หนังสือรูปภาพ ดู ฟัง แล้วรับชีวิต เล่มที่ 1 เริ่มต้นกับพระเจ้า [Regarde, Ecoute et Vis 1 Départ avec DIEU] - Thai: Central

Is this recording useful?

Livre 1 d'un audio-visuel d'histoires bibliques avec Adam, Noé, Job, Abraham. Pour évangélisme, nouvelles églises et enseignement Chrétien.

Numéro de Programme: 80501
Langue requise: Thai: Central

Durée du Programme: 32:31

ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 อาดัมและสัตว์ต่างๆ (ปฐมกาล 1:1-2:14) [Music-Intro-Image 1 (Image 1: Comment tout a commencé)]

2:08

1. ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 อาดัมและสัตว์ต่างๆ (ปฐมกาล 1:1-2:14) [Music-Intro-Image 1 (Image 1: Comment tout a commencé)]

รูปภาพที่ 2 ภรรยาสำหรับอาดัม (ปฐมกาล 2:15-25) [Image 2: Tout ce dont l'homme avait besoin]

1:00

2. รูปภาพที่ 2 ภรรยาสำหรับอาดัม (ปฐมกาล 2:15-25) [Image 2: Tout ce dont l'homme avait besoin]

รูปภาพที่ 3 งูในสวนเอเดน (ปฐมกาล 3:1-8) [Image 3: Le péché est introduit]

1:15

3. รูปภาพที่ 3 งูในสวนเอเดน (ปฐมกาล 3:1-8) [Image 3: Le péché est introduit]

รูปภาพที่ 4 อาดัมและเอวาออกจากสวนเอเดน (ปฐมกาล 3:9-24) [Image 4: La conséquence du péché]

1:23

4. รูปภาพที่ 4 อาดัมและเอวาออกจากสวนเอเดน (ปฐมกาล 3:9-24) [Image 4: La conséquence du péché]

รูปภาพที่ 5 โนอาห์กับเรือลำใหญ่ (ปฐมกาล 6:1-22) [Image 5: Noé, un homme juste]

1:07

5. รูปภาพที่ 5 โนอาห์กับเรือลำใหญ่ (ปฐมกาล 6:1-22) [Image 5: Noé, un homme juste]

รูปภาพที่ 6 น้ำท่วมโลก (ปฐมกาล 7:1-24) [Image 6: Le déluge arrive]

0:54

6. รูปภาพที่ 6 น้ำท่วมโลก (ปฐมกาล 7:1-24) [Image 6: Le déluge arrive]

รูปภาพที่ 7 รุ้งกินน้ำและคำสัญญาของพระเจ้า (ปฐมกาล 8:13-22) [Image 7: L'arc-en-ciel, la promesse de Dieu]

1:11

7. รูปภาพที่ 7 รุ้งกินน้ำและคำสัญญาของพระเจ้า (ปฐมกาล 8:13-22) [Image 7: L'arc-en-ciel, la promesse de Dieu]

รูปภาพที่ 8 หอบาเบล (ปฐมกาล 11:1-9) [Image 8: Les descendants de Noé]

1:20

8. รูปภาพที่ 8 หอบาเบล (ปฐมกาล 11:1-9) [Image 8: Les descendants de Noé]

รูปภาพที่ 9 โยบนมัสการพระเจ้า (โยบ 1:1-12) [Image 9: Job, le juste]

1:13

9. รูปภาพที่ 9 โยบนมัสการพระเจ้า (โยบ 1:1-12) [Image 9: Job, le juste]

รูปภาพที่ 10 โยบโศกเศร้า (โยบ 1:13-22) [Image 10: Une période de grande misère]

1:13

10. รูปภาพที่ 10 โยบโศกเศร้า (โยบ 1:13-22) [Image 10: Une période de grande misère]

รูปภาพที่ 11 โยบทนทุกข์ทรมาน (โยบ 2:1-41:34) [Image 11: Job souffre]

1:30

11. รูปภาพที่ 11 โยบทนทุกข์ทรมาน (โยบ 2:1-41:34) [Image 11: Job souffre]

รูปภาพที่ 12 โยบกลับคืนสู่สภาพดี (โยบ 42:1-17) [Image 12: Job est comblé à nouveau]

1:19

12. รูปภาพที่ 12 โยบกลับคืนสู่สภาพดี (โยบ 42:1-17) [Image 12: Job est comblé à nouveau]

รูปภาพที่ 13 อับรามจากบ้านเมืองของตน (ปฐมกาล 12:1-13:4) [Image 13: Abram obéit à Dieu]

1:00

13. รูปภาพที่ 13 อับรามจากบ้านเมืองของตน (ปฐมกาล 12:1-13:4) [Image 13: Abram obéit à Dieu]

รูปภาพที่ 14 อับรามและโลท (ปฐมกาล 13:5-18) [Image 14: Le choix de Lot]

