นังซือ กะดฮั ทะโม่ ทูล กอ ร่บั ชีวิตเล่มทีมวย ชี เพลญ เรือง อรั ญ่ฮั พระเจ้า [Lihat, Dengar & Hidup 1 Allah yang memulai] - Nyah Kur

Apakah rekaman ini bermanfaat?

Buku 1 merupakan seri audio-visual cerita Alkitab dari Adam, Nuh, Ayub, Abraham. Untuk penginjilan, pengembangan gereja dan pengajaran Kristen yang teratur.

Nomor Program: 65333
Nama bahasa: Nyah Kur

Durasi Program: 35:13

ปะคุฮฮลา ♦ รู่บพาบทีมวย / อาดัมญั่ฮพ่วกซัด [Leaf Music ▪ Gambar 1: BAGAIMANA SEGALA SESUATU MULAI]

2:23

1. ปะคุฮฮลา ♦ รู่บพาบทีมวย / อาดัมญั่ฮพ่วกซัด [Leaf Music ▪ Gambar 1: BAGAIMANA SEGALA SESUATU MULAI]

รู่บพาบทีบาร / เพราอาดัม [Gambar 2: SEGALA SESUATU DIPERLUKAN MANUSIA]

1:04

2. รู่บพาบทีบาร / เพราอาดัม [Gambar 2: SEGALA SESUATU DIPERLUKAN MANUSIA]

รู่บพาบทีปิ / โชร่มเนอชวนเอเดน [Gambar 3: PERMULAAN DOSA]

1:30

3. รู่บพาบทีปิ / โชร่มเนอชวนเอเดน [Gambar 3: PERMULAAN DOSA]

รู่บพาบทีปัน / อาดัมญั่ฮเอวาตึดนังชวนเอเดน [Gambar 4: AKIBAT DOSA]

1:40

4. รู่บพาบทีปัน / อาดัมญั่ฮเอวาตึดนังชวนเอเดน [Gambar 4: AKIBAT DOSA]

รู่บพาบทีชูน / โนอาห์ญั่ฮเรืออะโต [Gambar 5: NUH, SEORANG YANG BENAR]

0:59

5. รู่บพาบทีชูน / โนอาห์ญั่ฮเรืออะโต [Gambar 5: NUH, SEORANG YANG BENAR]

รู่บพาบทีเตรา / ดากฮึล็อมโลก [Gambar 6: AIR BAH MELANDA]

1:26

6. รู่บพาบทีเตรา / ดากฮึล็อมโลก [Gambar 6: AIR BAH MELANDA]

รู่บพาบทีฮึป็อฮ / มองคะยากญั่ฮซันยาดักพระเจ้า [Gambar 7: PELANGI SEBAGAI LAMBANG JANJI ALLAH]

1:43

7. รู่บพาบทีฮึป็อฮ / มองคะยากญั่ฮซันยาดักพระเจ้า [Gambar 7: PELANGI SEBAGAI LAMBANG JANJI ALLAH]

รู่บพาบทีฮึจาม / ฮอบาเบล [Gambar 8: KETURUNAN NUH]

2:23

8. รู่บพาบทีฮึจาม / ฮอบาเบล [Gambar 8: KETURUNAN NUH]

รู่บพาบทีฮึจีด / โยบบูชาพระเจ้า [Gambar 9: AYUB, ORANG BENAR]

1:14

9. รู่บพาบทีฮึจีด / โยบบูชาพระเจ้า [Gambar 9: AYUB, ORANG BENAR]

รู่บพาบทีจัซ / อาโยบฮึทุ่ก [Gambar 10: MASA KESULITAN BESAR]

1:11

10. รู่บพาบทีจัซ / อาโยบฮึทุ่ก [Gambar 10: MASA KESULITAN BESAR]

รู่บพาบที่จัซมวย / อาโยบท็อนทุ่กทรมาน [Gambar 11: AYUB MENDERITA]

1:50

11. รู่บพาบที่จัซมวย / อาโยบท็อนทุ่กทรมาน [Gambar 11: AYUB MENDERITA]

รู่บพาบทีจัซบาร / อาโยบฟืนตุฮเคิ่ล็งกวาเดิล [Gambar 12: AYUB DIPULIHKAN]

1:19

12. รู่บพาบทีจัซบาร / อาโยบฟืนตุฮเคิ่ล็งกวาเดิล [Gambar 12: AYUB DIPULIHKAN]

รู่บพาบทีจัซปิ / อับรามตึดนังโดง [Gambar 13: ABRAHAM MENAATI ALLAH]

1:25

13. รู่บพาบทีจัซปิ / อับรามตึดนังโดง [Gambar 13: ABRAHAM MENAATI ALLAH]

รู่บพาบทีจัซปัน / อับรามญั่ฮโลท [Gambar 14: PILIHAN LOT]

