หนังสือรูปภาพ ดู ฟัง แล้วรับชีวิต เล่มที่ 6 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา [Mira, Escucha y Viva 6 Jesús -Maestro & Sanador] - Thai: Central

Ha sido útil ésta grabación?

Libro 6 de una serie audio-visual con historias Bíblicas de Jesús de Mateo y Mark. Para evangelismo, sembrando iglesias, y enseñanza Cristiana sistemática.

Número de programa: 80506
Nombre del Idioma: Thai: Central

Duración del programa: 32:16

ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 พระเยซูสั่งสอนประชาชน (มัทธิว 5:1-2) [Music-Intro-Cuadro 1 (Cuadro 1: Jesús Enseña a La Gente)]

1:42

1. ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 พระเยซูสั่งสอนประชาชน (มัทธิว 5:1-2) [Music-Intro-Cuadro 1 (Cuadro 1: Jesús Enseña a La Gente)]

รูปภาพที่ 2 บ้านสองหลัง (มัทธิว 7:24-27) [Cuadro 2: Las Dos Casas]

1:01

2. รูปภาพที่ 2 บ้านสองหลัง (มัทธิว 7:24-27) [Cuadro 2: Las Dos Casas]

รูปภาพที่ 3 อย่าซ่อนความสว่างของพระเจ้า (มัทธิว 5:14-16) [Cuadro 3: La Luz Debe Ser Vista]

1:07

3. รูปภาพที่ 3 อย่าซ่อนความสว่างของพระเจ้า (มัทธิว 5:14-16) [Cuadro 3: La Luz Debe Ser Vista]

รูปภาพที่ 4 ชาวโรมันทำร้ายชาวยิว (มัทธิว 5:38-42) [Cuadro 4: Un Romano Maltrata a Un Judío]

1:00

4. รูปภาพที่ 4 ชาวโรมันทำร้ายชาวยิว (มัทธิว 5:38-42) [Cuadro 4: Un Romano Maltrata a Un Judío]

รูปภาพที่ 5 การอธิษฐานต่อพระเจ้า (มัทธิว 6:5-15) [Cuadro 5: Orando a Dios]

1:08

5. รูปภาพที่ 5 การอธิษฐานต่อพระเจ้า (มัทธิว 6:5-15) [Cuadro 5: Orando a Dios]

รูปภาพที่ 6 คนชั่วหว่านวัชพืช (มัทธิว 13:24-30,36-43) [Cuadro 6: Hombres Malos Plantan Cizaña]

1:07

6. รูปภาพที่ 6 คนชั่วหว่านวัชพืช (มัทธิว 13:24-30,36-43) [Cuadro 6: Hombres Malos Plantan Cizaña]

รูปภาพที่ 7 พระเยซูกับเด็กๆ (มัทธิว 18:1-6, 19:13-15) [Cuadro 7: Jesús Y Los Niños]

1:16

7. รูปภาพที่ 7 พระเยซูกับเด็กๆ (มัทธิว 18:1-6, 19:13-15) [Cuadro 7: Jesús Y Los Niños]

รูปภาพที่ 8 ผู้เลี้ยงแกะและแกะ (มัทธิว 18:12-14) [Cuadro 8: El Pastor Y Las Ovejas]

0:56

8. รูปภาพที่ 8 ผู้เลี้ยงแกะและแกะ (มัทธิว 18:12-14) [Cuadro 8: El Pastor Y Las Ovejas]

รูปภาพที่ 9 คนใช้ที่ไม่ยอมให้อภัย (มัทธิว 18:21-35) [Cuadro 9: El Siervo Que No Perdonó]

1:31

9. รูปภาพที่ 9 คนใช้ที่ไม่ยอมให้อภัย (มัทธิว 18:21-35) [Cuadro 9: El Siervo Que No Perdonó]

รูปภาพที่ 10 คนงานรับค่าจ้างของตน (มัทธิว 20:1-16) [Cuadro 10: Trabajadores Reciben Su Pago]

1:32

10. รูปภาพที่ 10 คนงานรับค่าจ้างของตน (มัทธิว 20:1-16) [Cuadro 10: Trabajadores Reciben Su Pago]

รูปภาพที่ 11 หญิงห้าคน ที่อยู่นอกประตู (มัทธิว 25:1-13) [Cuadro 11: Cinco Mujeres Fuera De La Puerta]

1:29

11. รูปภาพที่ 11 หญิงห้าคน ที่อยู่นอกประตู (มัทธิว 25:1-13) [Cuadro 11: Cinco Mujeres Fuera De La Puerta]

รูปภาพที่ 12 นายกับคนรับใช้ (มัทธิว 25:14-30) [Cuadro 12: El Maestro Y Sus Sirvientes]

1:18

12. รูปภาพที่ 12 นายกับคนรับใช้ (มัทธิว 25:14-30) [Cuadro 12: El Maestro Y Sus Sirvientes]

รูปภาพที่ 13 พระเยซูรับบัพติศมา (มาระโก 1:4-11) [Cuadro 13: Jesús Es Bautizado]

1:41

13. รูปภาพที่ 13 พระเยซูรับบัพติศมา (มาระโก 1:4-11) [Cuadro 13: Jesús Es Bautizado]

รูปภาพที่ 14 พระเยซูเลือกสาวก (มาระโก 1:14-20) [Cuadro 14: Jesús Llama a Sus Ayudantes]

