นังซือ กะดฮั ทะโม่ ทูล กอ ร่บั ชีวิตเล่มทีมวย ชี เพลญ เรือง อรั ญ่ฮั พระเจ้า [Look, Listen & Live 1 Beginning with GOD] - Nyah Kur

Is this recording useful?

Book 1 of an audio-visual series with Bible stories of Adam, Noah, Job, Abraham. For evangelism, church planting and systematic Christian teaching.

Program Number: 65333
Language name: Nyah Kur

Program Length: 35:13

ปะคุฮฮลา ♦ รู่บพาบทีมวย / อาดัมญั่ฮพ่วกซัด [Leaf Music ▪ Picture 1. Adam and the Animals]

2:23

1. ปะคุฮฮลา ♦ รู่บพาบทีมวย / อาดัมญั่ฮพ่วกซัด [Leaf Music ▪ Picture 1. Adam and the Animals]

รู่บพาบทีบาร / เพราอาดัม [Picture 2. A Wife for Adam]

1:04

2. รู่บพาบทีบาร / เพราอาดัม [Picture 2. A Wife for Adam]

รู่บพาบทีปิ / โชร่มเนอชวนเอเดน [Picture 3. The Snake in the Garden]

1:30

3. รู่บพาบทีปิ / โชร่มเนอชวนเอเดน [Picture 3. The Snake in the Garden]

รู่บพาบทีปัน / อาดัมญั่ฮเอวาตึดนังชวนเอเดน [Picture 4. Adam and Eve Outside the Garden]

1:40

4. รู่บพาบทีปัน / อาดัมญั่ฮเอวาตึดนังชวนเอเดน [Picture 4. Adam and Eve Outside the Garden]

รู่บพาบทีชูน / โนอาห์ญั่ฮเรืออะโต [Picture 5. Noah and the Great Boat]

0:59

5. รู่บพาบทีชูน / โนอาห์ญั่ฮเรืออะโต [Picture 5. Noah and the Great Boat]

รู่บพาบทีเตรา / ดากฮึล็อมโลก [Picture 6. The Great Flood]

1:26

6. รู่บพาบทีเตรา / ดากฮึล็อมโลก [Picture 6. The Great Flood]

รู่บพาบทีฮึป็อฮ / มองคะยากญั่ฮซันยาดักพระเจ้า [Picture 7. The Rainbow and God's Promise]

1:43

7. รู่บพาบทีฮึป็อฮ / มองคะยากญั่ฮซันยาดักพระเจ้า [Picture 7. The Rainbow and God's Promise]

รู่บพาบทีฮึจาม / ฮอบาเบล [Picture 8. The Tower of Babel]

2:23

8. รู่บพาบทีฮึจาม / ฮอบาเบล [Picture 8. The Tower of Babel]

รู่บพาบทีฮึจีด / โยบบูชาพระเจ้า [Picture 9. Job Worships God]

1:14

9. รู่บพาบทีฮึจีด / โยบบูชาพระเจ้า [Picture 9. Job Worships God]

รู่บพาบทีจัซ / อาโยบฮึทุ่ก [Picture 10. Job in Mourning]

1:11

10. รู่บพาบทีจัซ / อาโยบฮึทุ่ก [Picture 10. Job in Mourning]

รู่บพาบที่จัซมวย / อาโยบท็อนทุ่กทรมาน [Picture 11. Job Suffers]

1:50

11. รู่บพาบที่จัซมวย / อาโยบท็อนทุ่กทรมาน [Picture 11. Job Suffers]

รู่บพาบทีจัซบาร / อาโยบฟืนตุฮเคิ่ล็งกวาเดิล [Picture 12. Job is Restored]

1:19

12. รู่บพาบทีจัซบาร / อาโยบฟืนตุฮเคิ่ล็งกวาเดิล [Picture 12. Job is Restored]

รู่บพาบทีจัซปิ / อับรามตึดนังโดง [Picture 13. Abraham Leaves His Home]

1:25

13. รู่บพาบทีจัซปิ / อับรามตึดนังโดง [Picture 13. Abraham Leaves His Home]

รู่บพาบทีจัซปัน / อับรามญั่ฮโลท [Picture 14. Abraham and Lot]

1:02

14. รู่บพาบทีจัซปัน / อับรามญั่ฮโลท [Picture 14. Abraham and Lot]

รู่บพาบทีจัซชูน / อับรามพ็อ่บญั่ฮเมลคีเซเด [Picture 15. Abraham Meets the King of Peace]

1:40

15. รู่บพาบทีจัซชูน / อับรามพ็อ่บญั่ฮเมลคีเซเด [Picture 15. Abraham Meets the King of Peace]

รู่บพาบทีจัซเตรา / อับรามนับปะกาย [Picture 16. Abraham Counts the Stars]

0:59

16. รู่บพาบทีจัซเตรา / อับรามนับปะกาย [Picture 16. Abraham Counts the Stars]

รู่บพาบทีจัซฮึป็อฮ / อิชมาเอล [Picture 17. The Baby Ishmael]

1:30

17. รู่บพาบทีจัซฮึป็อฮ / อิชมาเอล [Picture 17. The Baby Ishmael]

รู่บพาบทีจัซฮึจาม / กวนตีพระเจ้าซันยา [Picture 18. Sarah Laughs]

1:38

18. รู่บพาบทีจัซฮึจาม / กวนตีพระเจ้าซันยา [Picture 18. Sarah Laughs]

รู่บพาบทีจัซอึจีด / อับราฮัมโท่งเพือเมืองโสโดม [Picture 19. Abraham Prays for Sodom]

1:23

19. รู่บพาบทีจัซอึจีด / อับราฮัมโท่งเพือเมืองโสโดม [Picture 19. Abraham Prays for Sodom]

รู่บพาบทีบารชวย / อับราฮัมทะวายคองกุลพระเจ้า [Picture 20. Abraham's Sacrifice]

1:07

20. รู่บพาบทีบารชวย / อับราฮัมทะวายคองกุลพระเจ้า [Picture 20. Abraham's Sacrifice]

รู่บพาบทีบารชวยมวย / อับราฮัมพายปะชู่?ญั่ฮดีกคองแด็ฮ [Picture 21. Old Abraham and His Servant]

1:16

21. รู่บพาบทีบารชวยมวย / อับราฮัมพายปะชู่?ญั่ฮดีกคองแด็ฮ [Picture 21. Old Abraham and His Servant]

รู่บพาบทีบารชวยบาร / พระเยซูเกิด [Picture 22. Jesus is Born]

1:25

22. รู่บพาบทีบารชวยบาร / พระเยซูเกิด [Picture 22. Jesus is Born]

รู่บพาพทีบาร ชวย ปิ / พระเยซูกะแจ็ด [Picture 23. The Death of Jesus]

1:12

23. รู่บพาพทีบาร ชวย ปิ / พระเยซูกะแจ็ด [Picture 23. The Death of Jesus]

รู่บพาบทีบารชวยปัน / พระเยซูคืนนังกะแจ็ด / เคิ่น็นอมชีวิตญั่งเดิล ♦ ปะคุฮฮลา [Picture 24. Jesus is Alive! ▪ Leaf Music]

1:43

24. รู่บพาบทีบารชวยปัน / พระเยซูคืนนังกะแจ็ด / เคิ่น็นอมชีวิตญั่งเดิล ♦ ปะคุฮฮลา [Picture 24. Jesus is Alive! ▪ Leaf Music]

Downloads and Ordering

These recordings are designed for evangelism and basic Bible teaching to bring the gospel message to people who are not literate or are from oral cultures, particularly unreached people groups.

Copyright © 2016 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Contact Us for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. Contact the Feedback Line.

About our audio recordings

GRN has audio Bible stories, Bible lessons, Bible study tools, gospel songs, mp3 Christian music and evangelistic messages translated in over 6,000 languages and dialects, most available online for free download. Popular with Christian missions organisations and Christian churches, the free mp3s and scripts are suitable for evangelistic purposes and church planting as well as for use within the Christian church environment. Spoken or sung by heart language speakers, the Bible stories, songs and music are intended to communicate the gospel of Jesus Christ in culturally relevant ways, and especially in oral societies.

Related information