หนังสือรูปภาพ ดู ฟัง แล้วรับชีวิต เล่มที่ 5 การทดสอบเพื่อพระเจ้า [ルック、リッスン&リーブ 5 On Trial for GOD] - Thai: Central

Is this recording useful?

Book 5 of an audio-visual series with Bible stories of Elisha, Daniel, Jonah, Nehemiah, Esther. For evangelism, church planting, systematic Christian teaching.

Program Number: 80505
Language name: Thai: Central

Program Length: 34:28

ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 นาอามานมาหาเอลีชาที่บ้าน (2 พงศ์กษัตริย์ 5:1-12) [Music-Intro-絵 1 (絵 1. Naaman Visits Elisha's House)]

2:00

1. ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 นาอามานมาหาเอลีชาที่บ้าน (2 พงศ์กษัตริย์ 5:1-12) [Music-Intro-絵 1 (絵 1. Naaman Visits Elisha's House)]

รูปภาพที่ 2 นาอามานในแม่น้ำ (2 พงศ์กษัตริย์ 5:13-19) [絵 2. Naaman in the River]

0:56

2. รูปภาพที่ 2 นาอามานในแม่น้ำ (2 พงศ์กษัตริย์ 5:13-19) [絵 2. Naaman in the River]

รูปภาพที่ 3 เอลีชากับกองทัพของพระเจ้า (2 พงศ์กษัตริย์ 6:8 -17) [絵 3. Elisha and the Army of God]

1:12

3. รูปภาพที่ 3 เอลีชากับกองทัพของพระเจ้า (2 พงศ์กษัตริย์ 6:8 -17) [絵 3. Elisha and the Army of God]

รูปภาพที่ 4 เอลีชากับเหล่าทหารตาบอด (2 พงศ์กษัตริย์ 6:18-23) [絵 4. Elisha and the Blind Army]

1:24

4. รูปภาพที่ 4 เอลีชากับเหล่าทหารตาบอด (2 พงศ์กษัตริย์ 6:18-23) [絵 4. Elisha and the Blind Army]

รูปภาพที่ 5 กรุงสะมาเรียถูกปิดล้อม (2 พงศ์กษัตริย์ 6 :24 - 7:2) [絵 5. The Siege of Samaria]

1:06

5. รูปภาพที่ 5 กรุงสะมาเรียถูกปิดล้อม (2 พงศ์กษัตริย์ 6 :24 - 7:2) [絵 5. The Siege of Samaria]

รูปภาพที่ 6 คนโรคเรื้อนสี่คน (2 พงศ์กษัตริย์ 7:3-20) [絵 6. The Four Lepers]

1:46

6. รูปภาพที่ 6 คนโรคเรื้อนสี่คน (2 พงศ์กษัตริย์ 7:3-20) [絵 6. The Four Lepers]

รูปภาพที่ 7 โยนาห์หลบหนีพระเจ้า (โยนาห์ 1: 1-7) [絵 7. Jonah flees from God]

1:12

7. รูปภาพที่ 7 โยนาห์หลบหนีพระเจ้า (โยนาห์ 1: 1-7) [絵 7. Jonah flees from God]

รูปภาพที่ 8 โยนาห์กับปลาตัวใหญ่ (โยนาห์ 1:8 - 2:10) [絵 8. Jonah and the Great Fish]

1:05

8. รูปภาพที่ 8 โยนาห์กับปลาตัวใหญ่ (โยนาห์ 1:8 - 2:10) [絵 8. Jonah and the Great Fish]

รูปภาพที่ 9 โยนาห์ที่กรุงนีนะเวห์ (โยนาห์ 3:1-10) [絵 9. Jonah at Nineveh]

1:34

9. รูปภาพที่ 9 โยนาห์ที่กรุงนีนะเวห์ (โยนาห์ 3:1-10) [絵 9. Jonah at Nineveh]

รูปภาพที่ 10 นางเอสเธอร์และกษัตริย์ (เอสเธอร์ 1:1 - 2: 18) [絵 10. Esther and the King]

1:07

10. รูปภาพที่ 10 นางเอสเธอร์และกษัตริย์ (เอสเธอร์ 1:1 - 2: 18) [絵 10. Esther and the King]

รูปภาพที่ 11 โมรเดคัยไม่ยอมก้มกราบ (เอสเธอร์ 3:1 - 4:17) [絵 11. Mordecai Refuses to Bow Down]

1:40

11. รูปภาพที่ 11 โมรเดคัยไม่ยอมก้มกราบ (เอสเธอร์ 3:1 - 4:17) [絵 11. Mordecai Refuses to Bow Down]

รูปภาพที่ 12 งานเลี้ยงของนางเอสเธอร์ (เอสเธอร์ 5:1 - 7 :10) [絵 12. Esther's Feast]

1:26

12. รูปภาพที่ 12 งานเลี้ยงของนางเอสเธอร์ (เอสเธอร์ 5:1 - 7 :10) [絵 12. Esther's Feast]

รูปภาพที่ 13 ดาเนียลกับเพื่อน ๆ (ดาเนียล 1:1 - 20) [絵 13. Daniel and His Friends]

