Kinabatangan, Upper: Makiang 語言

語言名稱: Kinabatangan, Upper: Makiang
GRN語言編號: 12016
ISO語言名稱: Upper Kinabatangan [dmg]

Kinabatangan, Upper: Makiang的錄音

抱歉,我們現在還沒有這個語言的錄音。

Kinabatangan, Upper: Makiang的其他名稱

Makiang

說Kinabatangan, Upper: Makiang的地方

Malaysia

與Kinabatangan, Upper: Makiang有關的方言

現有3種相似的語言或方言同Kinabatangan, Upper: Makiang擁有相同的ISO語言代碼。.

Kalabuan
Kinabatangan, Upper: Dusun Segama
Sinabu

關於Kinabatangan, Upper: Makiang信息

人口: 5,300

幫助GRN研究此語言

您是否熱衷於採用母語宣揚主耶穌的福音給那些從來沒有聽過聖經信息的人? 這個語言是否您的母語? 或你知道誰是? 您願意幫助我們研究并提供有關此語言的資料?或您可以幫助我們尋找能用此語言翻譯或錄音的人嗎? 你願意贊助此語言或其它語言的錄音製作嗎?如果願意,請聯繫:聯繫GRN語言熱線.

請注意GRN是一個非營利組織,並且不支付翻譯者和語言助手。所有服務為自願提供。