Kurumba, Alu 語言

語言名稱: Kurumba, Alu
GRN語言編號: 12569
ISO語言名稱: Alu Kurumba [xua]

Kurumba, Alu的錄音

抱歉,我們現在還沒有這個語言的錄音。

說Kurumba, Alu的地方

India

與Kurumba, Alu有關的方言

現有0種相似的語言或方言同Kurumba, Alu擁有相同的ISO語言代碼。.

關於Kurumba, Alu信息

人口: 2,500