1:25

14. รูปภาพที่ 14 พระเยซูเลือกสาวก (มาระโก 1:14-20) [Cuadro 14: Jesús Llama a Sus Ayudantes]

รูปภาพที่ 15 ชายโรคเรื้อนคนหนึ่ง (มาระโก 1:40-45) [Cuadro 15: Un Hombre Leproso]

1:05

15. รูปภาพที่ 15 ชายโรคเรื้อนคนหนึ่ง (มาระโก 1:40-45) [Cuadro 15: Un Hombre Leproso]

รูปภาพที่ 16 ชายผู้ถูกหย่อนลงมาจากหลังคา (มาระโก 2:1-12) [Cuadro 16: Un Hombre Baja a Través De Un Techo]

1:29

16. รูปภาพที่ 16 ชายผู้ถูกหย่อนลงมาจากหลังคา (มาระโก 2:1-12) [Cuadro 16: Un Hombre Baja a Través De Un Techo]

รูปภาพที่ 17 พระเยซูรักษาชายมือลีบ (มาระโก 3:1-5) [Cuadro 17: Jesús Cura La Mano De Un Hombre]

1:31

17. รูปภาพที่ 17 พระเยซูรักษาชายมือลีบ (มาระโก 3:1-5) [Cuadro 17: Jesús Cura La Mano De Un Hombre]

รูปภาพที่ 18 พระเยซูทำให้ลมพายุสงบลง (มาระโก 4:35-41) [Cuadro 18: Jesús Calma La Tempestad]

1:19

18. รูปภาพที่ 18 พระเยซูทำให้ลมพายุสงบลง (มาระโก 4:35-41) [Cuadro 18: Jesús Calma La Tempestad]

รูปภาพที่ 19 หญิงคนหนึ่งท่ามกลางฝูงชน (มาระโก 5:25-34) [Cuadro 19: Una Mujer En La Multitud]

1:26

19. รูปภาพที่ 19 หญิงคนหนึ่งท่ามกลางฝูงชน (มาระโก 5:25-34) [Cuadro 19: Una Mujer En La Multitud]

รูปภาพที่ 20 พระเยซูกับเด็กที่ตายแล้ว (มาระโก 5:22-24 , 35-43) [Cuadro 20: Jesús Y La Niña Muerta]

1:28

20. รูปภาพที่ 20 พระเยซูกับเด็กที่ตายแล้ว (มาระโก 5:22-24 , 35-43) [Cuadro 20: Jesús Y La Niña Muerta]

รูปภาพที่ 21 พระเยซูกับหญิงต่างด้าว (มาระโก 7:24-30) [Cuadro 21: Jesús Y La Extranjera]

1:19

21. รูปภาพที่ 21 พระเยซูกับหญิงต่างด้าว (มาระโก 7:24-30) [Cuadro 21: Jesús Y La Extranjera]

รูปภาพที่ 22 พระเยซูกับชายหูหนวกพูดติดอ่าง (มาระโก 7:31-37) [Cuadro 22: Jesús Y El Hombre Sordomudo]

1:14

22. รูปภาพที่ 22 พระเยซูกับชายหูหนวกพูดติดอ่าง (มาระโก 7:31-37) [Cuadro 22: Jesús Y El Hombre Sordomudo]

รูปภาพที่ 23 พระเยซูรักษาชายตาบอด (มาระโก 8:22-26) [Cuadro 23: Jesús Hace Que Un Hombre Ciego Vea]

1:02

23. รูปภาพที่ 23 พระเยซูรักษาชายตาบอด (มาระโก 8:22-26) [Cuadro 23: Jesús Hace Que Un Hombre Ciego Vea]

รูปภาพที่ 24 พระเยซูรักษาเด็กถูกผีเข้า (มาระโก 9:14-27) [Cuadro 24: Jesús Cura a Un Muchacho Endemoniado]

0:52

24. รูปภาพที่ 24 พระเยซูรักษาเด็กถูกผีเข้า (มาระโก 9:14-27) [Cuadro 24: Jesús Cura a Un Muchacho Endemoniado]

ดนตรี [Music]

1:07

25. ดนตรี [Music]

Descargas y pedidos

Estas grabaciones están diseñadas para el evangelismo y enseñanza bíblica básica para llevar el mensaje del evangelio a las personas que no saben leer y escribir o los comunicadores orales, en particular los grupos de personas no alcanzados.

Copyright © 1998 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Contáctenos para consultas sobre el uso permitido de estas grabaciones, o para obtener permiso para redistribuirlas de formas distintas a las permitidas anteriormente.

Hacer grabaciones es costoso. Considere donar a GRN para permitir que este ministerio continúe.

Nos encantaría escuchar sus comentarios sobre cómo podría utilizar esta grabación y cuáles son los resultados. Contactar la Linea de Retroalimentación.

Información relacionada

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Audio visual "Mire, Escuche & Viva" - Cada uno de este juego de ocho programas con 24 imágenes es excelente para el evangelismo sistemático y la enseñanza cristiana. La serie incluye estudios de los personajes del Antiguo Testamento.

Cómo usar los recursos audio visuales de GRN - 1: Compartir el Evangelio facilmente - Este articulo ofrece una introduccion a algunas de las diferentes maneras en que los recursos visuales de GRN pueden ser usados en el ministerio

Cómo usar los recursos Audio Visuales de GRN - 2 Profundizar - Este articulo explica mas explicaciones de como la gente aprende de historias y por que las historias no necesitan mucho comentario adicional.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - Here are instructions for creating DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?