หนังสือรูปภาพ ดู ฟัง แล้วรับชีวิต เล่มที่ 6 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา [Lihat, Dengar & Hidup 6 YESUS - Guru & Penyembuh] - Thai: Central

Apakah rekaman ini bermanfaat?

Buku 6 merupakan seri audio-visual cerita Alkitab tentang Yesus dari Matius dan Markus. Untuk pengijilan, pengembangan gereja dan pengajaran Kristen yang teratur.

Nomor Program: 80506
Nama bahasa: Thai: Central

Durasi Program: 32:16

ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 พระเยซูสั่งสอนประชาชน (มัทธิว 5:1-2) [Music-Intro-Gambar 1 (Gambar 1: YESUS, GURU KITA YANG TERBESAR)]

1:42

1. ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 พระเยซูสั่งสอนประชาชน (มัทธิว 5:1-2) [Music-Intro-Gambar 1 (Gambar 1: YESUS, GURU KITA YANG TERBESAR)]

รูปภาพที่ 2 บ้านสองหลัง (มัทธิว 7:24-27) [Gambar 2: DUA BUAH RUMAH]

1:01

2. รูปภาพที่ 2 บ้านสองหลัง (มัทธิว 7:24-27) [Gambar 2: DUA BUAH RUMAH]

รูปภาพที่ 3 อย่าซ่อนความสว่างของพระเจ้า (มัทธิว 5:14-16) [Gambar 3: TERANG HARUS KELIHATAN]

1:07

3. รูปภาพที่ 3 อย่าซ่อนความสว่างของพระเจ้า (มัทธิว 5:14-16) [Gambar 3: TERANG HARUS KELIHATAN]

รูปภาพที่ 4 ชาวโรมันทำร้ายชาวยิว (มัทธิว 5:38-42) [Gambar 4: BALAS DENDAM]

1:00

4. รูปภาพที่ 4 ชาวโรมันทำร้ายชาวยิว (มัทธิว 5:38-42) [Gambar 4: BALAS DENDAM]

รูปภาพที่ 5 การอธิษฐานต่อพระเจ้า (มัทธิว 6:5-15) [Gambar 5: BERDOA]

1:08

5. รูปภาพที่ 5 การอธิษฐานต่อพระเจ้า (มัทธิว 6:5-15) [Gambar 5: BERDOA]

รูปภาพที่ 6 คนชั่วหว่านวัชพืช (มัทธิว 13:24-30,36-43) [Gambar 6: ORANG JAHAT DIANTARA ANAK-ANAK ALLAH]

1:07

6. รูปภาพที่ 6 คนชั่วหว่านวัชพืช (มัทธิว 13:24-30,36-43) [Gambar 6: ORANG JAHAT DIANTARA ANAK-ANAK ALLAH]

รูปภาพที่ 7 พระเยซูกับเด็กๆ (มัทธิว 18:1-6, 19:13-15) [Gambar 7: ANAK-ANAK ALLAH]

1:16

7. รูปภาพที่ 7 พระเยซูกับเด็กๆ (มัทธิว 18:1-6, 19:13-15) [Gambar 7: ANAK-ANAK ALLAH]

รูปภาพที่ 8 ผู้เลี้ยงแกะและแกะ (มัทธิว 18:12-14) [Gambar 8: DOMBA YANG HILANG]

0:56

8. รูปภาพที่ 8 ผู้เลี้ยงแกะและแกะ (มัทธิว 18:12-14) [Gambar 8: DOMBA YANG HILANG]

รูปภาพที่ 9 คนใช้ที่ไม่ยอมให้อภัย (มัทธิว 18:21-35) [Gambar 9: MENGAMPUNI ORANG LAIN]

1:31

9. รูปภาพที่ 9 คนใช้ที่ไม่ยอมให้อภัย (มัทธิว 18:21-35) [Gambar 9: MENGAMPUNI ORANG LAIN]

รูปภาพที่ 10 คนงานรับค่าจ้างของตน (มัทธิว 20:1-16) [Gambar 10: KEMURAHAN ALLAH]

1:32

10. รูปภาพที่ 10 คนงานรับค่าจ้างของตน (มัทธิว 20:1-16) [Gambar 10: KEMURAHAN ALLAH]

รูปภาพที่ 11 หญิงห้าคน ที่อยู่นอกประตู (มัทธิว 25:1-13) [Gambar 11: BERJAGA-JAGALAH]

1:29

11. รูปภาพที่ 11 หญิงห้าคน ที่อยู่นอกประตู (มัทธิว 25:1-13) [Gambar 11: BERJAGA-JAGALAH]

รูปภาพที่ 12 นายกับคนรับใช้ (มัทธิว 25:14-30) [Gambar 12: HAMBA YANG TIDAK SETIA]

1:18

12. รูปภาพที่ 12 นายกับคนรับใช้ (มัทธิว 25:14-30) [Gambar 12: HAMBA YANG TIDAK SETIA]

รูปภาพที่ 13 พระเยซูรับบัพติศมา (มาระโก 1:4-11) [Gambar 13: YESUS DIBAPTIS]

1:41

13. รูปภาพที่ 13 พระเยซูรับบัพติศมา (มาระโก 1:4-11) [Gambar 13: YESUS DIBAPTIS]

รูปภาพที่ 14 พระเยซูเลือกสาวก (มาระโก 1:14-20) [Gambar 14: YESUS MEMANGGIL MURID-MURID]

