unfoldingWord 48 - Jézus a megígért Messiás

unfoldingWord 48 - Jézus a megígért Messiás

Esquema: Genesis 1-3, 6, 14, 22; Exodus 12, 20; 2 Samuel 7; Hebrews 3:1-6, 4:14-5:10, 7:1-8:13, 9:11-10:18; Revelation 21

Número de guión: 1248

Idioma: Hungarian

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Mikor Isten megteremtette a világot minden tökéletes volt. Nem volt bűn. Ádám és Éva szerették egymást és szerették Istent. Nem volt betegség vagy halál. Így akarta Isten hogy a világ legyen.

A Sátán szólt Évához a kígyón keresztül a kertben, hogy becsapja őt. Ekkor Éva és Ádám vétkeztek Isten ellen. Mivel ők vétkeztek a világon mindenki megbetegszik és meghal.

Mivel Ádám és Éva vétkeztek valami még borzasztóbb is történt. Isten ellenségeivé lettek. Ennek a következménye az lett, hogy azóta minden ember aki megszületik egy bűnös természettel születik és úgyszintén Isten ellensége. Az Isten és ember közötti kapcsolatot a bűn elszakította. Istennek azonban volt egy terve arra, hogy helyreállítsa ezt a kapcsolatot.

Isten megígérte, hogy Évának az egyik leszármazottja majd a Sátán fejére tapos és a Sátán megmarja a sarkát. Ez azt jelentette, hogy a Sátán megöli a Messiást, Isten azonban újra életre fogja kelteni, utána pedig a Messiás örökre szétzúzza a Sátánnak a hatalmát. Sok évvel később Isten megmutatta, hogy Jézus a Messiás.

Mikor Isten eltörölt a földön mindent az özönvízzel biztosított egy bárkát, hogy aki hiszen Istenben megmeneküljön. Ugyanígy ma is mindenki megérdemli hogy elpusztuljon a bűnei miatt, Isten azonban elküldte Jézust, hogy megmentse azokat, akik hisznek őbenne.

Több száz évig a papok folyamatosan áldozatokat mutattak be az emberek bűneiért Istennek, hogy megmutassák a büntetést amit megérdemeltek. Ezek az áldozatok azonban nem tudták elvenni a bűneiket. Jézus a nagy főpap. Nem úgy mint a többi főpap, ő önmagát ajánlotta fel, mert ez az egyetlen áldozat, mely elveheti az egész világon az összes ember bűneit. Jézus volt a tökéletes főpap, mert elvette mindenkinek a valaha elkövetett vétke miatti büntetést.

Isten azt mondta Ábrahámnak: "A föld minden népcsoportja áldott lesz általad." Jézus Ábrahámnak egy leszármazottja volt. Minden népcsoport áldott általa mivel mindenki aki hisz Jézusban üdvösséget kap, megmenekül a bűneitől és Ábrahámnak egy szellemi leszármazottja lesz.

Mikor Isten elmondta Ábrahámnak hogy ajánlja fel az ő fiát, Izsákot áldozatul, Isten már elkészített egy bárányt a fiú Izsák helyett. Mi mindannyian megérdemeljük a halált a mi bűneink miatt. Isten azonban gondoskodott Jézusról, az Isten Bárányáról, hogy áldozatként meghaljon helyettünk.

Mikor Isten elküldte az utolsó csapást Egyiptomra azt mondta minden izraelita családnak, hogy vágjanak le egy tökéletes bárányt, majd a vérét kenjék fel az ajtófélfa két oldalára és a tetejére. Mikor Isten látta a vért elment a házuk mellett és nem ölte meg az ő elsőszülöttjeiket. Ezt az eseményt nevezik Páskának.

Jézus a mi Páska-bárányunk. Ő tökéletes és bűn nélkül való volt, és a Páska ünnepe alatt volt megölve. Mikor valaki hisz Jézusban, Jézusnak a vére fizet annak az embernek a bűneiért, és Isten büntetése elkerüli azt az embert.

Isten szövetségre lépett az izraelitákkal, akik Isten választott népe lettek. Most azonban Isten teremtett egy Új Szövetséget amely mindenki számára nyitva áll. Az Új Szövetség miatt bárki, bármelyik népcsoportból ha hisz Jézusban Isten választott népéhez tartozhat.

Mózes egy nagy próféta volt, aki kihirdette Isten szavát. Jézus azonban az összes közül a legnagyobb próféta. Ő maga Isten, ezért minden, amit tett vagy mondott Istennek a cselekedetei és az ő beszéde volt. Ezért van az, hogy Jézus Isten Igéjének lett nevezve.

Isten megígérte Dávid királynak, hogy az egyik leszármazottja királyként fog uralkodni Isten népe fölött örökre. Mivel Jézus az Isten Fia, a Messiás, Ő az a különleges utódja Dávidnak, aki örökre uralkodik.

Dávid Izráel királya volt, Jézus azonban az egész univerzum királya! Ő vissza fog jönni és igazsággal és békességgel fog uralkodni az ő országában örökre.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons