นังซือกะดฮั ทะโม่ทูลกอร่บั / ชีวิตเล่มทีบารชีซม พะนิ่ฮตีร่บั อมั นาดนั่งพระเจ้า [Lihat, Dengar & Hidup 2 Anak-anak Allah yang Perkasa] - Nyah Kur

Apakah rekaman ini bermanfaat?

Buku 2 merupakan seri audio-visual cerita Alkitab dari Yakub, Yusuf, Musa. Untuk penginjilan, pengembangan gereja dan pengajaran Alkitab yang teratur.

Nomor Program: 65334
Nama bahasa: Nyah Kur

Durasi Program: 37:15

ปะคุฮฮลา ♦ รู่บพาบทีมวย / บารญัฮปองฮึจี? [Leaf Music ▪ Gambar 1: Yakub, Si Penipu]

2:15

1. ปะคุฮฮลา ♦ รู่บพาบทีมวย / บารญัฮปองฮึจี? [Leaf Music ▪ Gambar 1: Yakub, Si Penipu]

รู่บพาบทีบาร / ยาโคบปอ? [Gambar 2: Mimpi Yakub]

1:06

2. รู่บพาบทีบาร / ยาโคบปอ? [Gambar 2: Mimpi Yakub]

รู่บพาบทีปิ / ยาโคบญั่ฮลาบัน [Gambar 3: Yakub Dan Laban]

1:18

3. รู่บพาบทีปิ / ยาโคบญั่ฮลาบัน [Gambar 3: Yakub Dan Laban]

รู่บพาบทีปัน / ยาโคบพ็อ่บพระเจ้า [Gambar 4: Yakub Bertemu Dengan Allah]

2:01

4. รู่บพาบทีปัน / ยาโคบพ็อ่บพระเจ้า [Gambar 4: Yakub Bertemu Dengan Allah]

รู่บพาบทีชูน / โยเซฟปอ? [Gambar 5: Mimpi Yusuf]

1:15

5. รู่บพาบทีชูน / โยเซฟปอ? [Gambar 5: Mimpi Yusuf]

รู่บพาบทีเตรา / คะโย?โยเซฟอัรแท็ฮ่ดีก [Gambar 6: Yusuf Dijual]

1:44

6. รู่บพาบทีเตรา / คะโย?โยเซฟอัรแท็ฮ่ดีก [Gambar 6: Yusuf Dijual]

รู่บพาบทีฮึป็อฮ / โยเซฟญั่ฮเพราเพราชั่ว [Gambar 7: Yusuf Sebagai Budak Di Mesir]

1:07

7. รู่บพาบทีฮึป็อฮ / โยเซฟญั่ฮเพราเพราชั่ว [Gambar 7: Yusuf Sebagai Budak Di Mesir]

รู่บพาบทีฮึจาม / โยเซฟเนอคุ่ก [Gambar 8: Yusuf Dalam Penjara]

1:37

8. รู่บพาบทีฮึจาม / โยเซฟเนอคุ่ก [Gambar 8: Yusuf Dalam Penjara]

รู่บพาบทีฮึจีด / ตะลา?แพนตี?อียิปต์ปอ? [Gambar 9: Mimpi Raja]

1:25

9. รู่บพาบทีฮึจีด / ตะลา?แพนตี?อียิปต์ปอ? [Gambar 9: Mimpi Raja]

รู่บพาบที่จัซ / โยเซฟกะดัฮฮึชรั่ฮแพนตี?อียิปต์ [Gambar 10: Yusuf Memerintah Di Mesir]

1:28

10. รู่บพาบที่จัซ / โยเซฟกะดัฮฮึชรั่ฮแพนตี?อียิปต์ [Gambar 10: Yusuf Memerintah Di Mesir]

รู่บพาบทีจัซมวย / โยเซฟกะชอตีแท็่ฮตุฮแด็ฮกุลพ่วกปอง [Gambar 11: Yusuf Memperkenalkan Dirinya Kepada Saudara-Saudaranya]

1:27

11. รู่บพาบทีจัซมวย / โยเซฟกะชอตีแท็่ฮตุฮแด็ฮกุลพ่วกปอง [Gambar 11: Yusuf Memperkenalkan Dirinya Kepada Saudara-Saudaranya]

รู่บพาบทีจัซบาร / ยาโคบญั่ฮโยเซฟเนออียิปต์ [Gambar 12: Yakub Dan Yusuf Bertemu Di Mesir]

1:43

12. รู่บพาบทีจัซบาร / ยาโคบญั่ฮโยเซฟเนออียิปต์ [Gambar 12: Yakub Dan Yusuf Bertemu Di Mesir]

รู่บพาบทีจัซปิ / โมเสสตอนฮึแนจ [Gambar 13: Bayi Musa]

2:06

13. รู่บพาบทีจัซปิ / โมเสสตอนฮึแนจ [Gambar 13: Bayi Musa]

รู่บพาบทีจัซปัน / โมเสสคะมัยกะมัดตูรฮึรูม [Gambar 14: Musa Dan Semak Yang Terbakar]

