unfoldingWord 16 - A szabadítók

unfoldingWord 16 - A szabadítók

개요: Judges 1-3; 6-8; 1 Samuel 1-10

스크립트 번호: 1216

언어: Hungarian

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Miután Józsué meghalt az izraeliták engedetlenek voltak Istennel szemben, nem űzték ki a megmaradt kananeusokat és nem engedelmeskedtek Isten törvényeinek. Az izraeliták Jáhve, az igaz Isten helyett elkezdték a kananeusok isteneit imádni. Az izraelitáknak nem volt királyuk, ezért mindenki azt tette amit jónak látott.

Mivel az izraeliták mindegyre engedetlenek voltak Istennel, Isten megbüntette őket és megengedte, hogy az ellenségeik legyőzzék. Ezek az ellenségek ellopták az izraeliták dolgait, tönkretették a tulajdonukat és sokukat megöltek. Sok év Isten iránti engedetlenség és az ellenség elnyomása után az izraeliták megtértek és kérték Istent, hogy szabadítsa meg őket.

Ekkor Isten egy szabadítót küldött, aki megmentette őket az ellenségeiktől és békét hozott a földjükre. Az emberek azonban ismét elfeledkeztek Istenről és bálványokat kezdtek imádni. Isten ekkor megengedte a midiánitáknak, egy közeli ellenséges népcsoportnak, hogy legyőzze őket.

A midiániták hét éven keresztül elrabolták az izraeliták összes termését. Az izraeliták annyira féltek, hogy barlangokba rejtőztek el a midiániták elől. Végül Istenhez kiáltottak, hogy mentse meg őket.

Egyik nap egy izraeli férfi, Gedeon titokban búzát csépelt, hogy a midiániták ne lopják el. Jáhve angyala eljött Gedeonhoz és azt mondta: "Isten veled van erős vitéz. Menj el és mentsd meg Izráelt a midiánitáktól."

Gedeon apjának volt egy bálványnak állított oltára. Isten azt mondta Gedeonnak, hogy rombolja le azt az oltárt. Gedeon azonban félt az emberektől, ezért éjszakáig várt, majd lerombolta és darabokra törte az oltárt. A bálványoltár helyének közelébe épített egy új oltárt Istennek, és áldozatot mutatott be azon Istennek.

Másnap reggel az emberek látták, hogy valaki lerombolta és összetörte az oltárt, és nagyon megharagudtak. Elmentek Gedeon házához, hogy megöljék, de Gedeon apja azt mondta: "Miért próbáltok segíteni a ti isteneteknek? Ha isten ő valójában, akkor védje meg magát!" Mivel ezt mondta, az emberek nem ölték meg Gedeont.

Ezután ismét eljöttek a midiániták, hogy lopjanak az izraelitáktól. Olyan sokan voltak, hogy nem tudták őket megszámolni. Gedeon összehívta az izraelitákat, hogy harcoljanak ellenük. Gedeon kért két jelet Istentől, hogy biztos lehessen abban, hogy Isten használni fogja őt Izráel megmentésében.

Az első jelként Gedeon letett egy báránybőrt a földre és azt kérte Istentől, hogy reggelre csak a báránybőr legyen harmatos, de a föld ne legyen. Isten megtette ezt. Következő éjjel azt kérte, hogy a föld legyen vizes, de a báránybőr maradjon meg szárazon. Isten ezt is megtette. Ez a két jel meggyőzte Gedeont, hogy Isten használni fogja őt, hogy megmentse Izráelt a midiánitáktól.

32.000 izraelita katona jött Gedeonhoz, de Isten azt mondta, hogy túl sokan vannak. Ezért Gedeon hazaküldött 22.000-ret, azokat, akik féltek harcolni. Isten azt mondta Gedeonnak, hogy még mindig túl sok embere van. Ekkor Gedeon 300 kivételével mindet hazaküldte.

Azon az éjszakán Isten azt mondta Gedeonnak: "Menj le a midiániták táborába és hallgasd meg, hogy mit beszélnek, mert akkor nem fogsz többé félni." Azon az éjszakán Gedeon tehát lement a táborba, ahol meghallott egy midiánita katonát, aki a barátjának mesélt egy álmáról. A barát azt mondta: "Ez az álom azt jelenti, hogy Gedeon serege le fogja győzni a midiániták seregét." Amikor Gedeon meghallotta ezt, imádta Istent.

Ezután Gedeon visszatért a katonáihoz és mindegyiknek adott egy kürtöt, egy cserépfazekat és egy fáklyát. Körülvették a midiánita katonák táborát ahol azok aludtak. Gedeon 300 katonája elrejtette a fáklyákat a fazekakba, hogy a midiániták ne láthassák a fáklyák fényét.

Ekkor Gedeon összes katonája egyszerre összetörték a fazekakat, hirtelen felfedve a fáklyák tüzét. Belefújtak a kürtjeikbe és azt kiáltották: "Fegyverre, Jáhveért és Gedeonért!"

Isten összezavarta a midiánitákat, így azok elkezdtek egymásra támadni és egymást öldökölni. Rögtön ezután a többi izraelitát is hívták az otthonaikból, hogy segítsenek kergetni a midiánitákat. Sokakat megöltek, a maradékot pedig elkergették Izráel földjéről. Azon a napon 120.000 midiánita halt meg. Isten megmentette Izráelt.

A nép Gedeont királlyá akarta tenni. Gedeon nem engedte meg nekik, de kért tőlük azokból az arany gyűrűkből, amit a midiánitáktól zsákmányoltak. Az emberek nagyon sok aranyat adtak Gedeonnak.

Ekkor Gedeon vette az aranyat és készített belőle egy különleges felsőruhát, hasonlót a főpap viseletéhez. Az emberek azonban elkezdték imádni, mintha egy bálvány lett volna. Isten ezért ismét megbüntette Izráelt, mert bálványokat imádtak. Isten megengedte az ellenségeiknek, hogy legyőzze őket. Végül megint Isten segítségét kérték és Isten küldött nekik egy másik szabadítót.

Ez a minta sokszor megismétlődött: az izraeliták vétkeztek, Isten megbüntette őket, megtértek és Isten küldött nekik egy szabadítót, aki megmentse őket. Az évek során Isten sok szabadítót küldött akik megmentették az izraelitákat az ellenségeiktől.

Végül a nép Istentől egy királyt kért mivel a többi nemzetnek is volt királya. Egy olyan királyt akartak, aki magas és erős, aki képes őket vezetni a harcban. Istennek nem tetszett ez a kérésük, de adott nekik egy olyan királyt, amilyet kértek.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?