เบงิ่ฟังแล้วละได๋ซีวิตเล่มที่ 2 เลงิ้ "ผู้ละได๋รบัอำนาจจ๊ะพะเจ้า" [Look, Listen & Live 2 Mighty Men of GOD] - Phu Thai: Renu

Is this recording useful?

Book 2 of an audio-visual series with Bible stories of Jacob, Joseph, Moses. For evangelism, church planting and systematic Christian teaching.

Program Number: 65752
Program Length: 44:30
Language name: Phu Thai: Renu
Read script
Downloads and Ordering

บทนำและรูปที่ 01 สองอ้ายน้อง [Introduction & Picture 1: The Two Brothers]

2:56

1. บทนำและรูปที่ 01 สองอ้ายน้อง [Introduction & Picture 1: The Two Brothers]

รูปที่ 02 ความฝันของท้าวยาโคบ [Picture 2. Jacob's Dream]

1:23

2. รูปที่ 02 ความฝันของท้าวยาโคบ [Picture 2. Jacob's Dream]

รูปที่ 03 ท้าวยาโคบกับท้าวลาบัน [Picture 3. Jacob and Laban]

1:47

3. รูปที่ 03 ท้าวยาโคบกับท้าวลาบัน [Picture 3. Jacob and Laban]

รูปที่ 04 ท้าวยาโคบได๋คบกับพะเจ้า [Picture 4. Jacob Meets God]

2:13

4. รูปที่ 04 ท้าวยาโคบได๋คบกับพะเจ้า [Picture 4. Jacob Meets God]

รูปที่ 05 ความฝันของท้าวโยเซฟ [Picture 5. Joseph's Dream]

1:32

5. รูปที่ 05 ความฝันของท้าวโยเซฟ [Picture 5. Joseph's Dream]

รูปที่ 06 ท้าวโยเซฟถึขายไปเป็นข้อย [Picture 6. Joseph is Sold]

2:08

6. รูปที่ 06 ท้าวโยเซฟถึขายไปเป็นข้อย [Picture 6. Joseph is Sold]

รูปที่ 07 ท้าวโยเซฟกับแม่ยิงโซ้ [Picture 7. Joseph and the Wicked Woman]

1:46

7. รูปที่ 07 ท้าวโยเซฟกับแม่ยิงโซ้ [Picture 7. Joseph and the Wicked Woman]

รูปที่ 08 โยเซฟถึขังอยู่เน้อคุก [Picture 8. Joseph in Prison]

2:04

8. รูปที่ 08 โยเซฟถึขังอยู่เน้อคุก [Picture 8. Joseph in Prison]

รูปที่ 09 ความฝันของพะราชาไทอียิปต์ [Picture 9. The King's Dream]

1:46

9. รูปที่ 09 ความฝันของพะราชาไทอียิปต์ [Picture 9. The King's Dream]

รูปที่ 10 ท้าวโยเซฟได้ตำแหน่งปกคองประเทศอียิปต์ [Picture 10. Joseph Rules in Egypt]

1:45

10. รูปที่ 10 ท้าวโยเซฟได้ตำแหน่งปกคองประเทศอียิปต์ [Picture 10. Joseph Rules in Egypt]

รูปที่ 11 ท้าวโยเซฟเปิดเผยโตเจ้าของ แก่ซุ้มอ้ายเพิ่ล [Picture 11. Joseph Revealed to His Brothers]

1:42

11. รูปที่ 11 ท้าวโยเซฟเปิดเผยโตเจ้าของ แก่ซุ้มอ้ายเพิ่ล [Picture 11. Joseph Revealed to His Brothers]

รูปที่ 12 ท้าวยาโคบละกะท้าวโยเซฟ เนอประเทศอียิปต์ [Picture 12. Jacob and Joseph in Egypt]

2:10

12. รูปที่ 12 ท้าวยาโคบละกะท้าวโยเซฟ เนอประเทศอียิปต์ [Picture 12. Jacob and Joseph in Egypt]

บทนำและรูปภาพที่ 13 [Introduction & Picture 13: Baby Moses]

2:15

13. บทนำและรูปภาพที่ 13 [Introduction & Picture 13: Baby Moses]

รูปที่ 14 [Picture 14. Moses and the Burning Bush]

1:21

14. รูปที่ 14 [Picture 14. Moses and the Burning Bush]

รูปที่ 15 [Picture 15. Moses Returns to the King]

1:51

15. รูปที่ 15 [Picture 15. Moses Returns to the King]

รูปที่ 16 [Picture 16. The Sacrificed Lamb]

1:27

16. รูปที่ 16 [Picture 16. The Sacrificed Lamb]

รูปที่ 17 [Picture 17. Through the Sea]

1:55

17. รูปที่ 17 [Picture 17. Through the Sea]

รูปที่ 18 [Picture 18. Food and Water in the Desert]

1:28

18. รูปที่ 18 [Picture 18. Food and Water in the Desert]

รูปที่ 19 [Picture 19. Moses on the Mountain of God]

1:38

19. รูปที่ 19 [Picture 19. Moses on the Mountain of God]

รูปที่ 20 [Picture 20. The Snake on the Pole]

1:57

20. รูปที่ 20 [Picture 20. The Snake on the Pole]

รูปที่ 21 [Picture 21. Jesus Feeds the People]

1:39

21. รูปที่ 21 [Picture 21. Jesus Feeds the People]

รูปที่ 22 [Picture 22. Jesus Speaks with Moses]

1:30

22. รูปที่ 22 [Picture 22. Jesus Speaks with Moses]

รูปที่ 23 [Picture 23. Jesus Died for Us]

2:07

23. รูปที่ 23 [Picture 23. Jesus Died for Us]

รูปที่ 24 [Picture 24. Jesus in Heaven]

1:58

24. รูปที่ 24 [Picture 24. Jesus in Heaven]

Downloads and Ordering

These recordings are designed for evangelism and basic Bible teaching to bring the gospel message to people who are not literate or are from oral cultures, particularly unreached people groups.

Copyright © 2017 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Contact Us for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. Contact the Feedback Line.

Related information

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

"Look, Listen and Live" audio-visual - A set of 8 programs of 24 pictures each for evangelism and Christian teaching. The series presents Old Testament characters, the life of Jesus, and the young church.

How to use GRN Audio visual resources - 1: Sharing the Gospel made easy - This article gives an introduction to some of the many different ways the GRN audio visual resources can be used in ministry.

How to use GRN Audio visual resources - 2: Going Deeper - This article gives further explanation of how people learn from the stories, and why the stories do not have a lot of commentary.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?