Sauria Paharia: Godda语言

语言名: Sauria Paharia: Godda
GRN语言编号: 16377
ISO语言名称: Sauria Paharia [mjt]

Sauria Paharia: Godda的现有录音

抱歉,我们现在还没有这个语言的录音。

说Sauria Paharia: Godda的地方

India

与Sauria Paharia: Godda有关的方言

现有5种相似的语言或方言同Sauria Paharia: Godda拥有相同的ISO语言代码。.

Malo: Bangladesh
Malto
Sauria Paharia: Hiranpur
Sauria Paharia: Litipara
帕哈裡亚语

关于Sauria Paharia: Godda信息

人口: 10,000