുകൾ
    തദ്ദേശീയ ഭാഷകൾ

2 ഭാഷാ പേരുകൾ കണ്ടെത്തി

English: USA [United States of America] [eng]

Rarotongan [Cook Islands] - ISO Language [rar]

കുക്ക് ദ്വീപുകൾ എന്നതിലെ ആളുകളുടെ ഗ്രൂപ്പുകൾ

Anglo-New Zealander; Cook Islands Maori, Rarotongan; Euronesian; Niuean; Penrhyn; Pukapuka; Rakahanga-Manihiki;