Picard: Vimeu语言

语言名: Picard: Vimeu
ISO语言名称: 庇卡底语 [pcd]
GRN语言编号: 15652
Language Scope: Unknown
Language State: Not Verified
ROD方言代码:

Picard: Vimeu的现有录音

抱歉,我们现在还没有这个语言的录音。

Picard: Vimeu的其他名称

Vimeu

说Picard: Vimeu的地方

France

与Picard: Vimeu有关的方言

关于Picard: Vimeu信息

其他信息: People_Bilingual.