หนังสือรูปภาพ ดู ฟัง แล้วรับชีวิต เล่มที่ 3 ชัยชนะโดยพระเจ้า [Lihat, Dengar & Hidup 3 Kemenangan dari Tuhan] - Thai: Central

Apakah rekaman ini bermanfaat?

Buku 3 merupakan seri audio-visual cerita Alkitab dari Yosua, Deborah, Gideon, Samson. Untuk penginjilan, pengembangan gereja dan pengajaran Kristen yang teratur.

Nomor Program: 80503
Nama bahasa: Thai: Central

Durasi Program: 34:55

ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 โยชูวาสู้รบกับชาวอามาเลข (อพยพ 17:8-13) [Music-Intro-Gambar 1 (Gambar 1: Yosua Berperang Melawan Orang-Orang Amalek)]

2:03

1. ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 โยชูวาสู้รบกับชาวอามาเลข (อพยพ 17:8-13) [Music-Intro-Gambar 1 (Gambar 1: Yosua Berperang Melawan Orang-Orang Amalek)]

รูปภาพที่ 2 ผู้สอดแนมกับพืชผลจากแผ่นดินคานาอัน (กันดารวิถี 13:1-14:35) [Gambar 2: Pengintai-Pengintai Dengan Buah-Buahan Hasil Tanah Kanaan]

1:51

2. รูปภาพที่ 2 ผู้สอดแนมกับพืชผลจากแผ่นดินคานาอัน (กันดารวิถี 13:1-14:35) [Gambar 2: Pengintai-Pengintai Dengan Buah-Buahan Hasil Tanah Kanaan]

รูปภาพที่ 3 ชาวอิสราเอลข้ามแม่น้ำจอร์แดน (โยชูวา 1:1-9, 3:1-17) [Gambar 3: Bangsa Israel Menyeberangi Sungai]

1:14

3. รูปภาพที่ 3 ชาวอิสราเอลข้ามแม่น้ำจอร์แดน (โยชูวา 1:1-9, 3:1-17) [Gambar 3: Bangsa Israel Menyeberangi Sungai]

รูปภาพที่ 4 กำแพงเมืองเยรีโคพัง (โยชูวา 6:1-27) [Gambar 4: Runtuhnya Tembok Yerikho]

1:19

4. รูปภาพที่ 4 กำแพงเมืองเยรีโคพัง (โยชูวา 6:1-27) [Gambar 4: Runtuhnya Tembok Yerikho]

รูปภาพที่ 5 อิสราเอลพ่ายแพ้การรบที่เมืองอัย (โยชูวา 7:1-12) [Gambar 5: Orang-Orang Israel Melarikan Diri Dari Hadapan Orang Ai]

1:08

5. รูปภาพที่ 5 อิสราเอลพ่ายแพ้การรบที่เมืองอัย (โยชูวา 7:1-12) [Gambar 5: Orang-Orang Israel Melarikan Diri Dari Hadapan Orang Ai]

รูปภาพที่ 6 การลงโทษอาคาน (โยชูวา 7:14-26, 8:29) [Gambar 6: Penghukuman Bagi Akhan]

1:25

6. รูปภาพที่ 6 การลงโทษอาคาน (โยชูวา 7:14-26, 8:29) [Gambar 6: Penghukuman Bagi Akhan]

รูปภาพที่ 7 ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์หยุดนิ่ง (โยชูวา 10:1-14) [Gambar 7: Matahari Dan Bulan Berhenti, Tidak Bergerak]

1:17

7. รูปภาพที่ 7 ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์หยุดนิ่ง (โยชูวา 10:1-14) [Gambar 7: Matahari Dan Bulan Berhenti, Tidak Bergerak]

รูปภาพที่ 8 โยชูวาให้โอวาทแก่ประชาชน (โยชูวา 23:1 - 24:28) [Gambar 8: YOSUA MEMBEIKAN PERINTAH KEPADA UMAT ISRAEL]

1:45

8. รูปภาพที่ 8 โยชูวาให้โอวาทแก่ประชาชน (โยชูวา 23:1 - 24:28) [Gambar 8: YOSUA MEMBEIKAN PERINTAH KEPADA UMAT ISRAEL]

