Bundeli: Kirari语言

语言名: Bundeli: Kirari
GRN语言编号: 8480
ISO语言名称: Bundeli [bns]

Bundeli: Kirari的现有录音

抱歉,我们现在还没有这个语言的录音。

其他资源的音频、视频

Jesus Film Project films - Bundel Khandi - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Bundel Khandi - (The Jesus Film Project)

Bundeli: Kirari的其他名称

Kirari
बुंदेली: किरारी

说Bundeli: Kirari的地方

India

与Bundeli: Kirari有关的方言

现有12种相似的语言或方言同Bundeli: Kirari拥有相同的ISO语言代码。.

Bundeli: Banaphari
Bundeli: Bhadauri
Bundeli: Chhindwara Bundeli
Bundeli: Gaoli
Bundeli: Khatola
Bundeli: Kundri
Bundeli: Lodhanti
Bundeli: Nagpuri Hindi
Bundeli: Nibhatta
Bundeli: Raghobansi
Bundeli: Tirhari
Bundelkhandi

关于Bundeli: Kirari信息

其他信息: Limited proficiency in Hindi; Chatapur dialect is widely understood.

人口: 40,250

帮助GRN研究此语言

您对宣扬主耶稣的福音有兴趣吗?这个世界上仍有许多人因为语言的差异而无法听到神的教诲。如果这是您的母语,您愿意帮助我们研究并提供有关此语言的信息吗? 如果不是,您可以帮我们寻找能够用此语言翻译或录音的人吗?您愿意赞助此语言或其他语言的录音制作吗?如果愿意,请联系:联系GRN语言热线

须知: GRN是个非营利性组织。GRN与翻译者和语言助手之间没有任何经济关系。所有资源为自愿提供。