زبان Fali North: Basseo

نام زبان: Fali North: Basseo
نام زبان ISO: Fali, North [fll]
شماره زبان GRN: 2876
موقعیت زبانی: Verified
کد گویش ROD: 02876

تسجيلات صوتية متاحة فى Fali North: Basseo

این ضبط‌ها برای بشارت و آموزش اولیه کتاب مقدس طراحی شده‌اند تا پیام انجیل را برای افرادی که سواد ندارند یا از فرهنگ‌های کلامی هستند، به‌ویژه گروه‌های مردمی غیرقابل دسترس، مژده دهند.

کلام زندگی

داستان‌های صوتی کوتاه کتاب مقدس و پیام‌های بشارتی که رستگاری را توضیح داده و آموزه‌های اساسی مسیحیت را ارائه می‌دهند. هر برنامه مجموعه ای سفارشی شده و از نظر فرهنگی مرتبط با نسخه ها است که ممکن است شامل آهنگ ها و موسیقی نیز باشد.


کلام زندگی (in Fali, Mayo Oulo)

داستان‌های صوتی کوتاه کتاب مقدس و پیام‌های بشارتی که رستگاری را توضیح داده و آموزه‌های اساسی مسیحیت را ارائه می‌دهند. هر برنامه مجموعه ای سفارشی شده و از نظر فرهنگی مرتبط با نسخه ها است که ممکن است شامل آهنگ ها و موسیقی نیز باشد.

نام های دیگر برای Fali North: Basseo

Basseo
Fali, North: Basseo

جایی که Fali North: Basseo صحبت می شود

Cameroon

زبان های مربوط به Fali North: Basseo

افراد گروه هایی که به Fali North: Basseo صحبت می کنند

Fali, North;

اطلاعاتی درباره Fali North: Basseo

جمعیت: 2,000

با GRN روی این زبان کار کنید

آیا به عیسی و انتقال انجیل مسیحی به کسانی که هرگز پیام کتاب مقدس را به زبان قلب خود نشنیده‌اند، علاقه مند هستید؟ آیا شما به زبان مادری این زبان صحبت می کنید یا کسی را می شناسید که به این زبان صحبت کند؟ آیا می‌خواهید با تحقیق یا ارائه اطلاعات در مورد این زبان به ما کمک نموده، یا اینکه افراد دیگری را به ما معرفی نمایید تا در ترجمه و رکورد فایل ها یاری رساند؟ آیا می‌خواهید از ضبط‌های این زبان یا هر زبان دیگری حمایت مالی کنید؟ اگر چنین است، لطفاً با خط تلفن زبان GRN تماس بگیرید.

توجه داشته باشید که GRN ( شبکه ضبط جهانی) یک سازمان غیرانتفاعی است و هزینه ای برای مترجمان یا کمک های زبانی پرداخت نمی کند. تمام کمک ها به صورت داوطلبانه انجام می گیرد.