รูปภาพที่ 9 เดโบราห์พูดแทนพระเจ้า (ผู้วินิจฉัย 4:1-9) [Gambar 9: Debora Berbicara Atas Nama Allah]

1:32

9. รูปภาพที่ 9 เดโบราห์พูดแทนพระเจ้า (ผู้วินิจฉัย 4:1-9) [Gambar 9: Debora Berbicara Atas Nama Allah]

รูปภาพที่ 10 พระเจ้าช่วยอิสราเอลให้มีชัยชนะต่อสิเสรา (ผู้วินิจฉัย 4:10-17, 5:19 [Gambar 10: ALLAH MENOLONG ORANG ISRAEL MENGALAHKAN SISERA]

1:04

10. รูปภาพที่ 10 พระเจ้าช่วยอิสราเอลให้มีชัยชนะต่อสิเสรา (ผู้วินิจฉัย 4:10-17, 5:19 [Gambar 10: ALLAH MENOLONG ORANG ISRAEL MENGALAHKAN SISERA]

รูปภาพที่ 11 นางยาเอลฆ่าสิเสรา (ผู้วินิจฉัย 4:17-24) [Gambar 11: YAEL MEMBUNUH SISERA]

1:12

11. รูปภาพที่ 11 นางยาเอลฆ่าสิเสรา (ผู้วินิจฉัย 4:17-24) [Gambar 11: YAEL MEMBUNUH SISERA]

รูปภาพที่ 12 อิสราเอลฉลองชัยชนะ (ผู้วินิจฉัย 5:1-31) [Gambar 12: ISRAEL MERAYAKAN KEMENANGAN]

1:36

12. รูปภาพที่ 12 อิสราเอลฉลองชัยชนะ (ผู้วินิจฉัย 5:1-31) [Gambar 12: ISRAEL MERAYAKAN KEMENANGAN]

รูปภาพที่ 13 กิเดโอนกับทูตของพระเจ้า (ผู้วินิจฉัย 6:1-24) [Gambar 13: GIDEON DAN MALAIKAT ALLAH]

1:33

13. รูปภาพที่ 13 กิเดโอนกับทูตของพระเจ้า (ผู้วินิจฉัย 6:1-24) [Gambar 13: GIDEON DAN MALAIKAT ALLAH]

รูปภาพที่ 14 กิเดโอนทำลายรูปเคารพ (ผู้วินิจฉัย 6:25-32) [Gambar 14: GIDEON MENGHANCURKAN BERHALA-BERHALA]

1:10

14. รูปภาพที่ 14 กิเดโอนทำลายรูปเคารพ (ผู้วินิจฉัย 6:25-32) [Gambar 14: GIDEON MENGHANCURKAN BERHALA-BERHALA]

รูปภาพที่ 15 ทหารของกิเดโอนดื่มน้ำ (ผู้วินิจฉัย 7:1-7) [Gambar 15: TENTARA-TENTARA GIDEON MINUM AIR]

1:16

15. รูปภาพที่ 15 ทหารของกิเดโอนดื่มน้ำ (ผู้วินิจฉัย 7:1-7) [Gambar 15: TENTARA-TENTARA GIDEON MINUM AIR]

รูปภาพที่ 16 ทหารของกิเดโอนล้อมค่ายชาวมีเดียน (ผู้วินิจฉัย 7:12 - 25) [Gambar 16: TENTARA-TENTARA GIDEON MENGELILINGI PERKEMAHAN ORANG MIDIAN]

1:37

16. รูปภาพที่ 16 ทหารของกิเดโอนล้อมค่ายชาวมีเดียน (ผู้วินิจฉัย 7:12 - 25) [Gambar 16: TENTARA-TENTARA GIDEON MENGELILINGI PERKEMAHAN ORANG MIDIAN]

รูปภาพที่ 17 แซมสันฆ่าสิงโต (ผู้วินิจฉัย 13:1 - 14:1-20) [Gambar 17: SIMSON MENGALAHKAN SINGA]

1:26

17. รูปภาพที่ 17 แซมสันฆ่าสิงโต (ผู้วินิจฉัย 13:1 - 14:1-20) [Gambar 17: SIMSON MENGALAHKAN SINGA]