1:12

13. รูปภาพที่ 13 ดาเนียลกับเพื่อน ๆ (ดาเนียล 1:1 - 20) [絵 13. Daniel and His Friends]

รูปภาพที่ 14 ดาเนียลและกษัตริย์บาบิโลน (ดาเนียล 2:1-49) [絵 14. Daniel and the King of Babylon]

1:39

14. รูปภาพที่ 14 ดาเนียลและกษัตริย์บาบิโลน (ดาเนียล 2:1-49) [絵 14. Daniel and the King of Babylon]

รูปภาพที่ 15 รูปปั้นทองคำ (ดาเนียล 3:1 - 12) [絵 15. The Image of Gold]

1:11

15. รูปภาพที่ 15 รูปปั้นทองคำ (ดาเนียล 3:1 - 12) [絵 15. The Image of Gold]

รูปภาพที่ 16 เตาไฟที่ลุกไหม้อยู่ (ดาเนียล 3:13 - 30) [絵 16. The Furnace of Fire]

1:25

16. รูปภาพที่ 16 เตาไฟที่ลุกไหม้อยู่ (ดาเนียล 3:13 - 30) [絵 16. The Furnace of Fire]

รูปภาพที่ 17 ดาเนียลอธิษฐานต่อพระเจ้า (ดาเนียล 6:1 - 13) [絵 17. Daniel Prays to God]

1:21

17. รูปภาพที่ 17 ดาเนียลอธิษฐานต่อพระเจ้า (ดาเนียล 6:1 - 13) [絵 17. Daniel Prays to God]

รูปภาพที่ 18 ดาเนียลในถ้ำสิงโต (ดาเนียล 6:14 - 24) [絵 18. Daniel in the Lions' Den]

1:26

18. รูปภาพที่ 18 ดาเนียลในถ้ำสิงโต (ดาเนียล 6:14 - 24) [絵 18. Daniel in the Lions' Den]

รูปภาพที่ 19 เนหะมีย์เข้าเฝ้ากษัตริย์เปอร์เซีย (เนหะมีย์ 1:1-2:7) [絵 19. Nehemiah Before the Great King]

1:31

19. รูปภาพที่ 19 เนหะมีย์เข้าเฝ้ากษัตริย์เปอร์เซีย (เนหะมีย์ 1:1-2:7) [絵 19. Nehemiah Before the Great King]

รูปภาพที่ 20 เนหะมีย์สำรวจซากปรักหักพังของเมือง (เนหะมีย์ 2:7-20) [絵 20. Nehemiah Inspects the Ruined City]

1:22

20. รูปภาพที่ 20 เนหะมีย์สำรวจซากปรักหักพังของเมือง (เนหะมีย์ 2:7-20) [絵 20. Nehemiah Inspects the Ruined City]

รูปภาพที่ 21 การสร้างกำแพงเมือง (เนหะมีย์ 3:1 - 6:19) [絵 21. Building the Walls]

1:07

21. รูปภาพที่ 21 การสร้างกำแพงเมือง (เนหะมีย์ 3:1 - 6:19) [絵 21. Building the Walls]

รูปภาพที่ 22 เอสราอ่านหนังสือธรรมบัญญัติ (เนหะมีย์ 8 :1 - 13 :31) [絵 22. Ezra Reads the Law]

1:25

22. รูปภาพที่ 22 เอสราอ่านหนังสือธรรมบัญญัติ (เนหะมีย์ 8 :1 - 13 :31) [絵 22. Ezra Reads the Law]

รูปภาพที่ 23 พระเยซูบนไม้กางเขน (ยอห์น 19:17 - 30 , โรม 5:8) [絵 23. Jesus on the Cross]

1:47

23. รูปภาพที่ 23 พระเยซูบนไม้กางเขน (ยอห์น 19:17 - 30 , โรม 5:8) [絵 23. Jesus on the Cross]

รูปภาพที่ 24 พระเยซูเป็นทางแห่งชีวิตนิรันดร์ (มัทธิว 7:13 , ยอห์น 14:6) [絵 24. Jesus Shows the Way to Everlasting Life]

1:41

24. รูปภาพที่ 24 พระเยซูเป็นทางแห่งชีวิตนิรันดร์ (มัทธิว 7:13 , ยอห์น 14:6) [絵 24. Jesus Shows the Way to Everlasting Life]

ดนตรี [Music]

0:40

25. ดนตรี [Music]

Downloads and Ordering

These recordings are designed for evangelism and basic Bible teaching to bring the gospel message to people who are not literate or are from oral cultures, particularly unreached people groups.

Copyright © 1998 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Contact Us for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. Contact the Feedback Line.

About our audio recordings

GRN has audio Bible stories, Bible lessons, Bible study tools, gospel songs, mp3 Christian music and evangelistic messages translated in over 6,000 languages and dialects, most available online for free download. Popular with Christian missions organisations and Christian churches, the free mp3s and scripts are suitable for evangelistic purposes and church planting as well as for use within the Christian church environment. Spoken or sung by heart language speakers, the Bible stories, songs and music are intended to communicate the gospel of Jesus Christ in culturally relevant ways, and especially in oral societies.

関連情報