หนังสือรูปภาพ ดู ฟัง แล้วรับชีวิต เล่มที่ 2 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า [보고 듣는 삶 2 하나님 안의 위대한 사람들] - Thai: Central

Is this recording useful?

시청각시리즈2권: 전도, 교회 개척 및 체계적인 기독교 교육을 위한 야곱, 요셉, 모세의 성경 이야기.

프로그램 번호: 80502
언어 이름: Thai: Central

프로그램 길이: 35:08

ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 สองพี่น้อง (ปฐมกาล 25:20-34, 27:1-29) [Music-Intro-그림 1 (그림 1. The Two Brothers)]

1:56

1. ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 สองพี่น้อง (ปฐมกาล 25:20-34, 27:1-29) [Music-Intro-그림 1 (그림 1. The Two Brothers)]

รูปภาพที่ 2 ความฝันของยาโคบ (ปฐมกาล 28:10-22) [그림 2. Jacob's Dream]

0:52

2. รูปภาพที่ 2 ความฝันของยาโคบ (ปฐมกาล 28:10-22) [그림 2. Jacob's Dream]

รูปภาพที่ 3 ยาโคบกับลาบัน (ปฐมกาล 29:1 - 31: 55) [그림 3. Jacob and Laban]

1:07

3. รูปภาพที่ 3 ยาโคบกับลาบัน (ปฐมกาล 29:1 - 31: 55) [그림 3. Jacob and Laban]

รูปภาพที่ 4 ยาโคบพบกับพระเจ้า (ปฐมกาล 32:1-32) [그림 4. Jacob Meets God]

1:41

4. รูปภาพที่ 4 ยาโคบพบกับพระเจ้า (ปฐมกาล 32:1-32) [그림 4. Jacob Meets God]

รูปภาพที่ 5 ความฝันของโยเซฟ (ปฐมกาล 37:1-11) [그림 5. Joseph's Dream]

1:05

5. รูปภาพที่ 5 ความฝันของโยเซฟ (ปฐมกาล 37:1-11) [그림 5. Joseph's Dream]

รูปภาพที่ 6 โยเซฟถูกขายไปเป็นทาส (ปฐมกาล 37:12-36) [그림 6. Joseph is Sold]

1:18

6. รูปภาพที่ 6 โยเซฟถูกขายไปเป็นทาส (ปฐมกาล 37:12-36) [그림 6. Joseph is Sold]

รูปภาพที่ 7 โยเซฟกับหญิงชั่ว (ปฐมกาล 39:1-20) [그림 7. Joseph and the Wicked Woman]

1:15

7. รูปภาพที่ 7 โยเซฟกับหญิงชั่ว (ปฐมกาล 39:1-20) [그림 7. Joseph and the Wicked Woman]

รูปภาพที่ 8 โยเซฟในคุก (ปฐมกาล 39:20 - 40:23) [그림 8. Joseph in Prison]

1:41

8. รูปภาพที่ 8 โยเซฟในคุก (ปฐมกาล 39:20 - 40:23) [그림 8. Joseph in Prison]

รูปภาพที่ 9 ความฝันของกษัตริย์อียิปต์ (ปฐมกาล 41:1-45) [그림 9. The King's Dream]

1:04

9. รูปภาพที่ 9 ความฝันของกษัตริย์อียิปต์ (ปฐมกาล 41:1-45) [그림 9. The King's Dream]

รูปภาพที่ 10 โยเซฟปกครองประเทศอียิปต์ (ปฐมกาล 41:47 - 42:28) [그림 10. Joseph Rules in Egypt]

1:10

10. รูปภาพที่ 10 โยเซฟปกครองประเทศอียิปต์ (ปฐมกาล 41:47 - 42:28) [그림 10. Joseph Rules in Egypt]

รูปภาพที่ 11 โยเซฟเปิดเผยตัวเองแก่พวกพี่ชาย (ปฐมกาล 43:1 - 45:28) [그림 11. Joseph Revealed to His Brothers]

1:19

11. รูปภาพที่ 11 โยเซฟเปิดเผยตัวเองแก่พวกพี่ชาย (ปฐมกาล 43:1 - 45:28) [그림 11. Joseph Revealed to His Brothers]

รูปภาพที่ 12 ยาโคบและโยเซฟในอียิปต์ (ปฐมกาล 45:28 - 50: 26) [그림 12. Jacob and Joseph in Egypt]

1:40

12. รูปภาพที่ 12 ยาโคบและโยเซฟในอียิปต์ (ปฐมกาล 45:28 - 50: 26) [그림 12. Jacob and Joseph in Egypt]

รูปภาพที่ 13 ทารกน้อยโมเสส (อพยพ 2:1-10) [그림 13. Baby Moses]

1:17

13. รูปภาพที่ 13 ทารกน้อยโมเสส (อพยพ 2:1-10) [그림 13. Baby Moses]

รูปภาพที่ 14 โมเสสกับพุ่มไม้ไฟ (อพยพ 2:11 - 4:17) [그림 14. Moses and the Burning Bush]

