unfoldingWord 10 - Mười Tai Vạ

unfoldingWord 10 - Mười Tai Vạ

개요: Exodus 5-10

스크립트 번호: 1210

언어: Vietnamese

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Môi-se và A-rôn đến với Pha-ra-ôn. Họ nói: “Đây là những gì Đức Chúa Trời của người Y-sơ-ra-ên đã phán:”’Hãy để cho dân Ta đi!" Pha-ra-ôn không thèm nghe lời của hai người, thay vì thả tự do cho dân Y-sơ-ra-ên, ông ta thậm chí còn bắt họ làm việc cực nhọc hơn!

Pha-ra-ôn cứ tiếp tục từ chối cho dân sự ra đi, nên Đức Chúa Trời sai mười tai vạ khủng khiếp đến xứ Ai-cập. Qua những tai vạ này, Chúa cho Pha-ra-ôn thấy Ngài quyền năng hơn Pha-ra-ôn và tất cả các thần xứ Ai-cập.

Chúa biến nước sông Nin thành máu, nhưng Pha-ra-ôn vẫn không chịu cho dân Y-sơ-ra-ên ra đi.

Chúa làm cho cả xứ Ai-cập đầy ếch nhái, Pha-ra-ôn van xin Môi-se hãy làm cho ếch nhái biến đi. Nhưng sau khi tất cả ếch nhái chết hết, Pha-ra-ôn lại cứng lòng và không cho dân Y-sơ-ra-ên rời khỏi Ai Cập.

Vì vậy, Chúa cho tai vạ muỗi xảy ra, rồi sau đó Ngài cho tai vạ ruồi nhặng. Pha-ra-ôn cho gọi Môi-se và A-rôn và nói rằng nếu họ ngừng tai vạ này lại thì người Do Thái có thể rời Ai Cập. Khi Môi-se cầu nguyện, Chúa đuổi hết ruồi nhặng khỏi xứ Ai-cập. Nhưng Pha-ra-ôn lại cứng lòng và không cho dân sự ra đi.

Sau đó, Chúa cho súc vật của người Ai-cập bị ốm và chết. Nhưng lòng Pha-ra-ôn vẫn chai lì, và không để dân Y-sơ-ra-ên đi.

Sau đó, Đức Chúa Trời phán cùng Môi-se hãy tung bụi tro lên trời trước mặt Pha-ra-ôn. Khi ông làm như vậy thì ung nhọt mọc khắp mình của người Ai-cập, nhưng người Y-sơ-ra-ên thì không sao. Đức Chúa Trời làm cho lòng Pha-ra-ôn cứng cỏi và không chịu thả tự do cho người Y-sơ-ra-ên.

Sau đó, Đức Chúa Trời sai mưa đá rơi xuống huỷ phá hầu hết mùa màng của người Ai Cập và giết chết bất cứ ai đi ra ngoài. Pha-ra-ôn gọi Môi-se và A-rôn và nói với hai người rằng: “Ta đã phạm tội. Bây giờ các ngươi có thể ra đi.” Vậy Môi-se cầu nguyện và mưa đá từ trời ngừng rơi xuống.

Nhưng Pha-ra-ôn lại phạm tội và cứng lòng. Ông ta vẫn không chịu thả tự do cho dân Y-sơ-ra-ên.

Sau đó, Đức Chúa Trời cho châu chấu phủ đầy xứ Ai-cập. Châu chấu ăn tất cả phần hoa màu mà trận mưa đá còn chưa hủy diệt hết.

Sau đó, Đức Chúa Trời sai bóng tối đến trong suốt ba ngày. Trời tối đến nỗi người Ai-cập không thể rời khỏi nhà. Nhưng vẫn có ánh sáng nơi người Y-sơ-ra-ên sống.

Nhưng thậm chí sau chín tai vạ này, Pha-ra-ôn vẫn từ chối không cho dân Y-sơ-ra-ên đi. Vì Pha-ra-ôn không chịu nghe lời nên Đức Chúa Trời đã dự bị tai vạ cuối cùng. Tai vạ này đã thay đổi ý định của Pha-ra-ôn.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons