หนังสือรูปภาพ ดู ฟัง แล้วรับชีวิต เล่มที่ 2 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า [Lihat, Dengar & Hidup 2 Anak-anak Allah yang Perkasa] - Thai: Central

Apakah rekaman ini bermanfaat?

Buku 2 merupakan seri audio-visual cerita Alkitab dari Yakub, Yusuf, Musa. Untuk penginjilan, pengembangan gereja dan pengajaran Alkitab yang teratur.

Nomor Program: 80502
Nama bahasa: Thai: Central

Durasi Program: 35:08

ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 สองพี่น้อง (ปฐมกาล 25:20-34, 27:1-29) [Music-Intro-Gambar 1 (Gambar 1: Yakub, Si Penipu)]

1:56

1. ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 สองพี่น้อง (ปฐมกาล 25:20-34, 27:1-29) [Music-Intro-Gambar 1 (Gambar 1: Yakub, Si Penipu)]

รูปภาพที่ 2 ความฝันของยาโคบ (ปฐมกาล 28:10-22) [Gambar 2: Mimpi Yakub]

0:52

2. รูปภาพที่ 2 ความฝันของยาโคบ (ปฐมกาล 28:10-22) [Gambar 2: Mimpi Yakub]

รูปภาพที่ 3 ยาโคบกับลาบัน (ปฐมกาล 29:1 - 31: 55) [Gambar 3: Yakub Dan Laban]

1:07

3. รูปภาพที่ 3 ยาโคบกับลาบัน (ปฐมกาล 29:1 - 31: 55) [Gambar 3: Yakub Dan Laban]

รูปภาพที่ 4 ยาโคบพบกับพระเจ้า (ปฐมกาล 32:1-32) [Gambar 4: Yakub Bertemu Dengan Allah]

1:41

4. รูปภาพที่ 4 ยาโคบพบกับพระเจ้า (ปฐมกาล 32:1-32) [Gambar 4: Yakub Bertemu Dengan Allah]

รูปภาพที่ 5 ความฝันของโยเซฟ (ปฐมกาล 37:1-11) [Gambar 5: Mimpi Yusuf]

1:05

5. รูปภาพที่ 5 ความฝันของโยเซฟ (ปฐมกาล 37:1-11) [Gambar 5: Mimpi Yusuf]

รูปภาพที่ 6 โยเซฟถูกขายไปเป็นทาส (ปฐมกาล 37:12-36) [Gambar 6: Yusuf Dijual]

1:18

6. รูปภาพที่ 6 โยเซฟถูกขายไปเป็นทาส (ปฐมกาล 37:12-36) [Gambar 6: Yusuf Dijual]

รูปภาพที่ 7 โยเซฟกับหญิงชั่ว (ปฐมกาล 39:1-20) [Gambar 7: Yusuf Sebagai Budak Di Mesir]

1:15

7. รูปภาพที่ 7 โยเซฟกับหญิงชั่ว (ปฐมกาล 39:1-20) [Gambar 7: Yusuf Sebagai Budak Di Mesir]

รูปภาพที่ 8 โยเซฟในคุก (ปฐมกาล 39:20 - 40:23) [Gambar 8: Yusuf Dalam Penjara]

1:41

8. รูปภาพที่ 8 โยเซฟในคุก (ปฐมกาล 39:20 - 40:23) [Gambar 8: Yusuf Dalam Penjara]

รูปภาพที่ 9 ความฝันของกษัตริย์อียิปต์ (ปฐมกาล 41:1-45) [Gambar 9: Mimpi Raja]

1:04

9. รูปภาพที่ 9 ความฝันของกษัตริย์อียิปต์ (ปฐมกาล 41:1-45) [Gambar 9: Mimpi Raja]

รูปภาพที่ 10 โยเซฟปกครองประเทศอียิปต์ (ปฐมกาล 41:47 - 42:28) [Gambar 10: Yusuf Memerintah Di Mesir]

1:10

10. รูปภาพที่ 10 โยเซฟปกครองประเทศอียิปต์ (ปฐมกาล 41:47 - 42:28) [Gambar 10: Yusuf Memerintah Di Mesir]

รูปภาพที่ 11 โยเซฟเปิดเผยตัวเองแก่พวกพี่ชาย (ปฐมกาล 43:1 - 45:28) [Gambar 11: Yusuf Memperkenalkan Dirinya Kepada Saudara-Saudaranya]

1:19

11. รูปภาพที่ 11 โยเซฟเปิดเผยตัวเองแก่พวกพี่ชาย (ปฐมกาล 43:1 - 45:28) [Gambar 11: Yusuf Memperkenalkan Dirinya Kepada Saudara-Saudaranya]

รูปภาพที่ 12 ยาโคบและโยเซฟในอียิปต์ (ปฐมกาล 45:28 - 50: 26) [Gambar 12: Yakub Dan Yusuf Bertemu Di Mesir]

1:40

12. รูปภาพที่ 12 ยาโคบและโยเซฟในอียิปต์ (ปฐมกาล 45:28 - 50: 26) [Gambar 12: Yakub Dan Yusuf Bertemu Di Mesir]

รูปภาพที่ 13 ทารกน้อยโมเสส (อพยพ 2:1-10) [Gambar 13: Bayi Musa]

1:17

13. รูปภาพที่ 13 ทารกน้อยโมเสส (อพยพ 2:1-10) [Gambar 13: Bayi Musa]

รูปภาพที่ 14 โมเสสกับพุ่มไม้ไฟ (อพยพ 2:11 - 4:17) [Gambar 14: Musa Dan Semak Yang Terbakar]

1:02

14. รูปภาพที่ 14 โมเสสกับพุ่มไม้ไฟ (อพยพ 2:11 - 4:17) [Gambar 14: Musa Dan Semak Yang Terbakar]

รูปภาพที่ 15 โมเสสกลับมาหากษัตริย์ (อพยพ 3:11 - 10:29) [Gambar 15: Musa Kembali Ke Mesir]

1:36

15. รูปภาพที่ 15 โมเสสกลับมาหากษัตริย์ (อพยพ 3:11 - 10:29) [Gambar 15: Musa Kembali Ke Mesir]

รูปภาพที่ 16 การสังเวยลูกแกะ (อพยพ 12: 1-36) [Gambar 16: Paskah]

1:02

16. รูปภาพที่ 16 การสังเวยลูกแกะ (อพยพ 12: 1-36) [Gambar 16: Paskah]

รูปภาพที่ 17 ข้ามทะเลแดง (อพยพ 13:17 - 14:31) [Gambar 17: Allah Dan Musa Menyelamatkan Israel]

1:16

17. รูปภาพที่ 17 ข้ามทะเลแดง (อพยพ 13:17 - 14:31) [Gambar 17: Allah Dan Musa Menyelamatkan Israel]

รูปภาพที่ 18 อาหารและน้ำในถิ่นทุรกันดาร (อพยพ 16:1 - 17:7) [Gambar 18: Roti Manna Dan Air Di Padang Gurun]

0:59

18. รูปภาพที่ 18 อาหารและน้ำในถิ่นทุรกันดาร (อพยพ 16:1 - 17:7) [Gambar 18: Roti Manna Dan Air Di Padang Gurun]

รูปภาพที่ 19 โมเสสขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าบนภูเขา (อพยพ 19:1-20:21, 24:12-18, 34:1-10) [Gambar 19: Hukum-Hukum Allah]

1:16

19. รูปภาพที่ 19 โมเสสขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าบนภูเขา (อพยพ 19:1-20:21, 24:12-18, 34:1-10) [Gambar 19: Hukum-Hukum Allah]

รูปภาพที่ 20 งูทองสัมฤทธิ์ (กันดารวิถี 21:4-9; เฉลยธรรมบัญญัติ 18:18) [Gambar 20: Ular Di Padang Gurun]

1:28

20. รูปภาพที่ 20 งูทองสัมฤทธิ์ (กันดารวิถี 21:4-9; เฉลยธรรมบัญญัติ 18:18) [Gambar 20: Ular Di Padang Gurun]

รูปภาพที่ 21 พระเยซูเลี้ยงดูประชาชน (ยอห์น 6:1-58) [Gambar 21: Nabi Seperti Musa]

1:13

21. รูปภาพที่ 21 พระเยซูเลี้ยงดูประชาชน (ยอห์น 6:1-58) [Gambar 21: Nabi Seperti Musa]

รูปภาพที่ 22 พระเยซูสนทนากับโมเสส (ลูกา 9:28-36) [Gambar 22: Yesus Berbicara Dengan Musa]

1:12

22. รูปภาพที่ 22 พระเยซูสนทนากับโมเสส (ลูกา 9:28-36) [Gambar 22: Yesus Berbicara Dengan Musa]

รูปภาพที่ 23 พระเยซูคริสต์เสียสละชีวิตเพื่อเรา (ยอห์น 3:14-16) [Gambar 23: Yesus Mati Untuk Kita]

1:44

23. รูปภาพที่ 23 พระเยซูคริสต์เสียสละชีวิตเพื่อเรา (ยอห์น 3:14-16) [Gambar 23: Yesus Mati Untuk Kita]

รูปภาพที่ 24 พระเยซูคริสต์ในสวรรค์ (กิจการ 1:6-11) [Gambar 24: Yesus Hidup Sampai Hari Ini]

1:35

24. รูปภาพที่ 24 พระเยซูคริสต์ในสวรรค์ (กิจการ 1:6-11) [Gambar 24: Yesus Hidup Sampai Hari Ini]

ดนตรี [Music]

3:06

25. ดนตรี [Music]

Mengunduh dan Memesan

Rekaman-rekaman ini didesain bagi penginjilan dan pelajaran dasar Alkitab untuk memberikan kabar baik bagi masyarakat yang tidak melek huruf, atau terisolasi budaya, utamanya masyarakat yang sulit untuk dijangkau.

Copyright © 1998 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Hubungi for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. Hubungi Jalur Saran.

Tentang rekaman audio kami

GRN memiliki MP3 tentang cerita-cerita Alkitab, lagu-lagu pujian, musik Kristiani dan kabar baik yang diterjemahkan lebih dari 6000 bahasa dan dialek, tersedia secara online dan gratis untuk diunduh. MP3S dan tulisan gratis tentang misi-misi organisasi-organisasi Kristiani dan gereja-gereja Kristiani yang cocok untuk tujuan penginjilan tersedia. Kisah-kisah Alkitab, pujian-pujian dan musik dalam bahasa ibu dimaksudkan untuk mengkomunikasikan ajaran Yesus Kristus dalam budaya yang berhubungan, dan khususnya dalam kalangan masyarakat.

Keterangan terkait