Ghanaian Pidgin English语言

语言名: Ghanaian Pidgin English
ISO语言代码: gpe
GRN语言编号: 23219
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

Ghanaian Pidgin English的现有录音

抱歉,我们现在还没有这个语言的录音。

与Ghanaian Pidgin English有关的方言