1:02

14. รู่บพาบทีจัซปัน / อับรามญั่ฮโลท [Gambar 14: PILIHAN LOT]

รู่บพาบทีจัซชูน / อับรามพ็อ่บญั่ฮเมลคีเซเด [Gambar 15: ABRAHAM MENYELAMATKAN LOT]

1:40

15. รู่บพาบทีจัซชูน / อับรามพ็อ่บญั่ฮเมลคีเซเด [Gambar 15: ABRAHAM MENYELAMATKAN LOT]

รู่บพาบทีจัซเตรา / อับรามนับปะกาย [Gambar 16: JANJI ALLAH BAGI ABRAHAM]

0:59

16. รู่บพาบทีจัซเตรา / อับรามนับปะกาย [Gambar 16: JANJI ALLAH BAGI ABRAHAM]

รู่บพาบทีจัซฮึป็อฮ / อิชมาเอล [Gambar 17: ISMAEL LAHIR]

1:30

17. รู่บพาบทีจัซฮึป็อฮ / อิชมาเอล [Gambar 17: ISMAEL LAHIR]

รู่บพาบทีจัซฮึจาม / กวนตีพระเจ้าซันยา [Gambar 18: JANJI ALLAH DIINGATKAN KEMBALI]

1:38

18. รู่บพาบทีจัซฮึจาม / กวนตีพระเจ้าซันยา [Gambar 18: JANJI ALLAH DIINGATKAN KEMBALI]

รู่บพาบทีจัซอึจีด / อับราฮัมโท่งเพือเมืองโสโดม [Gambar 19: DOA SYAFAAT ABRAHAM UNTUK SODOM]

1:23

19. รู่บพาบทีจัซอึจีด / อับราฮัมโท่งเพือเมืองโสโดม [Gambar 19: DOA SYAFAAT ABRAHAM UNTUK SODOM]

รู่บพาบทีบารชวย / อับราฮัมทะวายคองกุลพระเจ้า [Gambar 20: ALLAH MENGUJI ABRAHAM]

1:07

20. รู่บพาบทีบารชวย / อับราฮัมทะวายคองกุลพระเจ้า [Gambar 20: ALLAH MENGUJI ABRAHAM]

รู่บพาบทีบารชวยมวย / อับราฮัมพายปะชู่?ญั่ฮดีกคองแด็ฮ [Gambar 21: SEORANG ISTRI BAGI ISHAK]

1:16

21. รู่บพาบทีบารชวยมวย / อับราฮัมพายปะชู่?ญั่ฮดีกคองแด็ฮ [Gambar 21: SEORANG ISTRI BAGI ISHAK]

รู่บพาบทีบารชวยบาร / พระเยซูเกิด [Gambar 22: JANJI ALLAH]

1:25

22. รู่บพาบทีบารชวยบาร / พระเยซูเกิด [Gambar 22: JANJI ALLAH]

รู่บพาพทีบาร ชวย ปิ / พระเยซูกะแจ็ด [Gambar 23: YESUS MATI UNTUK KITA]

1:12

23. รู่บพาพทีบาร ชวย ปิ / พระเยซูกะแจ็ด [Gambar 23: YESUS MATI UNTUK KITA]

รู่บพาบทีบารชวยปัน / พระเยซูคืนนังกะแจ็ด / เคิ่น็นอมชีวิตญั่งเดิล ♦ ปะคุฮฮลา [Gambar 24: DISELAMATKAN KARENA PERCAYA ▪ Leaf Music]

1:43

24. รู่บพาบทีบารชวยปัน / พระเยซูคืนนังกะแจ็ด / เคิ่น็นอมชีวิตญั่งเดิล ♦ ปะคุฮฮลา [Gambar 24: DISELAMATKAN KARENA PERCAYA ▪ Leaf Music]

Mengunduh dan Memesan

Rekaman-rekaman ini didesain bagi penginjilan dan pelajaran dasar Alkitab untuk memberikan kabar baik bagi masyarakat yang tidak melek huruf, atau terisolasi budaya, utamanya masyarakat yang sulit untuk dijangkau.

Copyright © 2016 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Hubungi for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. Hubungi Jalur Saran.

Tentang rekaman audio kami

GRN memiliki MP3 tentang cerita-cerita Alkitab, lagu-lagu pujian, musik Kristiani dan kabar baik yang diterjemahkan lebih dari 6000 bahasa dan dialek, tersedia secara online dan gratis untuk diunduh. MP3S dan tulisan gratis tentang misi-misi organisasi-organisasi Kristiani dan gereja-gereja Kristiani yang cocok untuk tujuan penginjilan tersedia. Kisah-kisah Alkitab, pujian-pujian dan musik dalam bahasa ibu dimaksudkan untuk mengkomunikasikan ajaran Yesus Kristus dalam budaya yang berhubungan, dan khususnya dalam kalangan masyarakat.

Keterangan terkait