The Living Christ in Standard Arabic

The good news is being shared with refugees right across Europe

Hierdie bladsy is tans nie beskikbaar in Afrikaans nie.

Our leader in France has expressed a desire to have The Living Christ recorded in standard Arabic. He wants to use the program to disciple Arabic speaking refugees in Europe.

Project

  1. Translate The Living Christ into standard Arabic
  2. Find an Egyptian Arabic speaker who reads well
  3. Record The Living Christ script
  4. Produce the recording in several audio and video formats
  5. Inform those working with refugees about using the program in their ministry

Cost: $5,000

Verwante inligting

"Die Lewende Christus" oudiovisueel - Hierdie uitgebreide oudiovisuele gebruik 120 prente om 'n meer diepgaande beeld van die lewe en bediening van Jesus te gee.

Groot Projekte - Inligting, met geskatte koste, vir 'n reeks huidige projekte.

Australië - Inligting oor Australië

Projects - What's being done, and how you can help.