หนังสือรูปภาพ ดู ฟัง แล้วรับชีวิต เล่มที่ 5 การทดสอบเพื่อพระเจ้า [Lihat, Dengar & Hidup 5 Dalam pencobaan bagi Allah] - Thai: Central

Apakah rekaman ini bermanfaat?

Buku 5 merupakan seri audio-visual cerita Alkitab dari Elisa, Daniel, Yunus, Nehemia, Ester. Untuk penginjilan, pengembangan gereja dan pengajaran Kristen yang teratur.

Nomor Program: 80505
Nama bahasa: Thai: Central

Durasi Program: 34:28

ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 นาอามานมาหาเอลีชาที่บ้าน (2 พงศ์กษัตริย์ 5:1-12) [Music-Intro-Gambar 1 (Gambar 1: NAAMAN MENGUNJUNGI RUMAH ELISA)]

2:00

1. ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 นาอามานมาหาเอลีชาที่บ้าน (2 พงศ์กษัตริย์ 5:1-12) [Music-Intro-Gambar 1 (Gambar 1: NAAMAN MENGUNJUNGI RUMAH ELISA)]

รูปภาพที่ 2 นาอามานในแม่น้ำ (2 พงศ์กษัตริย์ 5:13-19) [Gambar 2: NAAMAN DI DALAM SUNGAI]

0:56

2. รูปภาพที่ 2 นาอามานในแม่น้ำ (2 พงศ์กษัตริย์ 5:13-19) [Gambar 2: NAAMAN DI DALAM SUNGAI]

รูปภาพที่ 3 เอลีชากับกองทัพของพระเจ้า (2 พงศ์กษัตริย์ 6:8 -17) [Gambar 3: ELISA DAN TENTARA ALLAH]

1:12

3. รูปภาพที่ 3 เอลีชากับกองทัพของพระเจ้า (2 พงศ์กษัตริย์ 6:8 -17) [Gambar 3: ELISA DAN TENTARA ALLAH]

รูปภาพที่ 4 เอลีชากับเหล่าทหารตาบอด (2 พงศ์กษัตริย์ 6:18-23) [Gambar 4: ELISA DAN TENTARA-TENTARA YANG BUTA]

1:24

4. รูปภาพที่ 4 เอลีชากับเหล่าทหารตาบอด (2 พงศ์กษัตริย์ 6:18-23) [Gambar 4: ELISA DAN TENTARA-TENTARA YANG BUTA]

รูปภาพที่ 5 กรุงสะมาเรียถูกปิดล้อม (2 พงศ์กษัตริย์ 6 :24 - 7:2) [Gambar 5: PENGEPUNGAN KOTA SAMARIA]

1:06

5. รูปภาพที่ 5 กรุงสะมาเรียถูกปิดล้อม (2 พงศ์กษัตริย์ 6 :24 - 7:2) [Gambar 5: PENGEPUNGAN KOTA SAMARIA]

รูปภาพที่ 6 คนโรคเรื้อนสี่คน (2 พงศ์กษัตริย์ 7:3-20) [Gambar 6: EMPAT ORANG KUSTA]

1:46

6. รูปภาพที่ 6 คนโรคเรื้อนสี่คน (2 พงศ์กษัตริย์ 7:3-20) [Gambar 6: EMPAT ORANG KUSTA]

รูปภาพที่ 7 โยนาห์หลบหนีพระเจ้า (โยนาห์ 1: 1-7) [Gambar 7: YUNUS MELARIKAN DIRI DARI ALLAH]

1:12

7. รูปภาพที่ 7 โยนาห์หลบหนีพระเจ้า (โยนาห์ 1: 1-7) [Gambar 7: YUNUS MELARIKAN DIRI DARI ALLAH]

รูปภาพที่ 8 โยนาห์กับปลาตัวใหญ่ (โยนาห์ 1:8 - 2:10) [Gambar 8: YUNUS DAN IKAN BESAR]

1:05

8. รูปภาพที่ 8 โยนาห์กับปลาตัวใหญ่ (โยนาห์ 1:8 - 2:10) [Gambar 8: YUNUS DAN IKAN BESAR]

