Laq hmơq & hadiuq 2 [보고 듣는 삶 2 하나님 안의 위대한 사람들] - Roglai, Southern

Is this recording useful?

시청각시리즈2권: 전도, 교회 개척 및 체계적인 기독교 교육을 위한 야곱, 요셉, 모세의 성경 이야기.

프로그램 번호: 66176
언어 이름: Roglai, Southern

프로그램 길이: 35:54

Dơgrữq mơnuĩh pran khãc Yàc hũ [소개]

0:56

1. Dơgrữq mơnuĩh pran khãc Yàc hũ [소개]

Rùp 1: Dua adơi sơai [그림 1. The Two Brothers]

1:29

2. Rùp 1: Dua adơi sơai [그림 1. The Two Brothers]

Rùp 2: Kaya lơpơi Ja-kôp [그림 2. Jacob's Dream]

1:04

3. Rùp 2: Kaya lơpơi Ja-kôp [그림 2. Jacob's Dream]

Rùp 3: Ja-kôp sì La-ban [그림 3. Jacob and Laban]

1:26

4. Rùp 3: Ja-kôp sì La-ban [그림 3. Jacob and Laban]

Rùp 4: Ja-kôp pãp Yàc Pô Lơngĩq [그림 4. Jacob Meets God]

1:56

5. Rùp 4: Ja-kôp pãp Yàc Pô Lơngĩq [그림 4. Jacob Meets God]

Rùp 5: Kaya lơpơi Ja-kôp [그림 5. Joseph's Dream]

1:24

6. Rùp 5: Kaya lơpơi Ja-kôp [그림 5. Joseph's Dream]

Rùp 6: Jô-sep kađòc pơvlơi [그림 6. Joseph is Sold]

1:38

7. Rùp 6: Jô-sep kađòc pơvlơi [그림 6. Joseph is Sold]

Rùp 7: Jô-sep sì mơnu ĩh kamơi iãh mơsãc [그림 7. Joseph and the Wicked Woman]

1:03

8. Rùp 7: Jô-sep sì mơnu ĩh kamơi iãh mơsãc [그림 7. Joseph and the Wicked Woman]

Rùp 8: Jô-sep dơlãp sàc jam [그림 8. Joseph in Prison]

1:55

9. Rùp 8: Jô-sep dơlãp sàc jam [그림 8. Joseph in Prison]

Rùp 9: Kaya lơpơi pitao E-jip-tơ [그림 9. The King's Dream]

1:24

10. Rùp 9: Kaya lơpơi pitao E-jip-tơ [그림 9. The King's Dream]

Rùp 10: Jô-sep apãt akõq lơgar E-jip-tơ [그림 10. Joseph Rules in Egypt]

1:26

11. Rùp 10: Jô-sep apãt akõq lơgar E-jip-tơ [그림 10. Joseph Rules in Egypt]

Rùp 11: Jô-sep akhàt ga adơi sơai thơu drơi la asơi [그림 11. Joseph Revealed to His Brothers]

1:24

12. Rùp 11: Jô-sep akhàt ga adơi sơai thơu drơi la asơi [그림 11. Joseph Revealed to His Brothers]

Rùp 12: Ja-kôp sì Jô-sep dơlãp E-jip-tơ [그림 12. Jacob and Joseph in Egypt]

2:54

13. Rùp 12: Ja-kôp sì Jô-sep dơlãp E-jip-tơ [그림 12. Jacob and Joseph in Egypt]

Rùp 13: Adơi tìt angãn la Môi-se [그림 13. Baby Moses]

1:10

14. Rùp 13: Adơi tìt angãn la Môi-se [그림 13. Baby Moses]

Rùp 13: Môi-se sì buôr duơi [그림 14. Moses and the Burning Bush]

0:57

15. Rùp 13: Môi-se sì buôr duơi [그림 14. Moses and the Burning Bush]

Rùp 15: Môi-se mai wơq pioh pãp pitao [그림 15. Moses Returns to the King]

1:41

16. Rùp 15: Môi-se mai wơq pioh pãp pitao [그림 15. Moses Returns to the King]

Rùp 16: Anàq avo kađòc mơtai [그림 16. The Sacrificed Lamb]

1:05

17. Rùp 16: Anàq avo kađòc mơtai [그림 16. The Sacrificed Lamb]

Rùp 17: Gãt tơpa tơsìq mơriãq [그림 17. Through the Sea]

1:24

18. Rùp 17: Gãt tơpa tơsìq mơriãq [그림 17. Through the Sea]

Rùp 18: Kaya bõc sì ia mơnhũm dơlãp blàc choah [그림 18. Food and Water in the Desert]

0:56

19. Rùp 18: Kaya bõc sì ia mơnhũm dơlãp blàc choah [그림 18. Food and Water in the Desert]

Rùp 19: Môi-se dòq pãq chỡq Yàc Pô Lơngĩq [그림 19. Moses on the Mountain of God]

1:07

20. Rùp 19: Môi-se dòq pãq chỡq Yàc Pô Lơngĩq [그림 19. Moses on the Mountain of God]

Rùp 20: Anàq ala pãq bẽq ale [그림 20. The Snake on the Pole]

1:23

21. Rùp 20: Anàq ala pãq bẽq ale [그림 20. The Snake on the Pole]

Rùp 21: Yàc Je-su ròc vual-vơla [그림 21. Jesus Feeds the People]

1:16

22. Rùp 21: Yàc Je-su ròc vual-vơla [그림 21. Jesus Feeds the People]

Rùp 22: Yàc Je-su đơp dlài sì Môi-se [그림 22. Jesus Speaks with Moses]

1:03

23. Rùp 22: Yàc Je-su đơp dlài sì Môi-se [그림 22. Jesus Speaks with Moses]

Rùp 23: Yàc Je-su mơtai kơyua mưng pơnõq drơi [그림 23. Jesus Died for Us]

2:02

24. Rùp 23: Yàc Je-su mơtai kơyua mưng pơnõq drơi [그림 23. Jesus Died for Us]

Rùp 24: Yàc Je-su dòq pãq dlòc lơngĩq [그림 24. Jesus in Heaven]

1:39

25. Rùp 24: Yàc Je-su dòq pãq dlòc lơngĩq [그림 24. Jesus in Heaven]

다운로드 및 구매하기

이 레코딩은 글을 읽고 쓸줄 모르거나 구두 문화권의 사람들 특히 미전도 종족 그룹에게 복음의 메시지를 가지고 전도와 기본적인 성경 교육을 위해 설계되었습니다.

Copyright © 2018 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

연락처 for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. 피드백라인에 연락하세요.

우리의 오디오 레코딩에 대하여

GRN은 오디오 성경 이야기, 성경 교훈, 성경 공부 도구, 복음성가, MP3 기독교 음악과 복음의 메시지를 6000 개 이상의 언어와 방언으로 번역하여 무료로 대부분 온라인으로 다운로드 받아 사용할 수 있도록 했습니다. 기독교 선교 단체와 기독교 교회에 인기있는 무료 MP3 파일과 스크립트는 복음 전도 목적과 교회 개척뿐만 아니라 기독교 교회 환경에서 사용하기에 적합합니다. 모국어 사용 스피커에 의한 음성 또는 노래 즉 성경 이야기, 노래와 음악은 문화적 방법으로 특히 구두사회에 예수 그리스도의 복음을 전달하기위한 것입니다.

관련정보