1:31

14. รู่บพาบทีจัซปัน / โมเสสคะมัยกะมัดตูรฮึรูม [Gambar 14: Musa Dan Semak Yang Terbakar]

รู่บพาบทีจัซชูน / โมเสสคืนอัรชี่รตะลา?แพนตี?อียิปต์ [Gambar 15: Musa Kembali Ke Mesir]

1:45

15. รู่บพาบทีจัซชูน / โมเสสคืนอัรชี่รตะลา?แพนตี?อียิปต์ [Gambar 15: Musa Kembali Ke Mesir]

รู่บพาบทีจัซเตรา / กะแจ็ดแกะแท็ฮ่คองทะวาย [Gambar 16: Paskah]

1:17

16. รู่บพาบทีจัซเตรา / กะแจ็ดแกะแท็ฮ่คองทะวาย [Gambar 16: Paskah]

รู่บพาบทีจัซฮึป็อฮ / ตะพางทะเลเพลญ [Gambar 17: Allah Dan Musa Menyelamatkan Israel]

1:23

17. รู่บพาบทีจัซฮึป็อฮ / ตะพางทะเลเพลญ [Gambar 17: Allah Dan Musa Menyelamatkan Israel]

รู่บพาบทีจัซฮึจาม / ดากญั่ฮคองจา?บอนแลง [Gambar 18: Roti Manna Dan Air Di Padang Gurun]

1:03

18. รู่บพาบทีจัซฮึจาม / ดากญั่ฮคองจา?บอนแลง [Gambar 18: Roti Manna Dan Air Di Padang Gurun]

รู่บพาบทีจัซฮึจีด / โมเสสตึนกุรอัรชี่รพระเจ้า [Gambar 19: Hukum-Hukum Allah]

1:16

19. รู่บพาบทีจัซฮึจีด / โมเสสตึนกุรอัรชี่รพระเจ้า [Gambar 19: Hukum-Hukum Allah]

รู่บพาบทีบารชวย / โชร่มทองซัมริด [Gambar 20: Ular Di Padang Gurun]

1:34

20. รู่บพาบทีบารชวย / โชร่มทองซัมริด [Gambar 20: Ular Di Padang Gurun]

รู่บพาบทีบารชวยมวย / พระเยซูเลียงพะนิฮ่5,000ญัฮจา?เลียง [Gambar 21: Nabi Seperti Musa]

1:42

21. รู่บพาบทีบารชวยมวย / พระเยซูเลียงพะนิฮ่5,000ญัฮจา?เลียง [Gambar 21: Nabi Seperti Musa]

รู่บพาบทีบารชวยบาร / พระเยซูพู่ดญั่ฮโมเสส [Gambar 22: Yesus Berbicara Dengan Musa]

1:12

22. รู่บพาบทีบารชวยบาร / พระเยซูพู่ดญั่ฮโมเสส [Gambar 22: Yesus Berbicara Dengan Musa]

รู่บภาพทีบารชวยปิ / พระเยซูคริสต์ซะลัฮชีวิดเพือเอญ [Gambar 23: Yesus Mati Untuk Kita]

1:39

23. รู่บภาพทีบารชวยปิ / พระเยซูคริสต์ซะลัฮชีวิดเพือเอญ [Gambar 23: Yesus Mati Untuk Kita]

รู่บพาบทีบารชวยปัน / พระเยซูคริสต์ฮึตูลซะวัน ตูลซะวัน ♦ ปะคุฮฮลา [Gambar 24: Yesus Hidup Sampai Hari Ini ▪ Leaf Music]

2:11

24. รู่บพาบทีบารชวยปัน / พระเยซูคริสต์ฮึตูลซะวัน ตูลซะวัน ♦ ปะคุฮฮลา [Gambar 24: Yesus Hidup Sampai Hari Ini ▪ Leaf Music]

Mengunduh dan Memesan

Rekaman-rekaman ini didesain bagi penginjilan dan pelajaran dasar Alkitab untuk memberikan kabar baik bagi masyarakat yang tidak melek huruf, atau terisolasi budaya, utamanya masyarakat yang sulit untuk dijangkau.

Copyright © 2016 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Hubungi for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. Hubungi Jalur Saran.

Tentang rekaman audio kami

GRN memiliki MP3 tentang cerita-cerita Alkitab, lagu-lagu pujian, musik Kristiani dan kabar baik yang diterjemahkan lebih dari 6000 bahasa dan dialek, tersedia secara online dan gratis untuk diunduh. MP3S dan tulisan gratis tentang misi-misi organisasi-organisasi Kristiani dan gereja-gereja Kristiani yang cocok untuk tujuan penginjilan tersedia. Kisah-kisah Alkitab, pujian-pujian dan musik dalam bahasa ibu dimaksudkan untuk mengkomunikasikan ajaran Yesus Kristus dalam budaya yang berhubungan, dan khususnya dalam kalangan masyarakat.

Keterangan terkait