รูปภาพที่ 9 โยนาห์ที่กรุงนีนะเวห์ (โยนาห์ 3:1-10) [Gambar 9: YUNUD DI NINIWE]

1:34

9. รูปภาพที่ 9 โยนาห์ที่กรุงนีนะเวห์ (โยนาห์ 3:1-10) [Gambar 9: YUNUD DI NINIWE]

รูปภาพที่ 10 นางเอสเธอร์และกษัตริย์ (เอสเธอร์ 1:1 - 2: 18) [Gambar 10: ESTER DAN RAJA PERSIA]

1:07

10. รูปภาพที่ 10 นางเอสเธอร์และกษัตริย์ (เอสเธอร์ 1:1 - 2: 18) [Gambar 10: ESTER DAN RAJA PERSIA]

รูปภาพที่ 11 โมรเดคัยไม่ยอมก้มกราบ (เอสเธอร์ 3:1 - 4:17) [Gambar 11: MORDEKHAI MENOLAH UNTUK SUJUD MENYEMBAH]

1:40

11. รูปภาพที่ 11 โมรเดคัยไม่ยอมก้มกราบ (เอสเธอร์ 3:1 - 4:17) [Gambar 11: MORDEKHAI MENOLAH UNTUK SUJUD MENYEMBAH]

รูปภาพที่ 12 งานเลี้ยงของนางเอสเธอร์ (เอสเธอร์ 5:1 - 7 :10) [Gambar 12: PERJAMUAN YANG DIADAKAN ESTER]

1:26

12. รูปภาพที่ 12 งานเลี้ยงของนางเอสเธอร์ (เอสเธอร์ 5:1 - 7 :10) [Gambar 12: PERJAMUAN YANG DIADAKAN ESTER]

รูปภาพที่ 13 ดาเนียลกับเพื่อน ๆ (ดาเนียล 1:1 - 20) [Gambar 13: DANIEL DAN SAUDARA-SAUDARANYA]

1:12

13. รูปภาพที่ 13 ดาเนียลกับเพื่อน ๆ (ดาเนียล 1:1 - 20) [Gambar 13: DANIEL DAN SAUDARA-SAUDARANYA]

รูปภาพที่ 14 ดาเนียลและกษัตริย์บาบิโลน (ดาเนียล 2:1-49) [Gambar 14: DANIEL DAN RAJA BABEL]

1:39

14. รูปภาพที่ 14 ดาเนียลและกษัตริย์บาบิโลน (ดาเนียล 2:1-49) [Gambar 14: DANIEL DAN RAJA BABEL]

รูปภาพที่ 15 รูปปั้นทองคำ (ดาเนียล 3:1 - 12) [Gambar 15: PATUNG EMAS]

1:11

15. รูปภาพที่ 15 รูปปั้นทองคำ (ดาเนียล 3:1 - 12) [Gambar 15: PATUNG EMAS]

รูปภาพที่ 16 เตาไฟที่ลุกไหม้อยู่ (ดาเนียล 3:13 - 30) [Gambar 16: PERAPIAN YANG MENYALA-NYALA]

1:25

16. รูปภาพที่ 16 เตาไฟที่ลุกไหม้อยู่ (ดาเนียล 3:13 - 30) [Gambar 16: PERAPIAN YANG MENYALA-NYALA]

รูปภาพที่ 17 ดาเนียลอธิษฐานต่อพระเจ้า (ดาเนียล 6:1 - 13) [Gambar 17: DANIEL BERDOA KEPADA ALLAH]

1:21

17. รูปภาพที่ 17 ดาเนียลอธิษฐานต่อพระเจ้า (ดาเนียล 6:1 - 13) [Gambar 17: DANIEL BERDOA KEPADA ALLAH]

รูปภาพที่ 18 ดาเนียลในถ้ำสิงโต (ดาเนียล 6:14 - 24) [Gambar 18: DANIEL DI DALAM GUA SINGA]

1:26

18. รูปภาพที่ 18 ดาเนียลในถ้ำสิงโต (ดาเนียล 6:14 - 24) [Gambar 18: DANIEL DI DALAM GUA SINGA]

