Ang pagbabalik ni Kristo

Garis besar: Tells of Christ's promise to return. How, why, and when. What will happen to the unsaved. Must be ready. Invitation. 2 narrators take turns talking.

Nomor naskah: 111

Bahasa: Tagalog

Tema: Sin and Satan (Judgement, Shame, Punishment for guilt); Christ (Saviour of Sinful Men); Living as a Christian (Joy, happiness, rejoicing); Eternal life (Salvation); Life event (Death); Bible timeline (End Time, Second Coming)

Pengunjung: General

Gaya: Monolog

Jenis: Bible Stories & Teac

Tujuan: Evangelism

Status: Publishable

Isi Naskah

Victor: Bago pumunta si Jesus sa langit, sinabi nya sa kanyang mga disipulo..."darating ang araw, ako ay muling magbabalik". Iyo ang kanyang pangako Darating ang araw, makikita natin Sya sa mga alapaap Sa pagtunog ng trumpeta, ang mga anghel sa langit ay sisigaw. Pagkatapos nito, si Jesus ay bababa mula sa langit. At makikita sya ng lahat ng mga tao.

Rose: Bakit si Jesus is babalik? Isasama nya ang kanyang mga tagasunod at dadalhin nya sila sa kanyang kaharian. Ito ay ang mga tao na sumampalataya sa kanya at nagsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan, at nagsisunod sa kanya. Sinabi nya na sa kanyang pagbabalik, bubuhayin nya ang mga taong namatay na nanampalataya sa kanya. Bibigyan nya sila ng mga bagong kaanyuan. Sinabi nya sa biblia na sya ay babalik, dadating na may kasayahan at pagdiriwang sa kalangitan. Ang mga namatay na ay una nyang itataas, at ang mga buhay pa ay sasama sa kanila. Lahat sila ay itataas na sama sama upang tagpuin nila si Jesus sa kalangitan. Ito ay mangyayari sa isang iglap, sa isang kisap mata, at pagtunog ng trumpeta.

Victor: Ano ang mangyayari sa mga tao na hindi nagsisunod kay Jesus? parurusahan nya ang mga tao na hindi nagsisunod sa kanya. Sila ay mapupunta sa impyerno kasama si Satanas at lahat ng kanyang mga alagad. Hindi sila mamatay sa apoy, mamamalagi sila dito sa apoy kung saan kahit ang mga uod ay hindi namamatay, at ang apoy ay walang katapusan..

Rose: kailan babalik si Jesus sa lupa? Ang sabi sa Biblia, tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Hindi nya sinabi kung kailan. Ang alam lang natin ay babalik Sya sa anumang oras, at kailangan tayo ay handa sa kanyang pagdating...

Victor: Makinig ka, kaibigan, gusto mo bang maging handa ka na makita si Jesus sa kanyang pagbabalik? Magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Pasalamatan mo si Jesus sa kanyang pagkamatay dahil sa iyong mga kasalanan. Tanggapin mo si Jesus sa iyong puso.

Rose: Kapag natanggap mo na si Jesus, dapat ay mabuhay ka naaayon sa ikagagalak nya. Sabihin mo sa ibang tao ang tungkol sa bagong buhay na ibinibigay ni Jesus sa mga taong sumampalataya sa kanya. Sa ganon ay hindi ka mapapahiya kay Jesus kapag sya ay bumalik na. Makikita mo sya ng may kagalakan at kasiyahan....

Keterangan terkait

Firman Kehidupan - GRN mempunyai rekaman pesan Injil dalam ribuan bahasa berisikan pesan berdasarkan Alkitab tentang keselamatan dan kehidupan Kristiani.

Unduhan-Unduhan Gratis - Disini anda dapat menemukan semua pesan naskah GRN yang utama dalam beberapa bahasa, ditambah gambar dan materi terkait lainnya yang dapat diunduh.

Perpustakaan Audio GRN - Bahan pengabaran Injil dan pengajaran dasar Alkitab yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan budaya dalam berbagai macam bentuk dan format.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?