รูปภาพที่ 18 แซมสันกับหมาจิ้งจอกต้นเพลิง (ผู้วินิจฉัย 15:1-17) [Gambar 18: SIMSON DAN ANJING-ANJING HUTAN YANG TERBAKAR]

1:03

18. รูปภาพที่ 18 แซมสันกับหมาจิ้งจอกต้นเพลิง (ผู้วินิจฉัย 15:1-17) [Gambar 18: SIMSON DAN ANJING-ANJING HUTAN YANG TERBAKAR]

รูปภาพที่ 19 ชาวฟิลิสเตียโกนผมของแซมสัน (ผู้วินิจฉัย 16:4-22 ) [Gambar 19: ORANG-ORANG FILISTIN MENCUKUR RAMBUT SIMSON]

1:26

19. รูปภาพที่ 19 ชาวฟิลิสเตียโกนผมของแซมสัน (ผู้วินิจฉัย 16:4-22 ) [Gambar 19: ORANG-ORANG FILISTIN MENCUKUR RAMBUT SIMSON]

รูปภาพที่ 20 แซมสันทำลายชาวฟิลิสเตีย (ผู้วินิจฉัย 16:23-31) [Gambar 20: SIMSON MENGHANCURKAN GEDUNG PERTEMUAN ORANG FILISTIN]

1:28

20. รูปภาพที่ 20 แซมสันทำลายชาวฟิลิสเตีย (ผู้วินิจฉัย 16:23-31) [Gambar 20: SIMSON MENGHANCURKAN GEDUNG PERTEMUAN ORANG FILISTIN]

รูปภาพที่ 21 พระเยซูขับไล่วิญญาณชั่ว (ลูกา 8:26-39) [Gambar 21: YESUS MENGUSIR ROH-ROH JAHAT]

1:08

21. รูปภาพที่ 21 พระเยซูขับไล่วิญญาณชั่ว (ลูกา 8:26-39) [Gambar 21: YESUS MENGUSIR ROH-ROH JAHAT]

รูปภาพที่ 22 พระเยซูขับไล่คนชั่ว (ลูกา 19:45-48, ยอห์น 2:13- 21) [Gambar 22: YESUS MENGUSIR ORANG-ORANG JAHAT]

1:22

22. รูปภาพที่ 22 พระเยซูขับไล่คนชั่ว (ลูกา 19:45-48, ยอห์น 2:13- 21) [Gambar 22: YESUS MENGUSIR ORANG-ORANG JAHAT]

รูปภาพที่ 23 พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย (มัทธิว 27:33 - 28:1-20) [Gambar 23: YESUS HIDUP SESUDAH KEMATIAN]

1:19

23. รูปภาพที่ 23 พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย (มัทธิว 27:33 - 28:1-20) [Gambar 23: YESUS HIDUP SESUDAH KEMATIAN]

รูปภาพที่ 24 ทหารของพระเจ้า (เอเฟซัส 6:10-18) [Gambar 24: PRAJURIT ALLAH]

1:32

24. รูปภาพที่ 24 ทหารของพระเจ้า (เอเฟซัส 6:10-18) [Gambar 24: PRAJURIT ALLAH]

ดนตรี [Music]

0:58

25. ดนตรี [Music]

Mengunduh dan Memesan

Rekaman-rekaman ini didesain bagi penginjilan dan pelajaran dasar Alkitab untuk memberikan kabar baik bagi masyarakat yang tidak melek huruf, atau terisolasi budaya, utamanya masyarakat yang sulit untuk dijangkau.

Copyright © 1998 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Hubungi for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. Hubungi Jalur Saran.

Tentang rekaman audio kami

GRN memiliki MP3 tentang cerita-cerita Alkitab, lagu-lagu pujian, musik Kristiani dan kabar baik yang diterjemahkan lebih dari 6000 bahasa dan dialek, tersedia secara online dan gratis untuk diunduh. MP3S dan tulisan gratis tentang misi-misi organisasi-organisasi Kristiani dan gereja-gereja Kristiani yang cocok untuk tujuan penginjilan tersedia. Kisah-kisah Alkitab, pujian-pujian dan musik dalam bahasa ibu dimaksudkan untuk mengkomunikasikan ajaran Yesus Kristus dalam budaya yang berhubungan, dan khususnya dalam kalangan masyarakat.

Keterangan terkait