รูปภาพที่ 19 เนหะมีย์เข้าเฝ้ากษัตริย์เปอร์เซีย (เนหะมีย์ 1:1-2:7) [Gambar 19: NEHEMIA DI HADAPAN RAJA YANG BERKUASA]

1:31

19. รูปภาพที่ 19 เนหะมีย์เข้าเฝ้ากษัตริย์เปอร์เซีย (เนหะมีย์ 1:1-2:7) [Gambar 19: NEHEMIA DI HADAPAN RAJA YANG BERKUASA]

รูปภาพที่ 20 เนหะมีย์สำรวจซากปรักหักพังของเมือง (เนหะมีย์ 2:7-20) [Gambar 20: NEHEMIA MENYELIDIKI KOTA YANG RUNTUH ITU]

1:22

20. รูปภาพที่ 20 เนหะมีย์สำรวจซากปรักหักพังของเมือง (เนหะมีย์ 2:7-20) [Gambar 20: NEHEMIA MENYELIDIKI KOTA YANG RUNTUH ITU]

รูปภาพที่ 21 การสร้างกำแพงเมือง (เนหะมีย์ 3:1 - 6:19) [Gambar 21: MEMBANGUN TEMBOK]

1:07

21. รูปภาพที่ 21 การสร้างกำแพงเมือง (เนหะมีย์ 3:1 - 6:19) [Gambar 21: MEMBANGUN TEMBOK]

รูปภาพที่ 22 เอสราอ่านหนังสือธรรมบัญญัติ (เนหะมีย์ 8 :1 - 13 :31) [Gambar 22: EZRA MEMBACA KITAB HUKUM]

1:25

22. รูปภาพที่ 22 เอสราอ่านหนังสือธรรมบัญญัติ (เนหะมีย์ 8 :1 - 13 :31) [Gambar 22: EZRA MEMBACA KITAB HUKUM]

รูปภาพที่ 23 พระเยซูบนไม้กางเขน (ยอห์น 19:17 - 30 , โรม 5:8) [Gambar 23: YESUS DISALIB]

1:47

23. รูปภาพที่ 23 พระเยซูบนไม้กางเขน (ยอห์น 19:17 - 30 , โรม 5:8) [Gambar 23: YESUS DISALIB]

รูปภาพที่ 24 พระเยซูเป็นทางแห่งชีวิตนิรันดร์ (มัทธิว 7:13 , ยอห์น 14:6) [Gambar 24: YESUS MENUNJUKKAN JALAN MENUJU HIDUP YANG KEKAL]

1:41

24. รูปภาพที่ 24 พระเยซูเป็นทางแห่งชีวิตนิรันดร์ (มัทธิว 7:13 , ยอห์น 14:6) [Gambar 24: YESUS MENUNJUKKAN JALAN MENUJU HIDUP YANG KEKAL]

ดนตรี [Music]

0:40

25. ดนตรี [Music]

Mengunduh dan Memesan

Rekaman-rekaman ini didesain bagi penginjilan dan pelajaran dasar Alkitab untuk memberikan kabar baik bagi masyarakat yang tidak melek huruf, atau terisolasi budaya, utamanya masyarakat yang sulit untuk dijangkau.

Copyright © 1998 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Hubungi for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. Hubungi Jalur Saran.

Tentang rekaman audio kami

GRN memiliki MP3 tentang cerita-cerita Alkitab, lagu-lagu pujian, musik Kristiani dan kabar baik yang diterjemahkan lebih dari 6000 bahasa dan dialek, tersedia secara online dan gratis untuk diunduh. MP3S dan tulisan gratis tentang misi-misi organisasi-organisasi Kristiani dan gereja-gereja Kristiani yang cocok untuk tujuan penginjilan tersedia. Kisah-kisah Alkitab, pujian-pujian dan musik dalam bahasa ibu dimaksudkan untuk mengkomunikasikan ajaran Yesus Kristus dalam budaya yang berhubungan, dan khususnya dalam kalangan masyarakat.

Keterangan terkait