1:20

14. รูปภาพที่ 14 อับรามและโลท (ปฐมกาล 13:5-18) [Image 14: Le choix de Lot]

รูปภาพที่ 15 อับรามเข้าพบกษัตริย์แห่งสันติภาพ (ปฐมกาล 14:1-24) [Image 15: Abram sauve Lot]

1:25

15. รูปภาพที่ 15 อับรามเข้าพบกษัตริย์แห่งสันติภาพ (ปฐมกาล 14:1-24) [Image 15: Abram sauve Lot]

รูปภาพที่ 16 อับรามนับดวงดาวบนท้องฟ้า (ปฐมกาล 15:1-21) [Image 16: La promesse de Dieu faite à Abram]

0:58

16. รูปภาพที่ 16 อับรามนับดวงดาวบนท้องฟ้า (ปฐมกาล 15:1-21) [Image 16: La promesse de Dieu faite à Abram]

รูปภาพที่ 17 อิชมาเอล (ปฐมกาล 16:1-16, 17:17-21) [Image 17: Ismaël est né]

1:21

17. รูปภาพที่ 17 อิชมาเอล (ปฐมกาล 16:1-16, 17:17-21) [Image 17: Ismaël est né]

รูปภาพที่ 18 บุตรแห่งคำมั่นสัญญา (ปฐมกาล 18:1-15) [Image 18: Dieu renouvelle sa promesse]

1:11

18. รูปภาพที่ 18 บุตรแห่งคำมั่นสัญญา (ปฐมกาล 18:1-15) [Image 18: Dieu renouvelle sa promesse]

รูปภาพที่ 19 อับราฮัมอธิษฐานวิงวอนเพื่อเมืองโสโดม (ปฐมกาล 18:16-19:29) [Image 19: Abraham plaide en faveur de Sodome]

1:19

19. รูปภาพที่ 19 อับราฮัมอธิษฐานวิงวอนเพื่อเมืองโสโดม (ปฐมกาล 18:16-19:29) [Image 19: Abraham plaide en faveur de Sodome]

รูปภาพที่ 20 อับราฮัมถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้า (ปฐมกาล 21:1-22:19) [Image 20: Dieu éprouve Abraham]

1:22

20. รูปภาพที่ 20 อับราฮัมถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้า (ปฐมกาล 21:1-22:19) [Image 20: Dieu éprouve Abraham]

รูปภาพที่ 21 อับราฮัมในวัยชรา และคนรับใช้ของเขา (ปฐมกาล 24:1-25:26) [Image 21: Une femme pour Isaac]

1:32

21. รูปภาพที่ 21 อับราฮัมในวัยชรา และคนรับใช้ของเขา (ปฐมกาล 24:1-25:26) [Image 21: Une femme pour Isaac]

รูปภาพที่ 22 การบังเกิดของพระเยซู (มัทธิว 1:18-25, กาลาเทีย 4:4-5) [Image 22: La promesse de Dieu]

1:29

22. รูปภาพที่ 22 การบังเกิดของพระเยซู (มัทธิว 1:18-25, กาลาเทีย 4:4-5) [Image 22: La promesse de Dieu]

รูปภาพที่ 23 การสิ้นพระชนม์ของพระเยซู (กาลาเทีย 3:13-14) [Image 23: Jésus est mort pour nous]

1:39

23. รูปภาพที่ 23 การสิ้นพระชนม์ของพระเยซู (กาลาเทีย 3:13-14) [Image 23: Jésus est mort pour nous]

รูปภาพที่ 24 พระเยซูยังทรงพระชนม์อยู่ (ยอห์น 20:19-29) [Image 24: Sauvés par la foi]

1:29

24. รูปภาพที่ 24 พระเยซูยังทรงพระชนม์อยู่ (ยอห์น 20:19-29) [Image 24: Sauvés par la foi]

ดนตรี [Music]

0:41

25. ดนตรี [Music]

Téléchargements et Commandes

Ces enregistrements sont conçus pour évangélisme et instruction Chrétienne de base et pour présenter la Bonne Nouvelle au monde illettré ou exclu.

Copyright © 1998 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Contactez-nous for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. Contactez le service d'assistance.

A propos de nos enregistrements sonores.

GRN distribue des histoires bibliques sonores, des leçons bibliques, des outils d'étude, des chansons et des messages évangéliques traduits en plus de 6000 langues, la plupart disponible pour téléchargement en ligne. Populaires avec les missions Chrétiennes et les églises, les MP3 gratuits avec leurs textes sont destinés aux efforts évangéliques et à l'établissement de nouvelles églises. Lu ou chanté par des indigènes, notre matériel est conçu pour communiquer l'évangile de Jésus Christ d'une manière culturellement appropriée surtout pour les civilisations de tradition orale.

Informations reliées