1:25

14. รูปภาพที่ 14 พระเยซูเลือกสาวก (มาระโก 1:14-20) [Gambar 14: YESUS MEMANGGIL MURID-MURID]

รูปภาพที่ 15 ชายโรคเรื้อนคนหนึ่ง (มาระโก 1:40-45) [Gambar 15: MANUSIA DISEMBUHKAN]

1:05

15. รูปภาพที่ 15 ชายโรคเรื้อนคนหนึ่ง (มาระโก 1:40-45) [Gambar 15: MANUSIA DISEMBUHKAN]

รูปภาพที่ 16 ชายผู้ถูกหย่อนลงมาจากหลังคา (มาระโก 2:1-12) [Gambar 16: SEORANG LUMPUH BERJALAN]

1:29

16. รูปภาพที่ 16 ชายผู้ถูกหย่อนลงมาจากหลังคา (มาระโก 2:1-12) [Gambar 16: SEORANG LUMPUH BERJALAN]

รูปภาพที่ 17 พระเยซูรักษาชายมือลีบ (มาระโก 3:1-5) [Gambar 17: TANGAN YANG LUMPUH DAN HATI YANG KERAS]

1:31

17. รูปภาพที่ 17 พระเยซูรักษาชายมือลีบ (มาระโก 3:1-5) [Gambar 17: TANGAN YANG LUMPUH DAN HATI YANG KERAS]

รูปภาพที่ 18 พระเยซูทำให้ลมพายุสงบลง (มาระโก 4:35-41) [Gambar 18: YESUS MEMBUAT ANGIN RIBUT TENANG]

1:19

18. รูปภาพที่ 18 พระเยซูทำให้ลมพายุสงบลง (มาระโก 4:35-41) [Gambar 18: YESUS MEMBUAT ANGIN RIBUT TENANG]

รูปภาพที่ 19 หญิงคนหนึ่งท่ามกลางฝูงชน (มาระโก 5:25-34) [Gambar 19: SEORANG WANITA DISEMBUHKAN]

1:26

19. รูปภาพที่ 19 หญิงคนหนึ่งท่ามกลางฝูงชน (มาระโก 5:25-34) [Gambar 19: SEORANG WANITA DISEMBUHKAN]

รูปภาพที่ 20 พระเยซูกับเด็กที่ตายแล้ว (มาระโก 5:22-24 , 35-43) [Gambar 20: ANAK YANG MATI HIDUP KEMBALI]

1:28

20. รูปภาพที่ 20 พระเยซูกับเด็กที่ตายแล้ว (มาระโก 5:22-24 , 35-43) [Gambar 20: ANAK YANG MATI HIDUP KEMBALI]

รูปภาพที่ 21 พระเยซูกับหญิงต่างด้าว (มาระโก 7:24-30) [Gambar 21: IMAN SEORANG ASING]

1:19

21. รูปภาพที่ 21 พระเยซูกับหญิงต่างด้าว (มาระโก 7:24-30) [Gambar 21: IMAN SEORANG ASING]

รูปภาพที่ 22 พระเยซูกับชายหูหนวกพูดติดอ่าง (มาระโก 7:31-37) [Gambar 22: SEORANG TULI MENDENGAR]

1:14

22. รูปภาพที่ 22 พระเยซูกับชายหูหนวกพูดติดอ่าง (มาระโก 7:31-37) [Gambar 22: SEORANG TULI MENDENGAR]

รูปภาพที่ 23 พระเยซูรักษาชายตาบอด (มาระโก 8:22-26) [Gambar 23: YESUS MEMBUAT ORANG BUTA MELIHAT]

1:02

23. รูปภาพที่ 23 พระเยซูรักษาชายตาบอด (มาระโก 8:22-26) [Gambar 23: YESUS MEMBUAT ORANG BUTA MELIHAT]

รูปภาพที่ 24 พระเยซูรักษาเด็กถูกผีเข้า (มาระโก 9:14-27) [Gambar 24: KUASA YESUS ATAS IBLIS]

0:52

24. รูปภาพที่ 24 พระเยซูรักษาเด็กถูกผีเข้า (มาระโก 9:14-27) [Gambar 24: KUASA YESUS ATAS IBLIS]

ดนตรี [Music]

1:07

25. ดนตรี [Music]

Mengunduh dan Memesan

Rekaman-rekaman ini didesain bagi penginjilan dan pelajaran dasar Alkitab untuk memberikan kabar baik bagi masyarakat yang tidak melek huruf, atau terisolasi budaya, utamanya masyarakat yang sulit untuk dijangkau.

Copyright © 1998 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Hubungi for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. Hubungi Jalur Saran.

Tentang rekaman audio kami

GRN memiliki MP3 tentang cerita-cerita Alkitab, lagu-lagu pujian, musik Kristiani dan kabar baik yang diterjemahkan lebih dari 6000 bahasa dan dialek, tersedia secara online dan gratis untuk diunduh. MP3S dan tulisan gratis tentang misi-misi organisasi-organisasi Kristiani dan gereja-gereja Kristiani yang cocok untuk tujuan penginjilan tersedia. Kisah-kisah Alkitab, pujian-pujian dan musik dalam bahasa ibu dimaksudkan untuk mengkomunikasikan ajaran Yesus Kristus dalam budaya yang berhubungan, dan khususnya dalam kalangan masyarakat.

Keterangan terkait