unfoldingWord 19 - A próféták

unfoldingWord 19 - A próféták

Esquema: 1 Kings 16-18; 2 Kings 5; Jeremiah 38

Número de guión: 1219

Idioma: Hungarian

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Az izraeliták egész történelme során Isten prófétákat küldött nekik. A próféták üzeneteket hallottak Istentől és elmondták a népnek Isten üzeneteit.

Illés egy próféta volt abban az időben, amikor Akháb volt a király Izráel királyságában. Akháb egy gonosz ember volt, aki bátorította a népet hogy egy hamis istent, a Baált imádják. Illés azt mondta Akhábnak: "Nem lesz eső és harmat Izráel földjén addig, amíg én nem mondom." Akháb erre nagyon megharagudott.

Isten azt mondta Illésnek, hogy menjen ki a pusztába egy patakhoz és rejtőzzön el Akháb elől, aki meg akarta ölni. Minden reggel és minden este madarak hoztak neki enni kenyeret és húst. Akháb és a serege kutatott Illés után, de nem találták meg. A szárazság olyan nagy lett, hogy végül a patak is kiszáradt.

Illés ezért elment egy szomszédos országba. Abban az országban egy özvegyasszony és a fia majdnem teljesen élelem nélkül maradt mert az eső hiánya éhínséget okozott. Gondoskodtak azonban Illésről, ezért Isten gondjukat viselte úgy, hogy fazekukból a liszt és korsójukból az olaj nem fogyott ki. Az éhínség egész ideje alatt volt mit enniük. Illés évekig náluk lakott.

Három és fél év után Isten azt mondta Illésnek, hogy térjen vissza Izráel királyságába és beszéljen Akhábbal, mert Isten ismét esőt fog adni. Amikor Akháb meglátta Illést azt mondta: "Csakhogy itt vagy, bajkeverő!" Illés azt válaszolta: "Te keverted a bajt! Elhagytad Jáhvet, az egyedüli Istent és a Baált imádtad. Gyűjtsd össze Izráel királyságából az egész népet a Kármel hegyre."

Izráel királyságának egész népe, beleértve a Baál 450 prófétáját is, összegyűlt a Kármel hegyen. Illés azt mondta a népnek: "Ne mind változtassatok azon, hogy kit fogtok szolgálni! Ha Jáhve az Isten, neki szolgáljatok! Ha a Baál az Isten, szolgáljatok neki."

Ekkor Illés azt mondta a Baál prófétáinak: "Öljetek meg egy bikát és készítsétek el áldozatnak, de ne gyújtsatok tüzet alája. Én is ugyanezt fogom tenni. Az Isten, amelyik tűzzel válaszol, az az igaz Isten!" A Baál prófétái tehát elkészítették az áldozatot, de nem gyújtották meg a tüzet alatta.

Ezután a Baál prófétái imádkoztak Baálhoz: "Hallgass meg minket, ó Baál!" Egész nap imádkoztak és kiáltoztak, össze is vagdosták magukat késeikkel, de nem jött válasz.

A nap végén Illés áldozatot készített Istennek. Ekkor azt mondta az embereknek, hogy töltsenek tizenkét nagy vödör vizet az áldozatra addig, amíg a hús, a fa és még a körülötte levő föld is teljesen vizes nem lett.

Ekkor Illés imádkozott: "Jáhve, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak az Istene, mutasd meg nekünk ma, hogy te vagy az Izráel Istene és hogy én a te szolgád vagyok. Válaszolj nekem, hogy ez a nép megtudja, hogy te vagy az igaz Isten."

Azonnal tűz szállt le az égből és felemésztette a húst, a fát, a köveket, a földet és még a vizet is, mely az oltár körül volt. Amikor az emberek látták ezt, az arcukra estek és azt mondták: "Jáhve az Isten! Jáhve az Isten!"

Ekkor Illés azt mondta: "Ne engedjétek, hogy Baál prófétái közül egy is megmeneküljön!" Ekkor az emberek összefogták Baál prófétáit, elvitték onnan és megölték őket.

Ezután azt mondta Illés Akháb királynak: "Menj vissza rögvest a városba, mert jönni fog az eső." Hamarosan az ég elsötétült és nagy eső lett. Jáhve véget vetett a szárazságnak és bebizonyította, hogy ő az igaz Isten.

Illés ideje után Isten egy Elizeus nevezetű férfit választott ki prófétájának. Sok csodát tett Isten Elizeus által. Egyik ilyen csoda Naámánnal történt, egy ellenséges hadvezérrel, akinek egy nagyon szörnyű bőrbetegsége volt. Hallott Elizeusról, ezért elment hozzá, hogy Elizeus meggyógyítsa őt. Elizeus azt mondta Naámánnak, hogy mártózzon meg hétszer a Jordán folyóban.

Először Naámán megharagudott és nem akarta megtenni, mert ostobaságnak tűnt. Később azonban meggondolta magát és megmártózott hétszer a Jordán folyóban. Amikor utoljára kijött a vízből a bőre teljesen meggyógyult! Isten meggyógyította.

Isten több másik prófétát is küldött. Mind azt mondták a népnek, hogy álljanak le a bálványimádással és igazságot és irgalmasságot mutassanak mások felé. A próféták figyelmeztették az embereket, hogy ha nem állnak le a gonosz-tevéssel és nem engedelmeskednek Istennek, akkor Isten vétkeseknek ítéli és megbüntetni őket.

Legtöbbször az emberek nem engedelmeskedtek Istennek. Sokszor bántalmazták a prófétákat, egyeseket pedig megöltek. Egyik alkalommal Jeremiás prófétát bedobták egy mély, üres kútba és otthagyták meghalni. Belesüppedt a kút mélyén lévő sárba, de a király megkönyörült rajta és megparancsolta a szolgáinak, hogy húzzák ki Jeremiást még mielőtt meghalt volna.

A próféták továbbra is elmondták az embereknek Isten üzenetét annak ellenére, hogy az emberek gyűlölték őket. Figyelmeztették az embereket arra, hogy Isten elpusztítja őket ha nem térnek meg. Emlékeztették az embereket arra az ígéretre is, hogy el fog jönni Isten Messiása.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons