พะนิฮ่ชวยอวรเพิน็คองเอญ [Good News] - Nyah Kur

Is this recording useful?

Audio-visual Bible lessons in 40 sections with pictures. Contains Bible overview from creation to Christ, and teaching on the Christian life. For evangelism and church planting.

Program Number: 64993
Language name: Nyah Kur

Program Length: 49:06

รู่บ ที มวย นังซือ โช่ก พู่ด พระเจ้า [Picture 1: In the Beginning]

1:43

1. รู่บ ที มวย นังซือ โช่ก พู่ด พระเจ้า [Picture 1: In the Beginning]

รู่บ ที บาร เริม ต้น ญัง ฮาน นัง ชะม็อฮ ค็อฮ [Picture 2: The Word of God]

0:39

2. รู่บ ที บาร เริม ต้น ญัง ฮาน นัง ชะม็อฮ ค็อฮ [Picture 2: The Word of God]

รู่บ ที ปี? พระเจ้า ปา? โลก [Picture 3: Creation]

0:48

3. รู่บ ที ปี? พระเจ้า ปา? โลก [Picture 3: Creation]

รู่บ ที ปัน อาดัม ญั่ฮ เอวา [Picture 4: Adam and Eve]

1:25

4. รู่บ ที ปัน อาดัม ญั่ฮ เอวา [Picture 4: Adam and Eve]

รู่บ ที ชูน คาอิน ญั่ฮ อาเบล [Picture 5: Cain and Abel]

0:43

5. รู่บ ที ชูน คาอิน ญั่ฮ อาเบล [Picture 5: Cain and Abel]

รู่บ ที เตรา เรื่อง โนอาห์ [Picture 6: Noah's Ark]

0:52

6. รู่บ ที เตรา เรื่อง โนอาห์ [Picture 6: Noah's Ark]

รู่บ ที อึป็อฮ ดาก อึล็อม โลก [Picture 7: The Flood]

1:47

7. รู่บ ที อึป็อฮ ดาก อึล็อม โลก [Picture 7: The Flood]

รูบ ที อึจาม อับราฮัม / ซาราห์ / อิสอัค [Picture 8: Abraham, Sarah and Isaac]

1:01

8. รูบ ที อึจาม อับราฮัม / ซาราห์ / อิสอัค [Picture 8: Abraham, Sarah and Isaac]

รู่บ ที อึจีด โมเสส ญั่ฮ บทบันยัด [Picture 9: Moses and the Law of God]

0:53

9. รู่บ ที อึจีด โมเสส ญั่ฮ บทบันยัด [Picture 9: Moses and the Law of God]

รู่บ ที จัยซ บท บันยัด จัยซ คอ [Picture 10: The Ten Commandments]

1:29

10. รู่บ ที จัยซ บท บันยัด จัยซ คอ [Picture 10: The Ten Commandments]

รู่บ ที จัยซ มวย เครื่อง ทะวาย บูชา [Picture 11: Sacrifice for Sin]

0:58

11. รู่บ ที จัยซ มวย เครื่อง ทะวาย บูชา [Picture 11: Sacrifice for Sin]

รู่บ ที จัยซ บาร พะนิ่ฮ ช่วย อวร เพ็อ่น [Picture 12: A Saviour Promised]

1:46

12. รู่บ ที จัยซ บาร พะนิ่ฮ ช่วย อวร เพ็อ่น [Picture 12: A Saviour Promised]

รู่บ ที จัยซ ปี? พระเยซู เกิด [Picture 13: The Birth of Jesus]

1:42

13. รู่บ ที จัยซ ปี? พระเยซู เกิด [Picture 13: The Birth of Jesus]

รู่บ ที จัยซ ปัน พระเยซู ปะโต็ว พะนิ่ฮ [Picture 14: Jesus the Teacher]

0:53

14. รู่บ ที จัยซ ปัน พระเยซู ปะโต็ว พะนิ่ฮ [Picture 14: Jesus the Teacher]

รู่บ ที จัยซ ชูน พระเยซู ปา? อัศจรรย์ [Picture 15: Miracles of Jesus]

1:00

15. รู่บ ที จัยซ ชูน พระเยซู ปา? อัศจรรย์ [Picture 15: Miracles of Jesus]

รู่บ ที จัยซ เตรา พระเยซู ท็อน อึทุ่ก [Picture 16: Jesus Suffers]

1:32

16. รู่บ ที จัยซ เตรา พระเยซู ท็อน อึทุ่ก [Picture 16: Jesus Suffers]

รู่บ ที จัยซ อึป็อฮ ญิน กะแจ็ด พระเยซู [Picture 17: Jesus is Crucified]

1:09

17. รู่บ ที จัยซ อึป็อฮ ญิน กะแจ็ด พระเยซู [Picture 17: Jesus is Crucified]

รู่บ ที จัยซ อึจาม พระเยซู ฟืน นัง กะแจ็ด [Picture 18: The Resurrection]

1:21

18. รู่บ ที จัยซ อึจาม พระเยซู ฟืน นัง กะแจ็ด [Picture 18: The Resurrection]

รู่บ ที จัยซ อึจีด โทมัส เชื่อ [Picture 19: Thomas Believes]

1:06

19. รู่บ ที จัยซ อึจีด โทมัส เชื่อ [Picture 19: Thomas Believes]

รู่บ ที บาร ชวยซ พระเยซู ตึน อึตูล อึกายซ [Picture 20: The Ascension]

2:01

20. รู่บ ที บาร ชวยซ พระเยซู ตึน อึตูล อึกายซ [Picture 20: The Ascension]

รู่บ ที บาร ชวยซ มวย ชู? กางเคน ทะเม่ [Picture 21: The Empty Cross]

0:53

21. รู่บ ที บาร ชวยซ มวย ชู? กางเคน ทะเม่ [Picture 21: The Empty Cross]

รู่บ ที บาร ชวยซ บาร โตร็ว บาร โตร็ว [Picture 22: The Two Roads]

2:12

22. รู่บ ที บาร ชวยซ บาร โตร็ว บาร โตร็ว [Picture 22: The Two Roads]

รู่บ ที บาร ชวยปิ? [Picture 23: God's Children]

1:07

23. รู่บ ที บาร ชวยปิ? [Picture 23: God's Children]

รู่บ ที บาร ชวยปัน [Picture 24: Born Again]

1:11

24. รู่บ ที บาร ชวยปัน [Picture 24: Born Again]

รู่บ ที บาร ชวยชูน [Picture 25: The Holy Spirit Comes]

1:27

25. รู่บ ที บาร ชวยชูน [Picture 25: The Holy Spirit Comes]

รู่บ ที บาร ชวยเตรา [Picture 26: Walking in the Light]

0:53

26. รู่บ ที บาร ชวยเตรา [Picture 26: Walking in the Light]

รู่บ ที บาร ชวยฮึป็อฮ [Picture 27: A New Person]

0:53

27. รู่บ ที บาร ชวยฮึป็อฮ [Picture 27: A New Person]

รู่บ ที บาร ชวยฮึจาม [Picture 28: The Christian Family]

0:48

28. รู่บ ที บาร ชวยฮึจาม [Picture 28: The Christian Family]

รู่บ ที บาร ชวยฮึจีด [Picture 29: Love Your Enemies]

1:01

29. รู่บ ที บาร ชวยฮึจีด [Picture 29: Love Your Enemies]

รู่บ ที ปิ?ชวย [Picture 30: Jesus is the Powerful One]

0:48

30. รู่บ ที ปิ?ชวย [Picture 30: Jesus is the Powerful One]

รูบ่ที? ปิ? ชวยมวย [Picture 31: Casting out Evil Spirits]

1:31

31. รูบ่ที? ปิ? ชวยมวย [Picture 31: Casting out Evil Spirits]

รู่บ ที ปิ?ชวยบาร [Picture 32: Temptation]

1:03

32. รู่บ ที ปิ?ชวยบาร [Picture 32: Temptation]

รู่บ ที ปิ?ชวยปิ? [Picture 33: If We Sin]

1:30

33. รู่บ ที ปิ?ชวยปิ? [Picture 33: If We Sin]

รู่บ ที ปิ?ชวยปัน [Picture 34: Sickness]

0:52

34. รู่บ ที ปิ?ชวยปัน [Picture 34: Sickness]

รู่บ ที ปิ?ชวยชูน [Picture 35: Death]

1:10

35. รู่บ ที ปิ?ชวยชูน [Picture 35: Death]

รู่บ ที ปิ?ชวยเตรา [Picture 36: The Body of Christ]

1:22

36. รู่บ ที ปิ?ชวยเตรา [Picture 36: The Body of Christ]

รู่บ ที ปิ?ฮึป็อฮ [Picture 37: Meeting for Worship]

1:30

37. รู่บ ที ปิ?ฮึป็อฮ [Picture 37: Meeting for Worship]

รู่บ ที ปิ?ชวยฮึจาม [Picture 38: Jesus Will Return]

0:58

38. รู่บ ที ปิ?ชวยฮึจาม [Picture 38: Jesus Will Return]

รู่บ ที ปิ? ชวยฮึจีด [Picture 39: Bearing Fruit]

1:19

39. รู่บ ที ปิ? ชวยฮึจีด [Picture 39: Bearing Fruit]

รู่บ ที ปันชวย [Picture 40: Witnessing]

1:29

40. รู่บ ที ปันชวย [Picture 40: Witnessing]

Downloads and Ordering

These recordings are designed for evangelism and basic Bible teaching to bring the gospel message to people who are not literate or are from oral cultures, particularly unreached people groups.

Copyright © 2014 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Contact Us for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. Contact the Feedback Line.

About our audio recordings

GRN has audio Bible stories, Bible lessons, Bible study tools, gospel songs, mp3 Christian music and evangelistic messages translated in over 6,000 languages and dialects, most available online for free download. Popular with Christian missions organisations and Christian churches, the free mp3s and scripts are suitable for evangelistic purposes and church planting as well as for use within the Christian church environment. Spoken or sung by heart language speakers, the Bible stories, songs and music are intended to communicate the gospel of Jesus Christ in culturally relevant ways, and especially in oral societies.

Related information