unfoldingWord 06 - Đức Chúa Trời Cung Ứng Cho Y-sác

unfoldingWord 06 - Đức Chúa Trời Cung Ứng Cho Y-sác

Esquema: Genesis 24:1-25:26

Número de guión: 1206

Idioma: Vietnamese

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Khi Áp-ra-ham về già, Y-sác, con trai ông cũng đến tuổi trưởng thành. Áp-ra-ham sai một tôi tớ mình về quê hương ông nơi bà con ông sinh sống để tìm vợ cho Y-sác.

Sau cuộc hành trình dài trở về quê hương, Chúa đưa dắt người đầy tớ đến với Rê-bê-ca, là cháu nội của em trai Áp-ra-ham.

Cô ấy đồng ý lìa gia đình mình cùng người đầy tớ quay trở lại nhà của Y-sác. Ngay khi cô đến, Y-sác cưới cô làm vợ.

Sau một thời gian dài, Áp-ra-ham qua đời, tất cả những lời hứa trong giao ước mà Chúa dành cho ông được truyền lại cho Y-sác. Chúa đã hứa với Áp-ra-ham là dòng dõi ông sẽ đông vô số, dầu vậy, vợ Y-sác là Rê-bê-ca vẫn chưa có con.

Y-sác cầu nguyện cho Rê-bê-ca, và Chúa cho nàng thụ thai đôi. Hai đứa con ấy trở nên tranh chiến với nhau ngay khi chúng còn trong lòng mẹ, vì thế Rê-bê-ca cầu hỏi Chúa xem điều gì đang diễn ra.

Chúa phán cùng Rê-bê-ca: “Hai quốc gia sẽ ra từ hai đứa con trai đang ở trong ngươi. Chúng nó sẽ tranh chiến với nhau, và đứa anh sẽ phục vụ đứa em.”

Khi chúng sinh ra, đứa lớn trông đỏ hỏn và có nhiều lông nên họ đặt tên là Ê-sau (Ê-sau có nghĩa là “nhiều lông”). Đứa em ra sau và nắm gót chân Ê-sau nên họ đặt tên là Gia-cốp (Gia-cốp nghĩa là “gót chân”).

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?