1:02

14. รูปภาพที่ 14 โมเสสกับพุ่มไม้ไฟ (อพยพ 2:11 - 4:17) [그림 14. Moses and the Burning Bush]

รูปภาพที่ 15 โมเสสกลับมาหากษัตริย์ (อพยพ 3:11 - 10:29) [그림 15. Moses Returns to the King]

1:36

15. รูปภาพที่ 15 โมเสสกลับมาหากษัตริย์ (อพยพ 3:11 - 10:29) [그림 15. Moses Returns to the King]

รูปภาพที่ 16 การสังเวยลูกแกะ (อพยพ 12: 1-36) [그림 16. The Sacrificed Lamb]

1:02

16. รูปภาพที่ 16 การสังเวยลูกแกะ (อพยพ 12: 1-36) [그림 16. The Sacrificed Lamb]

รูปภาพที่ 17 ข้ามทะเลแดง (อพยพ 13:17 - 14:31) [그림 17. Through the Sea]

1:16

17. รูปภาพที่ 17 ข้ามทะเลแดง (อพยพ 13:17 - 14:31) [그림 17. Through the Sea]

รูปภาพที่ 18 อาหารและน้ำในถิ่นทุรกันดาร (อพยพ 16:1 - 17:7) [그림 18. Food and Water in the Desert]

0:59

18. รูปภาพที่ 18 อาหารและน้ำในถิ่นทุรกันดาร (อพยพ 16:1 - 17:7) [그림 18. Food and Water in the Desert]

รูปภาพที่ 19 โมเสสขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าบนภูเขา (อพยพ 19:1-20:21, 24:12-18, 34:1-10) [그림 19. Moses on the Mountain of God]

1:16

19. รูปภาพที่ 19 โมเสสขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าบนภูเขา (อพยพ 19:1-20:21, 24:12-18, 34:1-10) [그림 19. Moses on the Mountain of God]

รูปภาพที่ 20 งูทองสัมฤทธิ์ (กันดารวิถี 21:4-9; เฉลยธรรมบัญญัติ 18:18) [그림 20. The Snake on the Pole]

1:28

20. รูปภาพที่ 20 งูทองสัมฤทธิ์ (กันดารวิถี 21:4-9; เฉลยธรรมบัญญัติ 18:18) [그림 20. The Snake on the Pole]

รูปภาพที่ 21 พระเยซูเลี้ยงดูประชาชน (ยอห์น 6:1-58) [그림 21. Jesus Feeds the People]

1:13

21. รูปภาพที่ 21 พระเยซูเลี้ยงดูประชาชน (ยอห์น 6:1-58) [그림 21. Jesus Feeds the People]

รูปภาพที่ 22 พระเยซูสนทนากับโมเสส (ลูกา 9:28-36) [그림 22. Jesus Speaks with Moses]

1:12

22. รูปภาพที่ 22 พระเยซูสนทนากับโมเสส (ลูกา 9:28-36) [그림 22. Jesus Speaks with Moses]

รูปภาพที่ 23 พระเยซูคริสต์เสียสละชีวิตเพื่อเรา (ยอห์น 3:14-16) [그림 23. Jesus Died for Us]

1:44

23. รูปภาพที่ 23 พระเยซูคริสต์เสียสละชีวิตเพื่อเรา (ยอห์น 3:14-16) [그림 23. Jesus Died for Us]

รูปภาพที่ 24 พระเยซูคริสต์ในสวรรค์ (กิจการ 1:6-11) [그림 24. Jesus in Heaven]

1:35

24. รูปภาพที่ 24 พระเยซูคริสต์ในสวรรค์ (กิจการ 1:6-11) [그림 24. Jesus in Heaven]

ดนตรี [Music]

3:06

25. ดนตรี [Music]

다운로드 및 구매하기

이 레코딩은 글을 읽고 쓸줄 모르거나 구두 문화권의 사람들 특히 미전도 종족 그룹에게 복음의 메시지를 가지고 전도와 기본적인 성경 교육을 위해 설계되었습니다.

Copyright © 1998 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

연락처 for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. 피드백라인에 연락하세요.

우리의 오디오 레코딩에 대하여

GRN은 오디오 성경 이야기, 성경 교훈, 성경 공부 도구, 복음성가, MP3 기독교 음악과 복음의 메시지를 6000 개 이상의 언어와 방언으로 번역하여 무료로 대부분 온라인으로 다운로드 받아 사용할 수 있도록 했습니다. 기독교 선교 단체와 기독교 교회에 인기있는 무료 MP3 파일과 스크립트는 복음 전도 목적과 교회 개척뿐만 아니라 기독교 교회 환경에서 사용하기에 적합합니다. 모국어 사용 스피커에 의한 음성 또는 노래 즉 성경 이야기, 노래와 음악은 문화적 방법으로 특히 구두사회에 예수 그리스도의 복음을 전달하기위한 것입니다.

관련정보