unfoldingWord 29 - Câu Chuyện Về Người Đầy Tớ Không Có Lòng Thương Xót

unfoldingWord 29 - Câu Chuyện Về Người Đầy Tớ Không Có Lòng Thương Xót

Outline: Matthew 18:21-35

Script Number: 1229

Language: Vietnamese

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Một hôm, Phi-e-rơ hỏi Đức Chúa Giê-su: “Thưa Chúa, nếu anh em con phạm tội cùng con, thì con phải tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng?” Đức Chúa Giê-su đáp rằng: “Không phải bảy lần nhưng đến bảy mươi lần bảy.” Qua đây, Đức Chúa Giê-su muốn chúng ta luôn biết tha thứ cho người khác. Rồi Đức Chúa Giê-su kể câu chuyện này.

Đức Chúa Giê-su nói: “Nước Đức Chúa Trời giống như một vị vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ mình. Có một tên đầy tớ nợ của vua một số tiền rất lớn là mười vạn ta-lâng (tương đương tiền công lao động của 200.000 năm.)

Vì tên đầy tớ không thể trả số nợ đó nên vua nói: “Hãy bán hắn và vợ con hắn làm nô lệ để trả nợ.”

Tên đầy tớ quỳ gối trước mặt vua và nài xin: “Xin hoãn lại cho tôi, tôi sẽ trả đầy đủ số nợ cho ngài.” Vua động lòng thương xót, thả người ấy ra về và tha luôn số nợ.

Nhưng khi tên đầy tớ ấy ra về thì gặp một người bạn cùng làm đầy tớ với hắn có nợ của hắn một trăm đơ-ni-ê (tương đương tiền công lao động của bốn tháng). Tên đầy tớ liền bóp cổ bạn mình và nói: “Hãy trả nợ cho ta.”

Người đầy tớ kia quỳ xuống và nài xin: “Làm ơn hoãn lại cho tôi, tôi sẽ trả đầy đủ số nợ cho anh.” Nhưng thay vì tha nợ cho bạn mình, tên đầy tớ đó đi kiện bắt bỏ tù bạn cho tới khi trả xong nợ.

Khi những người đầy tớ khác thấy sự việc như vậy, họ rất tức tối và đến báo cho vua mọi sự đã xảy ra.

Vua truyền lệnh triệu hắn đến và phán: “Hỡi tên đầy tớ gian ác kia, ta đã tha tất cả nợ cho ngươi vì ngươi van xin ta. Tại sao ngươi không thương xót bạn của ngươi như ta đã thương xót ngươi?” Vua nổi giận và truyền đem giam hắn vào ngục để hình phạt cho đến khi hắn trả xong số nợ."

Rồi Đức Chúa Giê-su nói: “Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha thứ cho anh em mình, thì Cha ta ở trên trời cũng sẽ không tha thứ cho các ngươi.”

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons