Chinese Pidgin English语言

语言名: Chinese Pidgin English
ISO语言代码: cpi
GRN语言编号: 8812
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

Chinese Pidgin English的现有录音

抱歉,我们现在还没有这个语言的录音。

说Chinese Pidgin English的地方

Nauru

与Chinese Pidgin English有关的方言