ព្រះគ្រីស្ទដ៏មានព្រះជន្មរស់ - Lessons 10 - 12 - Kikuyu

តើការថតនេះមានប្រយោជន៍ទេ?

មេរៀនព្រះគម្ពីរស្តីពីជីវិត និងការបម្រើរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។ នីមួយៗប្រើការជ្រើសរើសរូបភាព 8-12 ពីស៊េរីរូបភាពធំជាង The Living Christ 120។

លេខកម្មវិធី: 85294
ប្រវែងកម្មវិធី: 1:09:01
ឈ្មោះភាសា: Kikuyu

ការទាញយក និងការបញ្ជាទិញ

General សេចក្តីផ្តើម ▪ រូបភាព #s ▪ សេចក្តីផ្តើម Lesson #10 ▪ សេចក្តីផ្តើម ▪ រូបភាព 2. God Created all Things ▪ រូបភាព 12 ▪ រូបភាព 19 ▪ រូបភាព 34 ▪ រូបភាព 56 ▪ រូបភាព 57 ▪ រូបភាព 65 ▪ រូបភាព 58 ▪ រូបភាព 107 ▪ រូបភាព 110 (Simeon Prophesies about Jesus) ▪ រូបភាព 118 ▪ រូបភាព 120 ▪ Title Lesson #11 ▪ Music - ស្ពាន ▪ សេចក្តីផ្តើម Lesson 11 ▪ រូបភាព 84

34:31

1. General សេចក្តីផ្តើម ▪ រូបភាព #s ▪ សេចក្តីផ្តើម Lesson #10 ▪ សេចក្តីផ្តើម ▪ រូបភាព 2. God Created all Things ▪ រូបភាព 12 ▪ រូបភាព 19 ▪ រូបភាព 34 ▪ រូបភាព 56 ▪ រូបភាព 57 ▪ រូបភាព 65 ▪ រូបភាព 58 ▪ រូបភាព 107 ▪ រូបភាព 110 (Simeon Prophesies about Jesus) ▪ រូបភាព 118 ▪ រូបភាព 120 ▪ Title Lesson #11 ▪ Music - ស្ពាន ▪ សេចក្តីផ្តើម Lesson 11 ▪ រូបភាព 84

រូបភាព 85 ▪ រូបភាព 91 ▪ រូបភាព 92 ▪ រូបភាព 36 ▪ រូបភាព 69 ▪ រូបភាព 82 ▪ រូបភាព 102 ▪ រូបភាព 108 ▪ រូបភាព 119 ▪ Music - ស្ពាន ▪ Title Lesson #12 ▪ រូបភាព #s ▪ សេចក្តីផ្តើម Lesson #12 ▪ រូបភាព 33 ▪ រូបភាព 27 ▪ រូបភាព 64 ▪ រូបភាព 75 ▪ រូបភាព 76 ▪ រូបភាព 77 ▪ រូបភាព 105 ▪ រូបភាព 116 ▪ រូបភាព 63 ▪ រូបភាព 12l

34:30

2. រូបភាព 85 ▪ រូបភាព 91 ▪ រូបភាព 92 ▪ រូបភាព 36 ▪ រូបភាព 69 ▪ រូបភាព 82 ▪ រូបភាព 102 ▪ រូបភាព 108 ▪ រូបភាព 119 ▪ Music - ស្ពាន ▪ Title Lesson #12 ▪ រូបភាព #s ▪ សេចក្តីផ្តើម Lesson #12 ▪ រូបភាព 33 ▪ រូបភាព 27 ▪ រូបភាព 64 ▪ រូបភាព 75 ▪ រូបភាព 76 ▪ រូបភាព 77 ▪ រូបភាព 105 ▪ រូបភាព 116 ▪ រូបភាព 63 ▪ រូបភាព 12l

ការទាញយក និងការបញ្ជាទិញ

ការកត់ត្រាទាំងនេះត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការផ្សាយដំណឹងល្អ និងការបង្រៀនព្រះគម្ពីរជាមូលដ្ឋាន ដើម្បីនាំសារដំណឹងល្អទៅកាន់មនុស្សដែលមិនចេះអក្សរ ឬមកពីវប្បធម៌ផ្ទាល់មាត់ ជាពិសេសក្រុមមនុស្សដែលមិនទាន់បានទៅដល់។

Copyright © 2001 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

ការថតសំឡេងគឺចំណាយច្រើន។ សូមពិចារណា បរិច្ចាគទៅ GRN ដើម្បីបើកឱ្យក្រសួងនេះបន្ត។

យើងចង់ស្តាប់មតិកែលម្អរបស់អ្នកអំពីរបៀបដែលអ្នកអាចប្រើការថតសំឡេងនេះ ហើយតើលទ្ធផលបែបណា។ ទាក់ទង​ខ្សែ​មតិ.

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

"The Living Christ" audio-visual - This comprehensive audio visual uses 120 pictures to give a more in depth view of the life and ministry of Jesus.

How to use GRN Audio visual resources - 1: Sharing the Gospel made easy - This article gives an introduction to some of the many different ways the GRN audio visual resources can be used in ministry.

How to use GRN Audio visual resources - 2: Going Deeper - This article gives further explanation of how people learn from the stories, and why the stories do not have a lot of commentary.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?