unfoldingWord 03 - Tuffan

unfoldingWord 03 - Tuffan

Esquema: Genesis 6-8

Número de guión: 1203

Idioma: Arabic, Chadian

Tema: Eternal life (Salvation); Living as a Christian (Obedience); Sin and Satan (Judgement)

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Zaman, dunia inda nas kattir, wa nas-dool biggo mujiirmin wa Allah dammaraam be matara chedid.

wa Allah chafa kadar Noeh kan rajil saleeh. wa hu sakan beinat nas al ma sahlin. wa Allah gal le Noeh ana nanzil almi katir fi al ard. achan da. Allah kabara achan yi aadila markaba kabir.

Allah gal le Noeh; adila wahid markaba takarif miyya wa arbayine sana (140) mitra tule wa talata oh ichirine (23) mitra luba talaatachar oh nuss (13, 5) mitra hana fok. Noeh wadjib babanna be hatab, wa inda talaata (3) gussur (daraja) al beet inda wahid bab, wahid finiter. al safina (markaba) ti affite noeh, wa haal beeta, Ayi nafar hana hayawanaat al fi ard. da yi kun fi mataraa.

Noeh karama Allah, hu wa talata iyala bano almarkaba nafsaal (zei) al Allah sahalam. katir mina al sana hana banit hana markaba. hal almarkaba huwa kabiree. Noeh kabara le chaba alcher di bedji leku gabulu le Allah. lakine ma sadago.

Allah anta izin le Noeh wa albeeta achan yulum akil katir, lehum wa bahiime. wakit garab; Allah wora le Noeh, kadar wakit ja wu, ma marta wa iyala al-talaata awiinum yarkabu fii markaba alkabir.

Allah wajaa le Noeh aiyi nafar anna bayim wa tuyur dakaar wa intay, achan yatkulu fi markaba le yanjo Allah wajaa batan sabat dukur wa saba anatay fil kulla nafar al bayum al wajib le sadaga. wakit kullu lamu fil markaba Allah sada lehum al babb.

kalass matara badaa bisup, almi saba, wa batan sabba ma yaggif (bissup balla addah). 2 saba matara wa almi.chadide. al almi tissup leel wa naar laadi arbyin yom. dunia kulu sadam lahadi al hadjar tuwal kulu tamass.

kullu chai aichin fi turabe matto. illa al hayiwane wa insan al gai-din fi markaba. al-markaba gaide fi rass al almi wa yu hafat kulu al gaidin fokha.

Badil al alme wigif: al markaba djaari fi rasse almi munda kamssa chahar. wakitta da alme gaide banguss. yom waide al markaba macha nazal fi rass alhadjer. lakine al-dunia muhawigue be-alme. baad talaata chuur akhaar, kullu rass al achaar an chaffo.

Baad arbayin yom fato: Noeh rasala al gag achan yichifa kan alme yibiss. lakin huu chaffah wa lissah.

Wakit fat, Noeh rassala al hamama, lakin al hamama m’a ligga bakan yabish wa gabal. baad uzbu, Noeh rassala batan wa al hamam gabal be attap inab be kachmah. alme dala wa al gesh gama min jadid.

Wa Noeh gaid micil uzbu wahid ke wa rassala batan hamam misil talata marah achan yalga bakan alyabish. minda al hamam liga bakan achan yajam foga. wa ma gabal alme chirib.

Baad chaarein, Allah gal le Noeh inta wa usrtak wa. kullu haywan ma zuritak amurgu min markaba assa. aldo iyal khatirin wa be zurikak amalo al ard. wa Noeh be albeeta margo min markaba.

Ba’ad margiin fi markaba, Noeh bana kusur wa sadak hay min aywanatt al wajibe le sadaka wa allah kan muu darich be sadaka di wa baraka Noeh maa albeeta.

Allah gal: Ana na akid kadar batan ma ne naalkum achan chei awan naas al sowetu, wa ma ne damir al dunia be alme chalal, achan annas human maznubin wakit human sukar.

kalass Allah khalag: hajass almatra al biwassif allakha ben al-isan. iy wakit ban hadjass al matara fi asma’a Allah wa isan bi zakuru fi al allakha.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?