unfoldingWord 23 - Al waluda hana al Masih

unfoldingWord 23 - Al waluda hana al Masih

Esquema: Matthew 1-2; Luke 2

Número de guión: 1223

Idioma: Arabic, Chadian

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Rajiil wahit usuma Yusuf hu karab rasa le Mariam. Wakit hu irif kadar hi khalbane, arif kadar al battin ma hagga. Baad da, hu ma bi dawir bi disa fi al eeb, khalas hu hanana wa chaal nie le bi talliga be al achiir. Wa gubal ma bi sawi chey da, al malak baan leya fi al hilim wa gaal leya fi chey al kan.

Malak gaal: « ma takhaaf chillah Mariam tabga martak, wa al walad al gahid fi batuna da jaii min Ruh al Khudus hi talda wileed, inta ti sami Al Masih yani manata: (Allah bi Naji.) Achan hu bi naji al chaab min zunubuhum »

Khalas Yusuf akhat Mariam wa jabaha fi beeta, lakin kamil ma ragad maya laadi wildad wiledaha.

Wakit hana Mariam talda garrab, Mariam maa Yusuf safaro ba’iid fi madinat Bethalaham. Yamchu da achan muhasaba Romaniin dawaro yi sajjulu sukan hana baalat Israiil. Wakid da al nas kuulu yamchu fi dar abbathum. Wa malik Daud wildo fi Bathalaham. Wa Mariam maa Yusuf min zuurita.

Mariam maa Yusuf macho fi Bethalaham, lakin ma ligo bakan fi al beet illa ligo fi dor hana maal fi bakan da bas Mariam jaabat sakhiir. Hattata fi gech hana al maal fichan ma ligoh leya maahal hana magoot. Mariam maa Yusuf sammo Isa.

Fi leel da al ru’an ga’iidiin yasaro kanumum fi kadade. Tawwali al malak abiatkar zaar lehum wa kuulum ankharo. « al Malak gaal lehum ma ti kaafo ana jibta leeku kabar al koyis: Al Masih, hu al Rab da mahalud fi Bethalaham. »

Amchu fatuchu al wileed, intu talgoh mu lawlaw fi jangur wa mu raggad fi bakan al yi subu foga gech tawali sama malian be malayika wa ga’iidiin bachkhuru Allah wa laadi yi gulu: « Subbana Allah; khali al salam yi kun fi arrid le nas al Allah ridi behum.

Khalas al malaiika machoh. Wa al rak’awia khallo khubchanuhum wa machoh yi chiifu sakiir da. Wakit wisiilo ligo Isa ragiid fi chaaya. wa ligo zei kalam al malak ooram fooga. Wakit chaafo da humma hanno al sakiir. Baada, al rak’awia gabalo le khubchanuhum. Humma hammado Allah be chookol al siimo wa al chaafo.

Wa fi rujal waidiin min dawla al sab’ani. Al munajamin dol induhum hikhima wa ma’arriifa le nuujum. Humman chafo najjima wahid ajiiba fi sama. Humman gaalo al najjima di ti wassif yaldo le Yauud malik akhar. Baad da machoo min baladuhum achan yamchu yi chiifu al sakiir. Baad saffar tawil, humman wisilo fi madinat Bethalaham ligo beet al ga’iid fooga Isa ma abbaata.

Wakit chaafo Isa maa amma, wa humman chajjado le hu wa hammado. Wa anto hadia kabire, (dahab wa fodda wa al ittir al aali). Baad da humma gabbalo fi bakanum.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons