unfoldingWord 50 - Jézus visszajön

unfoldingWord 50 - Jézus visszajön

Outline: Matthew 13:24-42; 22:13; 24:14; 28:18; John 4:35; 15:20; 16:33; 1 Thessalonians 4:13-5:11; James 1:12; Revelation 2:10; 20:10; 21-22

Script Number: 1250

Language: Hungarian

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Majdnem 2.000 éven keresztül egyre többen és többen vannak szerte a világon, akik hallották Jézusról, a Messiásról szóló jó hírt. Az egyház növekedett. Jézus megígérte hogy a világ végén vissza fog jönni. Még nem tért vissza, de biztosan be fogja tartani az ő ígéretét.

Míg várjuk Jézusnak a visszajövetelét Isten azt akarja hogy olyan módon éljünk, amely szent és megtiszteli őt. Jézus azt is akarja, hogy másoknak is beszéljünk az ő országáról. Mikor a földön élt azt mondta: "Az én tanítványaim prédikálni fogják Isten országának a jó hírét mindenkinek mindenfelé, és csak azután jön el a vég."

Sok nép még nem hallott Jézusról. Mielőtt visszatért a mennybe Jézus azt mondta a keresztényeknek, hogy hirdessék a jó hírt azoknak az embereknek akik még nem hallották. Azt mondta: "Menjetek és tegyétek tanítványokká az embereket minden népcsoportból!" és azt is mondta, hogy: "A mezők már érettek az aratásra!"

Jézus azt is mondta: "A szolga nem nagyobb az uránál. Ahogyan e világ hatalmai gyűlöltek engem, ugyanúgy titeket is kínozni fognak és megölnek az én nevemért. Bár e világon szenvedni fogtok, bízzatok, mert én legyőztem a Sátánt, aki e világnak a fejedelme. Ha hűségesek maradtok hozzám mindvégig, akkor Isten üdvözít titeket."

Jézus elmondott a tanítványainak egy történetet, elmagyarázva ezáltal, hogy mi fog történni az emberekkel a világnak a végén. Azt mondta: "Egy ember elvetett egy jó magot a földjébe. Míg ő aludt eljött az ő ellensége és gazokat vetett a búza közé, aztán elment."

"Mikor a búza kezdett kikelni a szolgák odamentek a férfihoz és azt mondták: 'Urunk, te jó magokat vetettél a földbe. Akkor honnan vannak ott a gazok is?' Az úr azt válaszolta: 'Biztosan az ellenségem vetette oda őket.'"

"A szolgák azt válaszolták erre az uruknak: 'Akarod hogy elmenjünk és kihúzgáljuk a gazokat?' Az úr azt mondta: 'Nem, mert ha ezt teszitek, akkor kijön a búzából is néhány szál. Várjatok az aratásig, akkor majd gyűjtsétek össze a gazokat egy csomóba elégetni, a búzát pedig majd betakarítjátok az én csűrömbe.'"

A tanítványok nem értették meg a történet értelmét, ezért megkérték Jézust, hogy magyarázza el nekik. Jézus azt mondta: "Aki a jó magot vetette el a Messiást jelképezi. A szántóföld a világ. A jó mag Isten országának az embereit jelképezi."

"A gazok azokat az embereket jelképezik, akik a gonoszhoz tartoznak. Az ellenség, aki a gazokat elvetette az ördögöt jelképezi. Az aratás a világ végét jelenti, az aratók pedig Isten angyalai."

"Mikor a világnak vége lesz az angyalok összegyűjtik mindazokat akik az ördöghöz tartoznak és bedobják őket egy emésztő tűzbe, ahol majd sírnak és fogaikat fogják csikorgatni rettenetes szenvedésben. Utána az igazak fényleni fognak, mint a nap az Atya Isten országában."

Jézus azt is mondta hogy a világ vége előtt vissza fog jönni a földre. Ugyanúgy fog visszajönni, ahogy elment, vagyis fizikai teste lesz és az ég felhőin keresztül fog megjelenni. Mikor Jézus visszajön minden keresztény aki meghalt fel fog támadni a halálból és találkozni fog Jézussal az ég felhőiben."

Ekkor azok keresztények, akik akkor fognak élni ugyancsak felmennek az ég felhőibe találkozni a többi feltámadott kereszténnyel. Mindannyian Jézussal lesznek. Ezután Jézus az övéivel fog lakni tökéletes békességben és egységben örökre.

Jézus megígérte, hogy koronát fog adni azoknak, akik hisznek benne. Együtt fognak lakni és uralkodni Istennel tökéletes békében örökre.

Isten azonban el fog ítélni mindenkit, aki nem hitt Jézusban. Őket a pokolba fogja dobni, ahol sírni fognak és a fogaikat fogják csikorgatni iszonyatos kínjukban örökre. Egy olthatatlan tűz fogja égetni őket állandóan és férgek fogják enni őket megállás nélkül.

Mikor Jézus visszajön teljesen lerombolja a Sátánt és az ő hatalmát. A Sátánt a pokolba veti majd, hol örökre égni fog azokkal együtt, akik úgy döntöttek, hogy őt követik ahelyett hogy Istennek engedelmeskedtek volna.

Mivel Ádám és Éva engedetlen volt Isten iránt és behozták a bűnt ebbe a világba, Isten megátkozta a világot és eldöntötte, hogy eltörli azt. De egy nap Isten majd teremteni fog egy új eget és egy új földet amely tökéletes lesz.

Jézus az ő népével együtt az új földön fognak lakni és ő fog uralkodni mindenen ami létezik. Akkor majd letöröl minden könnyet a szemekről, és nem lesz többé szenvedés, szomorúság, sírás, gonoszság, fájdalom vagy halál. Jézus igazságban és békességben fog uralkodni az ő királyságában és az ő népével lakozik majd örökre.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons